Vzniku plísní a vlhnutí stěn lze předejít kvalitním zateplením domu a účinným větráním, ať už okny, nebo větracím systémem. Zejména v zimě při teplotách pod bodem mrazu se vinou stavebních nedostatků rosí okna, vlhnou stěny, a záhy tak vznikají podmínky pro bujení plísní.

Co prozradí infračervené záběry

Chladné počasí a teploty nižší než 5 °C, se hodí také pro využití moderní techniky, která odhalí místa, kudy z vytápěné budovy uniká teplo, a kde vinou ochlazení kondenzuje vzdušná vlhkost. Tyto tzv. tepelné mosty lze zobrazit infračervenou neboli termovizní kamerou. Systémem infračervené termografie zachytí, změří a zanalyzuje různé teploty na povrchu objektu či jeho části, které pocházejí z vyzařované energie.

Termokamery využívá armáda, věda, zdravotnictví, průmysl. Ve stavebnictví slouží vedle jiného ke:

  • hledání úniků tepla z budov
  • kontrole zateplení
  • zjišťování vlhkosti, případně kontrolu vysoušení
  • kontrole hydroizolace

Zatímco infračervené spektrum je pro lidské oko neviditelné, infračervený čili termovizní snímek, tzv. termogram, kamera převede na displeji do palety viditelných barev, přiřazených různým teplotám povrchu. Týž snímek lze pak zobrazit v odlišných barevných stupnicích, čímž lze vizuálně zvýraznit nejen únik tepla, ale například i přítomnost povrchové vlhkosti. Čím vyspělejší je termovizní kamera, tím detailnější údaje o infračerveném vyzařování objektu či předmětu poskytuje.

Poradenství zdarma, měření podle ceníku

S problémem vlhkých stěn v zatepleném domě se manželé Bílkovi obrátili na občanské sdružení Envic, které v Plzni provozuje Environmentální informační centrum zaměřené na osvětu, vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí včetně zateplování a energetických úspor.

Konzultace, rady a tipy poskytuje sdružení zdarma, snímkování domu termokamerou, měření vlhkosti a dalších parametrů v interiéru domu patří k placené nabídce.

Ceny měření se pohybují od 2200 Kč za ta nejlevnější až k částkám kolem 15 000 Kč účtovaným za náročná měření ve větších bytových domech, jejichž součástí je vypracování odborných návrhů na řešení zjištěných problémů. Podobné ceny si účtuje řada dalších firem zaměřených na tuto oblast. Na internetu lze najít i firmy, které termovizní kameru zapůjčí.

Kde se stala chyba

  • Při rekonstrukci domu Bílkových nebyl zateplen sokl, kterým pak ve zvýšené míře unikalo teplo. Právě proto se prochlazovaly a vlhly spodní kouty a podlahy místností.
  • V místě, kde bylo vlhkosti nejvíc, termokamera ukázala i další příčinu: Teplo z domu odvádí venkovní sloupek, který je postaven tesně u zdi.

„Doporučili jsme manželům Bílkovým dodatečně zateplit sokl domu, sloupek posunout od domu tak, aby se mezi něj a dům vešla vhodná tepelná izolace. Udělali to a prochládání koutů a srážení vlhkosti na zdech tím opravdu odstranili. To nám potvrdilo i další měření termokamerou. Pokud by problém déle neřešili, v místě vlhnoucích zdí by se dříve či později objevila plíseň,“ říká Václav Šváb z plzeňského občanského sdružení Envic a dodává: „Každou zimu se na nás obracejí desítky obyvatel Plzně s dotazy, jak odstranit vlhkost a plísně v domech. Máme vhodnou měřicí techniku a jsme schopni odhalit příčiny vzniku plísní. Používáme nejen termokameru, ale i víceúčelový přístroj pro měření teploty, vlhkosti vzduchu a koncentrace CO2. Dokážeme tak zkontrolovat například i funkčnost systému řízeného větrání.“

Speciální přístroj pro měření kvality větrání a dalších parametrů v domě měří teplotu, vlhkost a koncentraci oxidu uhličitého

Která problematická místa termokamera obvykle odhalí?

Termokamera prozradí, kudy uniká teplo ven a kudy vniká do interiéru chladný vzduch.

Nedostatečně tepelně izolovaný dům, ať už jde o starší stavbu, nebo špatně provedené zateplení či vadné stavební prvky, přidělá vlastníkovi hned několik starostí. Jednak zaplatí víc za vytápění, ale kvůli snížení teplot vnitřní stěn hrozí vlhnutí zdí, tvorba plísní a v důsledku i skryté závady ve stavebních konstrukcích.

Nezateplená fasáda

Na fasádě bez tepelné izolace jsou viditelné úniky tepla mezi pórobetonovými tvárnicemi, nadokenními překlady i betonovými věnci.

Na venkovním záběru jsou modrou a fialovou barvou zobrazeny nižší teploty, čili plochy s menšími úniky tepla. Oranžová, žlutá a bílá barva naopak signalizují místa s vyššími úniky tepla.

Řešením je kvalitní celkové zateplení fasády vhodnou tepelnou izolací se správně zvolenou tloušťkou. Pro dosažení tepelně-izolačních vlastností doporučených normou se pro cihlový dům jedná o 15 cm obvyklé tepelné izolace. Je možné použít polystyren, minerální vlnu i přírodní vlákna. Pro domy zasažené vzlínající vlhkostí je vhodná provětrávaná fasáda nebo polystyren s otvory.

Termovizní záběr interiéru dokládá, jak se nezateplená fasáda projeví uvnitř: sníženými teplotami zdí, a to zejména v koutech. Na chladných místech kondenzuje vzdušná vlhkost a hrozí tu vznik plísní. Zateplení fasády problém řeší, současně je však důležité zajistiti pravidelné větrání nebo instalovat větrací jednotku. Na vnitřním záběru signalizuje modrá a fialová barva nižší teploty, tedy zde vyšší úniky tepla, zatímco oranžová, žlutá a bílá vyšší teploty, čili z pohledu interiéru menší úniky tepla.

Nezateplený sokl, častá chyba při rekonstrukci domu

Fasáda na tomto domě byla zateplena, ale sokl již ne. Jedná se o nejčastější chybu, které se dopouštějící stavební firmy i projektanti. Teplo i po zateplení fasády dále uniká navazujícími konstrukcemi, například soklem. Sokl je proto třeba vždy zateplit současně s fasádou, jinak dojde k výrazným únikům tepla a prochlazování podlah v nejspodnějším podlaží domu.

Nezateplený strop

Na tomto termosnímku je strop bez tepelné izolace mezi stropními trámy. Místa mezi trámy jsou chladnější a evidentně tedy mezi nimi chybí tepelná izolace! Těmito místy ve zvýšené míře uniká z domu teplo. Na snímku je dobře vidět, že termokamera se v podstatě dokáže podívat přes omítku jakoby dovnitř do stropu − zda obsahuje tepelnou izolaci či nikoliv.

Řešením uvedeného problému je umístit měkkou tepelnou izolaci mezi trámy (minerální vlnu, len, konopí, drcenou celulózu) a je-li to možné, tak i nad trámy. Nad trámy se hodí tuhá tepelná izolace (tuhé dřevovláknité desky, polyuretanové desky), případně měkká izolace fixovaná latěmi umístěnými kolmo na stropní trámy. Tak lze odstranit tepelný most, který stropní trámy tvoří.

Další příklady a snímky z měření lze nalézt na webu občanského sdružení Envic.

Nesprávně osazená okna

Horní termovizní snímek zobrazuje okno nesprávně osazené do osy zdiva. Prostor pro tepelnou izolaci v ostění okna je minimální, izolace proto příliš tenká a ve zvýšené míře propouští teplo.

Dolní záběr zachycuje řešení: Okno je do stavebního otvoru instalováno tak, aby byl zajištěn výrazně nižší únik tepla.

Rozdílný únik tepla dokládá barevná odlišnost obou snímků. Červená a žlutá barva prozrazuje velké úniky tepla, modrá a purpurová nízké úniky tepla. Snímky byly pořízeny na téže budově před stavební úpravou a po ní.

Netěsná okna a dveře

Snímek netěsných vstupních dveří jasně vypovídá o úniku tepla. Řešením je seřízení pantů dveří a montáž doplňkového těsnění, případně výměna dveří za nová kvalitnější a těsná. Termovize dokáže odhalit i závady na nových oknech, například vadný distanční neboli zasklívací rámeček dvojskla či trojskla.

Foto Envic, o. s.