Snaha uspořit náklady a čas vedla po povodních v roce 1997 některé majitele studní, které byly používány jen zřídka, k tomu, že je nevyčistili, protože při čerpání se voda jevila čistá. Po čase chtěli zalít zahrádku a ze studny vytékala smrdutá břečka. Přitom ke znečištění nemusí docházet jen při povodních.

Jak čistit a dezinfikovat

  1. U zaplavených domácích vodáren je pak nutné zkontrolovat (převinout) elektromotor a opravit elektroinstalaci.Základem každého čištění je vyčerpání vody, do které nalijeme asi 2 l Sava. Po vyčerpání vody následuje vybrání sedimentu, utopených živočichů apod.
  2. Pak je na řadě čištění stěn a jejich dezinfekce, kontrola a eventuální oprava funkčnosti sacího koše a sacího potrubí.
  3. Když část vody doteče, dolijeme opět asi 0.5 l Sava, ostříkáme stěny studny a vodu odčerpáme.
  4. Znečištěný rozvod vody v domě dezinfikujeme tak, že do studny nalijeme asi 2 l Sava na m3 vody a pootevřeme všechny kohoutky v budově. Do znovunaplněné studny nalijeme podle obsahu vody 1 dcl Sava na 1 m3 . Pokud neznáme objem studny, vypočítáme ho podle vzorce V = v . π . r2 (výška vody x 3,14 x druhá mocnina poloměru studny). Velmi vhodné je také použití chloraminu v proděravělé plastové lahvi, kterou na silonovém vláknu spustíme do studny. Dezinfekci necháme působit nejméně osm hodin. Vodu po této době co nejvíce odčerpáváme, ale nepoužíváme k pití.
  5. Po několika dnech si necháme provést rozbor vody na hygienické stanici nebo u odborné firmy. Rozbor stanoví, zda je voda vhodná ke konzumaci.

Štěrkové dno a další náležitosti

Pokud studna nemá štěrkové dno, vytvoříme zde tzv. štěrkový filtr, kdy vyčištěné a vybrané dno studny vysypeme pěticentimetrovou vrstvou vypraného jemného štěrku. Nejlepší je ostrý písek, zedníky zvaný potěrák, vhodná je hrubá vápencová či mramorová drť.

Kvalitní studna ze skruží by měla mít spoje zatřené betonem nebo speciálním tmelem a shora by měla být zajištěna proti zatékání dešťové a povrchové vody.

Ropa zničí studnu navždy

Tam, kde se v okolí studny dostaly do země ropné látky nebo nečistoty, nelze vodu používat ani jako užitkovou. Z takto zasažených studen je nutné opět co nejvíce čerpat vodu, aby se nečistoty ze země vyplavily a poté alespoň ve zjednodušené podobě čištění opakovat.

Taková voda je nepoživatelná ještě při znečištění 1:1 000 000. Proto některé takto znečištěné studny nebudou už prakticky nikdy použitelné.

Milan Orálek, Valašské Meziříčí

Foto Shutterstock