Maziva pro zahradní techniku: není olej jako olej

Správný druh používaného oleje přímo ovlivňuje životnost motoru. Nevhodný olej dokáže napáchat velké škody, což ve finále znamená drahé opravy.
Zobrazit celý článek »

Diskuse

vložit dotaz »

Maziva pro zahradní techniku: není olej jako olej

(VWPsQNus9mBxQmT6hwAjEK4uM7N-.7.f-lm~eYSx47bO), 16. 2. 2018, 12:30

Vážený autore, a co výkonnostní třída olejů, to Vám nic neříká? Pak ale nepište odborné články tohoto zaměření.

Maziva pro zahradní techniku

(Vlastimil), 17. 2. 2018, 11:25

Vážený Jaromíre Malichu,

svým "odborným" článkem jste učebnicově znázornil podstatu jednoho rčení které zní: Je lepší mlčet (v tomto případě nepsat) a být pouze považován za hlupáka, nežli promluvit (napsat článek) a tuto skutečnost potvrdit.

RE: Maziva pro zahradní techniku

(kamil), 6. 3. 2018, 18:46

pan Malich to napsal správně. Bohužel oleje 10W30 byť jsou levné a pro sekačky vhodné tak jej balí jako speciální oleje do sekaček a prodávají draze. Ano jednorozsahový olej je pro sekačku nejvhodnější.
Nedoporučuji sekačku bez ovládání plynu, která má nastavené pevné otáčky a po startu hned běží ve vysokých otáčkách.

RE: Maziva pro zahradní techniku

(Jaromír Malich), 27. 3. 2018, 18:02

Oleje 10W-30 zas tak laciné nejsou z důvodu větší aditivovanosti, pro vzduchem chlazené motory jsou vhodné především u celoročně užívaných strojů, jako třeba jednoosáky a podobně, se kterými chceme uklízet v zimě sníh a v létě sekat na seno či vozit dříví od lesa. Bohužel dnes jsou sekačky vybavovány motory s autosytičem bez ovládání otáček, je to z toho důvodu, že výrobci chtějí zjednodušit co nejvíce ovládání. Oleje pro motory obsahují protiotěrové přísady, které brání rychlému opotřebení, hlavní je zásadně nepoužívat automobilové typy olejů, na což nedávno ve své jarní kampani na facebooku upozornil i Briggs and Stratton.

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS