obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Dodatečné zateplení oken

Odborníci radí: Kdo kupuje nová okna, měl by parametry tepelné prostupnosti skel sledovat stejně přísně jako údaje o rámech. Dodatečné zateplení oken se týká především a většinou jen zasklení. V účtech se projeví, ale zázračné být nemůže.

Pro představu: Součinitel prostupu tepla starších oken se pohybuje kolem 2,5 až 5,5 W/ m2.K.

Nová moderní okna a rovněž dvojskla, kterými jsou osazena, dosahují dnes již očekávaných hodnot 1,2 W/m2K. Okna s trojskly nebo speciální tepelnou fólií a odraznými vrstvami dokážou prostup tepla eliminovat dokonce na hodnoty kolem 0,6 W/m2K.

O zachování špičkových izolačních vlastností nových oken a jejich ekonomickém přínosu rozhoduje též kvalitní usazení ve stavebních otvorech.

Musí být provedeno tak, aby nevznikly tepelné mosty. Těm mj. zabrání

  • protažení izolace přes část okenního rámu,
  • použití pevné a hutné montážní pěny,
  • parotěsná páska,
  • v rekonstruovaných domech i předsunutí oken na úroveň původního obvodového pláště a zmíněné zakrytí části rámu izolací.

Nelze čekat, že starší okenní křídla vybavená třetím sklem nebo spíše novým dvojsklem budou bránit úniku tepla stejně jako moderní, kvalitní a perfektně usazené komplety s několikakomorovými plastovými či bytelnými dřevěnými rámy.

Přesto má pouhé zateplení oken svůj ekonomický význam. 

zasazení do stavebního otvoru zasazení do stavebního otvoru Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Skromnější přínos, ale také nižší investice

Dodatečné zateplení stávajícího okna lze totiž pořídit mnohem levněji. Jde tedy o dostupnější úsporné opatření s poměrně rychlou návratností. Hodí se dobře i pro víkendové objekty a jejich příležitostné vytápění. 

Ceny tepelné izolace dvoukřídlého okna se liší podle typu použitých skel a dalších detailů zasklení. Začínají zhruba na 2000 korunách.

Je určitě levnější izolovat stávající okna, než je nahradit novými − ať již plastovými či jinými, a to nejméně třikrát. Výhodou se vedle snadné montáže může stát také fakt, že při úpravě zůstává vzhled stávajících oken zachován.

Montáž izolačního skla či dvojskla se zpravidla provádí na vnější křídlo; buď do přesoustružené původní drážky, nebo se k původnímu rámu připevní zarámované sklo a spáry se zatmelí.

Dvojsklo může být také vsazeno do původního rámu ve speciálním plastovém profilu. Rám lze pak zakrýt plastovými lištami volitelných tvarů i barevných provedení včetně imitace dřeva.

Zajímavou možností je také přesklení starších plastových oken, jejichž původní dvojskla mají vyšší, z dnešního pohledu nedostatečnou hodnotu součinitele prostupu tepla, moderním dvojsklem s lepšími tepelně-izolačními vlastnostmi.

Pozor na rosení a plísně

Do jisté míry se lze také postarat o lepší tepelně izolační vlastnosti rámu. Po utěsnění však mnohdy dochází k rosení mezi skly nebo mezi vnitřními a vnějšími okenními křídly. Dodatečné utěsnění okenních rámů brání výměně vzduchu, který by odváděl vlhkost. To může zapříčinit i vznik plísní v meziokenním prostoru.

Dodavatelé okenních zateplení a těsnění nabízejí tzv. břitové těsnění do obvodových spár, které umožňuje regulovatelnou výměnu vzduchu. Firmy, které dodatečné zateplení oken montují, většinou už používají technologie, které počítají s provzdušňujícími a ventilačními žlábky či otvory.

Akční letáky