Prázdné záhony po sklizni nenechte ležet ladem, znovu je využijte

Sklizeň je v plném proudu. Poté, co jsme z půdy vyjmuli česnek, cibuli, letní salát nebo zlikvidovali několikaleté výsadby jahodníku, plochy znovu využijeme k dalšímu užitku.
Zobrazit celý článek »

Diskuse

vložit dotaz »

bazalka

(Martina), 27. 7. 2018, 11:09

Bazalka snáší přesazování a dělení trsů velmi špatně - pravděpodobnost úspěchu zde popsaného postupu je opravdu malá.

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS