Marie Kondo, japonská expertka na organizaci a úklid, se stala mezinárodní senzací díky své metodě KonMari. Její přístup k úklidu a organizaci domova se stal revolučním a pomohl milionům lidí po celém světě dosáhnout nejen čistého a uklizeného prostředí, ale také klidu a rovnováhy ve svém životě.

Podívejte se na KonMari metodu Michaely Mrázkové a jejího kanálu Léčivý úklid:

Zdroj: Youtube

Pravidlo radosti: Zhodnoťte každý předmět

Základním principem metody KonMari je ponechání pouze těch předmětů, které přinášejí radost. Při úklidu byste měli vzít každý předmět do ruky a rozhodnout, zda vám přináší radost nebo ne. Pokud ano, měl by zůstat.

Pokud ne, zbavte se ho. Tento přístup pomáhá redukovat množství věcí a zajišťuje, že vaše domácnost bude plná předmětů, které oceníte. Vyberte si kategorii, kterou chcete uklidit, například oblečení, knihy nebo papíry.

Vezměte každý předmět do ruky a zeptejte se: „Přináší mi tento předmět radost?“ Pokud ano, najděte pro něj vhodné místo. Pokud ne, poděkujte mu za službu a zbavte se ho.

Kategorizujte, ne místnost po místnosti

Metoda KonMari doporučuje uklízet podle kategorií, nikoli podle místností. Úklid po kategoriích je efektivnější, protože umožňuje vidět, kolik daného typu předmětů opravdu máte. Například při úklidu oblečení byste měli shromáždit veškeré oblečení z celého domu na jedno místo, abyste si udělali představu o jeho množství a mohli se rozhodnout, co si ponechat.

Určete si konkrétní kategorii, se kterou chcete začít, například oblečení. Shromážděte všechny předměty této kategorie na jedno místo. Postupujte podle pravidla radosti a zbavte se toho, co vám již neslouží.

Najděte místo pro každou věc

Po zbavení se předmětů, které nepřinášejí radost, je dalším krokem najít pro každý předmět své místo. Marie Kondo zdůrazňuje, že každá věc by měla mít své místo, kde bude vždy uložena, když ji nepoužíváte.

To pomůže udržet domov organizovaný a usnadní nalezení věcí, když je budete potřebovat. Pro každý předmět najděte vhodné místo v domácnosti. Ujistěte se, že toto místo je snadno dostupné a logické pro daný předmět. Když předmět použijete, vždy ho vraťte na jeho místo.

Úklid jednou provždy

Marie Kondo věří, že správný úklid by měl být jednorázový, nikoli neustálý proces. Pokud se zaměříte na ponechání pouze těch předmětů, které přinášejí radost, a najdete pro ně vhodné místo, měli byste být schopni udržet svůj domov čistý a organizovaný na dlouhou dobu.

Při prvním úklidu si vyhraďte dostatek času a soustřeďte se na každou kategorii důkladně. Nebojte se být přísní při rozhodování, co si ponechat a co vyhodit. Po dokončení úklidu si vytvořte návyky, které pomohou udržet pořádek, například vracení věcí na své místo po použití.

Respektujte své věci

Marie Kondo zdůrazňuje důležitost respektování vašich věcí. To znamená ponechání pouze těch předmětů, které přinášejí radost a péči o ně. S věcmi byste měli zacházet s úctou, udržovat je čisté a v dobrém stavu. Při ukládání předmětů je udržujte čisté a pečlivě je uspořádejte. Věnujte čas pravidelné údržbě a čištění svých věcí. Když předmět již nepotřebujete, poděkujte mu za jeho službu a zbavte se ho s úctou.

Minimalismus a vědomé nakupování

Jedním z dlouhodobých přínosů metody KonMari je selektivita a vědomé nakupování. Po procesu úklidu podle Marie Kondo si začnete více vážit věcí, které vlastníte, a budete méně nakupovat impulzivně. To pomůže udržet váš domov čistý a organizovaný i v budoucnu.

Při nákupu nových věcí si vždy zeptejte sami sebe, zda vám přináší radost a jestli ho opravdu potřebujete. Vyhýbejte se impulzivním nákupům a investujte raději do kvalitních předmětů, které vydrží dlouho. Udržujte si přehled o tom, co již vlastníte, aby se vám nepřekrývaly funkce nových a starých předmětů.

Úklid jako meditace

Marie Kondo považuje úklid za formu meditace a sebereflexe. Zaměřením se na třídění a organizaci věcí máte příležitost zhodnotit svůj životní styl, potřeby a priority. Tento proces vám může pomoci dosáhnout fyzického pořádku i mentálního a emočního klidu.

Při úklidu se soustřeďte na přítomný okamžik a vnímejte své pocity. Užívejte si proces třídění a nechte se inspirovat myšlenkou, že se zbavujete nepotřebného a vytváříte prostor pro nové možnosti. Vnímejte úklid jako příležitost k sebereflexi a zhodnocení svého životního stylu.

Sdílejte metodu KonMari s rodinou

Vysvětlete rodině principy metody KonMari a proč je pro vás důležité je dodržovat. Společně se dohodněte na pravidlech a návycích, které pomohou udržet pořádek v domácnosti. Buďte příkladem a motivujte ostatní členy rodiny svým vlastním přístupem k úklidu.

Uklízejte pravidelně, ale systematicky

I když Marie Kondo zdůrazňuje, že úklid by měl být jednorázový proces, je důležité udržovat pořádek pravidelně. Systematický přístup k údržbě pořádku pomůže předcházet hromadění věcí a zajistí, že váš domov zůstane čistý a organizovaný.

Stanovte si pravidelné intervaly pro menší úklidové úkony, například týdenní nebo měsíční úklid. Zaměřte se na oblasti, které mají tendenci se rychle znečišťovat nebo hromadit nepořádek. Pravidelně revidujte a třiďte své věci, abyste udrželi pořádek.

Vytvořte si vlastní rituály

Marie Kondo věří, že vytvoření vlastních rituálů spojených s úklidem může být velmi užitečné. Tyto rituály mohou zahrnovat pravidelné třídění věcí, speciální postupy při ukládání nebo konkrétní činnosti, které pomohou udržet pořádek.

Rituály vám pomohou vytvořit pozitivní vztah k úklidu a udržovat domov čistý a harmonický. Identifikujte činnosti, které vám pomáhají udržet pořádek a začněte je provádět pravidelně. Vytvořte si vlastní rituály, které budou pro vás příjemné a motivační. Dodržujte své rituály a postupně je přizpůsobujte podle potřeby.

Metoda KonMari od Marie Kondo není jen o úklidu a organizaci věcí, ale také o zlepšení kvality života a nalezení rovnováhy. Dodržováním těchto principů a pravidel můžete dosáhnout dlouhodobého pořádku ve svém domově a získat více radosti a klidu ve svém životě. Klíčem k úspěchu je důkladné zhodnocení toho, co si ponecháte, nalezení vhodného místa pro každý předmět a pravidelné udržování pořádku.

Související články

Zdroj: prozeny.cz