rošt upravující velikost hořeniště
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Domácí úprava kotle: plech a trubka zlepšily spalování, boční rošt regulaci

Josef Talach z Bystřice pod Hostýnem vytápí dům kotlem na uhlí. Po několika letech provozu začal vylepšovat spalování v topeništi, aby snížil množství kouře nad komínem. Efekt, kterého dosáhl, ho překvapil.

Od roku 2001 topím ve čtyřčlánkovém kotli Viadrus U22, který je umístěný v přistavěné kotelně dvougeneračního rodinného domku a zapojený na topnou soustavu s nuceným oběhem o objemu 200 l. Bojler na ohřev užitkové vody o objemu 180 l tvoří s kotlem samostatný okruh oddělitelný od vytápěcí soustavy. Tento malý okruh lze rychle ohřát na provozní teplotu (podobně jako u automobilu) a tím rychle prohřát komín, kotel a také plotničku, o níž jsem již psal.

Viadrus U22 Viadrus U22 Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Plotnička, plechy a trubka

Prázdný prostor mezi rozžhavenou plotničkou a výměníkem kotle jsem po delším experimentování doplnil o dva profilované plechy a naproti otvoru pro sekundární vzduch v přikládacích dvířkách jsem umístil trubku (ø 90 mm, délka 380 mm), která má klíčový význam pro první hodinu po zátopu a spolu s plotničkou tvoří neoddělitelný celek.

  • Zahřeje se na vysokou teplotu a velmi intenzivně saje vzduch do zadní části kotle, přičemž horký vzduch podporuje vyhoření prchavých látek, které před tím nevyužity vyletěly komínem.

Rozměr plotničky (315x250 mm) je nutné zvolit tak, aby se dala snadno do kotle vložit nebo z něj vyjmout. Důležité je, aby vložené kovové předměty, které zakrývají uhelnou vsázku, byly co nejdříve rozžhavené doruda.

vylepšené hoření plotnička na hořeništi Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Rozhodl jsem se najít optimální tvar a rozměr plotniček, a tak jsem jich v topeništi testoval několik, abych poté tvarově nejlepší díly vyrobil z hodnotných, žáru odolných materiálů. Ale už při prvních zkouškách jsem byl s dosaženými výsledky velmi spokojený.

Způsob vytápění

Když teplota otopné vody v malém okruhu dosáhne 60—65 °C (asi za 15—25 minut po zátopu), pustím ji do vytápěcího systému a domek se začíná temperovat.

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Pro správný proces hoření je bezpodmínečně nutné zajistit dostatečný přísun vzduchu — v odborné literatuře se uvádí až 8 m³, které jsou potřeba pro spálení 1 kg černého uhlí.

Z komína stoupá dým, postupně bělá a jeho množství se snižuje úměrně se zvyšující se teplotou v kotli. Zahoření paliva v kotli je v tuto chvíli velmi intenzivní.

Asi po jedné až dvou hodinách od zátopu není patrný žádný dým z komína, domek je vytopený a nastává čas pro útlum.

Zcela uzavřu přívod primárního vzduchu, sekundárního vzduchu a komínovou klapku. Kotel je zaplněn rozžhaveným palivem a proces hoření je utlumen. Při požadavku na další vytápění útlum ukončím tak, že otevřu přívod primárního vzduchu a komínovou klapku.

Trubka vedoucí od průduchu sekundárního vzduchu ve dvířkách do zační části hořeniště Trubka vedoucí od průduchu sekundárního vzduchu ve dvířkách do zační části hořeniště Zdroj: Archiv ireceptar.cz

  • Jinak přívod sekundárního vzduchu otvírám pouze v případě, že plameny ještě šlehají nad plotničku. Pokud tomu tak už není, nechám přívod sekundárního vzduchu uzavřený. Tento postup opakuji podle potřeby až do vyhoření paliva.

Kotel spotřebuje 23 kg uhlí, které hoří asi 14 hodin a z toho víc než 10 hodin není vidět kouř. Množství popela je minimální, tepelný komfort je maximální.

Uvedený způsob využíváme, když je mrazivé počasí. V přechodném období, tedy po dvě třetiny topné sezony, by byl výkon kotle zbytečně velký, proto je ho potřeba snížit.

Rošt z litinové mříže pro mírnější zimu

Ke snížení výkonu kotle využívám upravenou litinovou kanalizační mříž, jakýsi rošt, který vložím do vyčištěného kotle a nastavením jeho sklonu měním velikost spalovacího prostoru. Ten pak zaplním černým uhlím, nahoře rozdělám ohýnek a na něj položím plotničku — znamená to, že při zvolení vhodného sklonu roštu lze dosáhnout maximální teplotu kotlové vody, například 60 °C.

rošt upravující velikost hořeniště rošt upravující velikost hořeniště Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Teplota se drží stabilně po mnoho hodin a ani při zcela otevřeném přívodu primárního vzduchu a při zcela otevřené komínové klapce (tj. při optimálním spalování) se teplota kotlové vody nezvedne o více než 10 °C. Takto jednoduše si doslova vyladím kotel podle momentálního požadavku.

Během topení je možné pohrabáčem měnit sklon roštu, případně jej zcela vyjmout z kotle, ale ještě jsem k tomu neměl důvod. Tento způsob vytápění je úspornější než ten výše popsaný, je velmi komfortní, nehrozí přetopení, podobá se vytápění plynovým kotlem. S oblibou ho tedy využívám v přechodném období, kdy je potřeba topit jen několik hodin.

Akční letáky