V domácnosti se za den vyprodukuje mnoho litrů odpadní vody
Zdroj: LedyX / Shutterstock.com

Domovní čistírna odpadních vod: Kdy je vhodné si ji pořídit?

Vlastníte nemovitost a nemáte možnost připojení na kanalizační síť? Domovní čistírna odpadních vod si efektivně a zároveň ekologicky i ekonomicky výhodně poradí s odpadní vodou z domácnosti. Její použití však má i určitá omezení.

K vybudování čistírny odpadních vod u domu se nejčastěji přistupuje, pokud není možné napojit nemovitost na kanalizaci. V minulosti se budovaly hlavně žumpy nebo septiky s filtrem, dnes je dostupné modernější řešení. Domovní čistírny odpadních vod (ČOV) snižují celkové náklady na likvidaci odpadních vod a zároveň umožňují odpadní vodu opětovně využít.

Kam s odpadní vodou

Ranní sprcha, použití WC, omývaní rukou, praní, mytí nádobí, příprava jídla jsou běžné činnosti, při kterých se nezbytně používá voda. Při běžném provozu domácnosti vyprodukuje každý její člen za den průměrně 150 litrů odpadní vody, která musí někam zmizet. Připojení na veřejnou kanalizační síť je nejjednodušším řešením, odpadní voda je odváděna do centrální (městské) čistírny. Kromě zbudování kanalizační přípojky už nic jiného neřešíte. Stejně tak neváhejte, pokud vaše obec provozuje obecní čistírnu odpadních vod.

Pro nemovitosti mimo dosah veřejné kanalizační sítě je ideálním řešením domovní čistírna odpadních vod. Oproti klasickým jímkám na odpadní vodu jsou provozní náklady na toto zařízení několikanásobně nižší, jelikož odpadá nutnost objednávat a platit fekální vůz. Ceny domácích ČOV se pohybují okolo 50 000 Kč. Spotřeba elektrické energie a další náklady na provoz vyjdou za rok zhruba na 1 200 Kč. Vstupní investice se vám tak vrátí během několika let, závisí to na počtu osob v domácnosti a množství produkované odpadní vody. V minulosti bylo možné náklady snížit získáním dotace. V současné době však není vypsán žádný centrální dotační program, který by přispěl na zřízení domácí ČOV.

Na chatu čistírnu, septik nebo žumpu?

Domovní čistírna odpadních vod se nehodí jen k objektům, které jsou zřídka využívány. Mikroorganismy přítomné v čistírně potřebují pravidelný přísun potravy (organických nečistot ve vodě). Čistírna se hodí k častěji (víkendově) navštěvovaným chatám a chalupám. Nevadí jí ani zimní přestávka, při vhodném zazimování na jaře čistírnu opět bez problémů nastartujete. Navštěvujete-li rekreační objet jen nárazově, ale produkce odpadní vody je velká (využíváte sprchu, pračku, WC) zvažte zřízení tříkomorového septiku se zemním štěrkopískovým filtrem nebo biologickým filtrem. Pro malou chatku se záchodem obývanou jen několikrát ročně, vám bude stačit bezodtoková jímka (žumpa), kterou necháte jednou za rok vyvézt fekálním vozem.

Jak funguje čistírna

Chata daleko od civilizace je snem mnoha lidí i dnes. Chata daleko od civilizace je snem mnoha lidí i dnes. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Domovní čistírna odpadních vod vyčistí splaškovou vodu, její čištění se rozděluje do několika fází. V prvním kroku dochází k mechanickému čištění, tedy odstranění hrubých nečistot (písek, štěrk, vlasy, vlhčené ubrousky apod.). Pak následuje biologické čištění, při kterém mikroorganismy osazené v čistírně likvidují nežádoucí látky přítomné ve vodě. Poslední fáze představuje oddělení a usazování kalu, který je nutné z čistírny jednou až dvakrát ročně vyvážet. Pokud využíváte v domácnosti biologicky odbouratelné čistící a mycí prostředky, lze kal kompostovat, případně je nutné zajistit jeho odvoz a likvidaci. Agresivní čistící prostředky také škodí mikroorganismům v čistírně a narušují čistící proces.

Voda znovu do oběhu

Domovní čistička odpadních vod je podle zákona (zákon č. 254/2001 Sb.) vodním dílem a na její stavbu si musíte vyřídit potřebná povolení. Nejprve je nutné připravit projektovou dokumentaci stavby. Následně se musíte obrátit se na stavební úřad, který na vaši žádost vydá územní souhlas nebo územní rozhodnutí. Poté je třeba vyřídit stavební povolení (případně ohlášení stavby) a také povolení k vypouštění vyčištěných vod, které získáte na vodoprávním úřadě.

Vyčištěné vody je možné vypouštět do povrchových vod, do veřejné kanalizace pokud není ukončená centrální čistírnou odpadních vod a nebo do podzemních vod. Možné je také shromažďovat vyčištěnou vodu v jímce a využít ji pro zalévaní trávníku, stromů a keřů nebo ji využívat k zásobování zahradního jezírka. Kritéria, požadavky, nutná povolení i provozní podmínky se liší pro jednotlivé způsoby vypouštění.

Akční letáky