Společnost spolupracuje se šlechtitelskými stanicemi, kontrolními ústavy a Mendelovou univerzitou, což jí umožňuje nabízet nejnovější technologie a sazenice vinné révy. V sortimentu najdete také produkty pro péči o vlnu, pomůcky pro zajištění oplocení, pro značení zvířat a účelové travní směsi.