Co dělat, když si pes hlídá misku, hračky nebo svého pána

Odnaučit psa nevhodné chování může být docela tvrdý oříšek. Možná bude schůdnější cesta přesměrovat jeho chování tak, aby vyhovovalo vám oběma a pes se naučil, že dostane svou potravu i bez jakékoli známky agrese, bez stresu a kousání nebo vrčení.
Zobrazit celý článek »

Diskuse

vložit dotaz »

Pokud pes nebrání

(VWPsQNut~7P~QkRrZbyjFm4Umbm~g), 17. 4. 2018, 07:07

svého pána, je to špatný pes. Chovám Dobrmany víc jak 20 let a nikdy se mi nestalo, že by pes zavrčel na člena rodiny. Odebrání jakéhokoliv předmětu je součástí výchovy psa a odměna za poslechnutí nemusí být pouze panlsek. Stačí pochvala nebo pohlazení.

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS