Čipování psů bude povinné. Kdy čipovat psa?

O tom, zda by měli či neměli být povinně čipováni všichni psi, jste možná vedli už nejednu debatu i vy se svými přáteli anebo dalšími majiteli psů. Většinou je čipování kvitováno jako velmi přínosná záležitost, najdou se však i hlasy, které vystupují silně proti.
Zobrazit celý článek »

Diskuse

vložit dotaz »

Registr

(Mlha), 20. 2. 2018, 12:15

Nějak nechápu ten zmatek kvůli registrům. Co se evidence zvířat týče tak již jeden registr v Hradišťku existuje je zde:
http://www.cmsch.cz/
a eviduje se zde každá krává, každá ovce, každý kůň, osel, prase, dokonce i každý včelí úl, tak nechápu, proč se již zde dávno neudělala kolonka psi a kočky, protože takovéto rozšíření stávající databáze by žádné další větší náklady negenerovalo. Místo toho si města dělají vlastní databáze, různí soukromí programátoři vlastní databáze, veterináři mají vlastní databázi a výsledkem je velký zmatek a chaos.

čipování

(Naďa), 6. 2. 2018, 13:14

a zítra očipujeme lidi

RE: čipování

(Anet), 6. 2. 2018, 15:25

A víte, že člověk u sebe podle zákona (už velmi, velmi dlouho) musí mít doklad totožnosti s fotografií (na které si je podobný)? Psi nemají kapsy ani kabelky, kam by si takový doklad dali, tak se to u nich holt musí řešit jinak..

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS