Autor: Karel Vinš

Chov korel ve voliéře
Ptáci
13. 2. 2013

Chov korel ve voliéře

Tento středně velký, atraktivní papoušek je velmi oblíbený i u začínajících chovatelů. Potřebuje však dostatek prostoru, pro přirozených chov je ideální velkorysá venkovní voliéra. Více...

Papoušek si škube peří. Zkušený chovatel radí, jak mu pomoci
Ptáci
22. 3. 2012

Papoušek si škube peří. Zkušený chovatel radí, jak mu pomoci

Náš pětiletý papoušek rozela penant si začal škubat peří, až má na tělíčku holá místa. Létá z klece po bytě, má pestrou stravu, dokonce slušně mluví. Co s ním máme dělat, aby se zbavil tohoto zlozvyku? ptá se Jana Vačkářová z Vamberka. Více...

Papoušek senegalský potřebuje na hnízdění klid
Ptáci
14. 5. 2010

Papoušek senegalský potřebuje na hnízdění klid

Úspěšně odchovávat papouška senegalského není snadné. Páry si často dávají na čas, samičky jsou citlivé na vyrušování. Jaké podmínky k úspěšnému rozmnožování a odchovávání mladých tito papoušci, potřebují, a čeho se naopak vyvarovat? Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS