Ibišek

Prosíme o radu.Mame na zahradě několik druhů ibišku.Vsechny krásně kvetou.Jen jeden již druhým rokem nevyjvete.Kvety jsou takové zakrnělé.Jen vidite část květu ale nevykvete naplno.Dekujem za radu.
[Milan Nykl, 11. 8. 2018, 11:48]

Diskuse

vložit dotaz »

Zatím žádná odpověď v diskuzi.

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS