čerpací stanice LPG
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Auta poháněná plynem LPG a CNG: propan-butan, nebo zemní plyn?

Ačkoliv ceny alternativního motorového paliva, plynu, se také mění, stále přinášejí provozní úspory. Automobilů jezdících na plyn však v Česku nijak výrazně nepřibývá. Proč?

Plyn jako pohonná hmota osobního auta zřejmě stále trpí značnou nedůvěrou motoristické veřejnosti. Nezaslouženě. Také podle osobních zkušeností autora tohoto článku, který si nechal na plyn přestavět již svůj třetí osobní automobil (během patnácti let), jsou obavy z plynu zcela zbytečné.

Není plyn jako plyn (LPG a CNG)

Vedle dnes nejrozšířenějšího kapalného propan–butanu (LPG) se pro pohon automobilů v Česku prosazuje i stlačený zemní plyn (CNG). Jak kapalný propan–butan, tak stlačený zemní plyn jsou uchovávány ve vozidle v tlakových nádržích.

Není plyn jako plyn (LPG a CNG) Není plyn jako plyn (LPG a CNG) Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Výhoda kapalného LPG je v tom, že do auta postačí namontovat pouze jednu nádrž, která zaručuje dostatečný akční rádius automobilu při jízdě na plyn (podle velikosti nádrže a spotřeby paliva obvykle 300—500 km).

Nádrže CNG mohou pojmout mnohem menší objemový ekvivalent plynu vůči benzinu (u LPG jde přibližně o poměr 1:1), a pro dosažení výše uvedeného dojezdu na alternativní palivo je třeba do automobilu montovat nádrže většího objemu. Rozdílný je i způsob tankování — u LPG je téměř totožný s tankováním benzinu, kdy obsluha čerpací stanice nasadí do plnicího hrdla speciální pistoli, a za čas srovnatelný s tankováním benzinu je tlaková nádrž naplněna. Tlakování paliva u stanic s CNG trvá déle. 

Stanice CNG postupně přibývají Stanice CNG postupně přibývají Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Bezpečnost

Nebezpečí požáru je u aut přestavěných na LPG či CNG srovnatelné s pravděpodobností, že v autě začne hořet benzinová palivová soustava — riziko v obou případech představuje především zanedbaná pravidelná kontrola a údržba palivového systému.

A troufáme si tvrdit, že v případě nehody je plynový palivový systém dokonce bezpečnější než benzinový. Tlaková nádoba je nejen několikanásobně odolnější vůči mechanickému poškození (odolá i nárazu, který dokáže zcela zničit karoserii), ale je daleko lépe zajištěna proti úniku a vzplanutí paliva, a to i v případě, že při nehodě začal hořet benzin.

Při prudkém poklesu tlaku v nádrži v důsledku porušeného palivového potrubí bezpečnostní ventil okamžitě zabrání jakémukoli dalšímu úniku plynu. V případě požáru je pak tlaková nádrž schopna odolat i vysoké teplotě. Byli jsme svědky testu, kdy při intenzivním zahřívání tlakové nádrže nad hořákem umožnil tepelný a tlakový ventil kontrolovaný únik zahřátého paliva až po deseti minutách a zabránil tak roztržení nádrže. Přesto přísné české předpisy bohužel nedovolují vjezd automobilů přestavěných na plyn do podzemních garáží. V mnoha evropských zemích nic takového neznají.  

Přestavba

Vzhledem k odlišnému způsobu zážehu paliva u naftových motorů se týká pouze benzinových motorů, přičemž termín alternativní palivo znamená, že automobil po přestavbě jezdí jak na benzin, tak na plyn, čímž se podstatně se zvyšuje dojezd vozidla.

Nádrže na stlačený zemní plyn CNG zabírají hodně místa. Toto palivo se hodí spíš pro větší vozidla Nádrže na stlačený zemní plyn CNG zabírají hodně místa. Toto palivo se hodí spíš pro větší vozidla Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Při přestavbě v dílně do automobilu namontují tlakovou nádrž a plynový palivový systém. Není to časově nic náročného. Majitel si s dílnou sjedná termín přistavení a den poté již může odjet s přestavěným autem, které má ve „velkém“ i „malém“ technickém průkazu příslušné schválení k provozu. K takovému záznamu mají oprávnění specializované dílny.

Samotný přechod z režimu jízdy na benzin a na plyn není nijak složitý. Většina současných systémů LPG startuje motor na benzin, aby  se zahřála chladicí kapalina, která ohřívá a zplynuje kapalné LPG. Poté motor automaticky přepíná na plyn. O tom, zda motor pracuje na benzin či na plyn, informuje řidiče indikátor na palubní desce. Okamžik změny režimu z benzinu na plyn je takřka nepostřehnutelný. U vozů poháněných CNG zahřívací fáze odpadá.

Pokud jde o častou výtku, že provoz na plyn snižuje výkon motorů, pokles maximálně o 10 % mohou vykazovat především přestavby starších typů motorů s karburátorem a jednobodovým vstřikem. Moderní, náležitě seřízené plynové systémy LPG a CNG výkon motoru zachovávají.

Přestavba motoru na plyn Přestavba motoru na plyn Zdroj: Archiv ireceptar.cz  

Pořízení auta s provozem na LPG a CNG

V podstatě přicházejí v úvahu čtyři varianty:

 1. Nový automobil se systémem namontovaným již od výrobce přímo v továrně nebo v autorizovaném servisu.
 2. Přestavba nového či ojetého auta v autorizovaném servisu.
 3. Ojetý automobil přestavěný v ČR.
 4. Ojetý automobil přestavěný v zahraničí.

Z hlediska nejnižšího rizika poruchy a bezproblémového servisu je nejvýhodnější přestavba nového či ojetého automobilu v autorizované dílně, která na přestavbu poskytuje garanci a nabízí nejspolehlivější servis (viz varianta 2).

U domácí přestavěné ojetiny (varianta 3) může být problematický servis systému LPG či CNG provedený v jiné dílně, než byste si sami zvolili. Nejrizikovější je varianta 4, tedy koupě ojetého vozu přestavěného v zahraničí (problémy s tuzemskou certifikací, ne všechny zahraniční plynové systémy české firmy „umějí“).

Rovněž servis nového vozidla vybaveného plynovým systémem již výrobcem (varianta 1) může být problematický kvůli servisu plynového systému v České republice. Ovšem i česká oprávněná dílna, ve které byl automobil přestavěn a která může provádět opravy a servis v záruce, může mít sídlo na druhém konci republiky.

Na plnicí ventil vedle hrdla benzinové nádrž je třeba nasadit redukci pro pistoli LPG Na plnicí ventil vedle hrdla benzinové nádrž je třeba nasadit redukci pro pistoli LPG Zdroj: Archiv ireceptar.cz  

Výhody LPG 

 • Až o polovinu nižší náklady na palivo oproti benzinu,
 • obsah škodlivin ve výfukových plynech je výrazně nižší,
 • motor vykazuje menší opotřebení,
 • delší životnost oleje (neusazují se karbony).

Nevýhody LPG

 • Investice do přestavby,
 • zmenšení zavazadlového prostoru v důsledku montáže tlakové nádrže (částečně eliminuje oválná nádrž vmontovaná do prostoru rezervního kola, tzv. toroid),
 • nutnost absolvovat prohlídky v autorizovaném servisu LPG. 

Návratnost LPG

Příklad: Cena přestavby 25 000 Kč se při ekvivalentní spotřebě benzinu 8 l/100 km, 15 000 km ujetých za rok a cenách 28 Kč za litr benzínu a 12 Kč litr LPG vrátí přibližně po 17 měsících. Každý ujetý kilometr je v tomto případě levnější o 1,19 Kč. Roční úspora za palivo pak činí 17 760 Kč.

Nádrž na LPG uložená v zavazadlovém prostoru vozidla Nádrž na LPG uložená v zavazadlovém prostoru vozidla Zdroj: Archiv ireceptar.cz  

Výhody CNG

 • obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

  Kalkulátory úspor lze najít na webech firem zabývajících se přestavbami motorů nebo distribucí LPG a CNG. Tip pro CNG, tip pro srovnání CNG, LPG, Ethanol E85.

  Palivo s minimálním dopadem na životní prostředí,
 • ve srovnání s benzinem nižší náklady na palivo

Nevýhody CNG 

 • Podstatné snížení zavazadlového prostoru a zvýšení pohotovostní hmotnosti vozidla — pro dosažení dojezdu asi 400 km na CNG bývá nutné do zavazadlového prostoru namontovat velkou nádrž,
 • nutnost absolvovat prohlídky v autorizovaném servisu CNG,  
 • delší návratnost (vysoké náklady přestavby na CNG).

Návratnost CNG

Příklad: Investice do přestavby (případně rozdíl ceny nového vozu na benzín a auta na CNG) ve výši 45 000 Kč se při srovnatelné spotřebě benzinu 8 l/100 km po 28 Kč, spotřebě CNG 6 kg/100 km po 24 Kč a 15 000 km ujetých za rok vrátí až po 112 měsících. Každý ujetý kilometr bude o 0,32 Kč levnější a roční úspora pak činí 4800 Kč.  

Ceny paliv v příkladech aktualizovány v květnu 2016. 

Foto Shutterstock a archiv

Akční letáky