8 vychytávek, jak šetřit v domácnosti

Úspory jsou tématem, které hýbe naším světem a životy hlavně na podzim a v zimě. Na každém kroku vidíme únik energií a plýtvání penězi. Naopak si často neuvědomíme, že šetřit můžeme i díky zdánlivým maličkostem. A znáte to: korunka ke korunce a máte za rok třeba na novou lednici.
Zobrazit celý článek »

Diskuse

vložit dotaz »

Snížení výdajů

(Josef), 15. 11. 2018, 13:54

Tohle téma se mnou hýbe každý rok, ale co jsme zateplili dům, už to není takové, že bych koukal, jestli je moc dlouho otevřené okno a nebo se někde moc topilo, máme to podchycené termostatem a ten nám to řídí za nás. Hospodární jsme doma ale pořád, hodně nám taky pomohla změna poskytovatele, které ho jsem zrevidoval, co máme levnější Bohemii en. a máme obalený dům, tak už výdaje nejsou zas tak vysoké a podle faktur je poznat, že se snížily.

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS