Neláká  vás klasický vánoční stromeček? Zkuste stromek nestromek

Hezké Vánoce nejsou nutně závislé na dvoumetrové jedličce. Vánoce jsou především o atmosféře a o blízkosti lidí, kteří se mají rádi. Není bezpodmínečně nutné mít ani klasický vánoční stromek. Leckterá alternativní řešení, která vánoční stromek nahradí, jsou nejen velmi půvabná, ale i praktická.
Zobrazit celý článek »

Diskuse

vložit dotaz »

Můj názor

(Věrka Šnajdrová), 12. 12. 2018, 21:25

Není nad to, když v pokoji voní přírodní jehličí. I když některé zdejší nápady jsou vkusné, pro mne není nad opravdický stromeček, třeba i jen maličký. Pokud jsou děti, tak třeba až do stropu a zvířátka pochopí lehce, jak se chovat (pokud jsou se svým člověkem sžitá).

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS