Zděný dům: Pálená cihla nebo pórobeton?

Výstavba domu patří obvykle k největším životním investicím. Každý, kdo se rozhodne pro stavbu domu musí zvážit, jaký stavební systém zvolí. Pokud padne volba na zděný dům, pak se možná dostane i k dilematu pálená cihla, nebo pórobeton?
Zobrazit celý článek »

Diskuse

vložit dotaz »

stavba

(VWPsQNu84kqyQNs6JyvjFo), 29. 1. 2019, 16:23

... pórobetón nebrat
...cihlu brát

RE: stavba

(Jan), 30. 1. 2019, 19:51

cihla je studená....

cihla nebo pórobeton?

(Zdeněk), 28. 1. 2019, 21:04

Nějak mi tady chybí ten pórobeton.. Nadpis je zavádějící, autor píše jen cihle.

cihla nebo pórobeton?

(VWPsQNuHWorvQNs6JyvjFo), 28. 1. 2019, 12:25

Dilema je těžké, zvláště má-li se člověk nějak vypořádat s pojmem "vzduchová neprůzvučnost" Marně přemýšlím, protože znám jen zvukovou (ne) průchodnost...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS