Než začne chumelit…

I tam, kde obvykle bývají zimy mírné, může nárazově napadnout větší množství sněhu. Pokud jste majiteli nemovitosti, pak je zodpovědnost za bezpečný stav a údržbu střechy na vás. Zvlášť zvýšenou pozornost byste měli věnovat okolí domu při oteplení. Především je třeba likvidovat nebezpečné sněhové převisy a rampouchy.

Právě padající rampouchy představují velké nebezpečí. Při pádu z větší výšky mohou mohutné kusy ledu způsobit vážné poranění chodců či škody na stojících vozidlech. Lidé si často mylně představují, že na jejich odstranění mohou přivolat hasiče. Profesionální hasiči však vyjíždějí k zásahům na střechách pouze v případě, kdy hrozí bezprostřední zranění chodců a zničení majetku pádem sněhového převisu či rampouchů.

Na krajských webech Hasičského záchranného sboru však najdete řadu užitečných rad jak při bezpečné likvidaci sněhu či rampouchů postupovat. Navíc některé stránky, např. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (www.hzsmsk.cz), nabízejí v zimních měsících každoročně aktualizovaný seznam regionálních firem specializovaných na shazování sněhu a ledu. Najdete tu kontakty na komerční firmy, které vám v případě potřeby s odklízením sněhu či rampouchů ze střechy pomohou.

Sněhové zábrany sníh zbrzdí

Na zabezpečení střechy před přívaly sněhu bychom měli myslet již při budování nemovitosti. Vhodně zvolená střecha a dobře vybrané sněhové zábrany mohou ušetřit spoustu starostí především v oblastech s větším množstvím sněhu. Skvělými pomocníky jsou protisněhové zábrany. Nejčastěji mají podobu tašek, mříží či háků. Sníh zbrzdí, případně rozdělí na několik částí, aby nedošlo k hromadnému sesuvu. Aby zábrany fungovaly opravdu účinně, měl by návrh jejich využití zpracovat odborník. Právě vhodně zvolené protisněhové prvky pomáhají předcházet vzniku sněhových lavin a tak chrání zdraví osob i majetek.

Jsou-li sněhové zábrany správně navržené, pak pokrývka střechy odtává rovnoměrně a nedochází k nadměrnému zátěžování okapů či střešních oken. Špatně navržené, nebo zcela chybějící zábrany, mohou způsobit poškození střechy, zatékání do objektu. V neposlední řadě hrozí nebezpečí úrazů způsobených sjíždějícím sněhem a ledem.

Sněhová mapa – šikovná pomůcka pro stavebníky

Pokud se chystáte stavět či pořídit nemovitost, měli byste se zajímat i o úhrny sněhových srážek ve zvolené oblasti. Výbornou pomůckou je v tomto směru digitální Sněhová mapa, přesněji Mapa zatížení sněhem na zemi. Poskytuje data o charakteristikách zatížení sněhem na zemi pro libovolně zvolenou lokalitu na území České republiky. Vznikla na základě statistických dat Českého hydrometeorologického ústavu o naměřené nebo odvozené vodní hodnotě sněhu z let 1961–2009. Tato mapa pokrývá Českou republiku půdorysnou sítí o základním rozměru 100 x 100 m. Pro každý čtverec sítě byly stanoveny příslušné sněhové charakteristiky.

Sněhové charakteristiky pro danou lokalitu zjistíte velmi snadno na adrese www.snehovamapa.cz. Stačí poklepat na virtuální mapu, nebo zadat souřadnice GPS. Ke každému čtverci sítě získáte:

  • charakteristickou hodnotu zatížení sněhem na zemi (sk).
  • statistické charakteristiky rozdělení ročních maxim zatížení sněhem na zemi (střední hodnota μ, směrodatná odchylka σ, variační koeficient V, šikmost α.)

Kromě toho ještě existuje tištěná Mapa sněhových oblastí (platná od října 2006), která je přílohou normy určující zatížení stavby sněhem (ČSN EN 1991-1-3/Z1). Pokud byla vaše stavba projektována před rokem 2007 je pravděpodobně navržena podle předchozí normy (ČSN 73 00 35).