Likvidace kuchyňského odpadu je s drtičem jednoduchá
Zdroj: Tolikoff Photography / Shutterstock.com

Drtič odpadků si poradí se zbytky z kuchyně, ale ne všude jej můžete použít

Biologické zbytky představují značné množství odpadu vyprodukovaného v domácnosti. Nemáte možnost kompostovat a vyhazujete potravinové zbytky jen tak do koše? Rychlou a efektivní likvidaci organického odpadu umožní také kuchyňský drtič. Jeho použití však má i několik háčků.

Organické zbytky v koši na odpadky brzy zapáchají, uvolňuje se z nich tekutina, mohou plesnivět a objevují se kolem nich octomilky. Kuchyňský drtič odpadu vás problému zbaví během chvilky a je zase čisto. Je to to pravé řešení i pro vaši domácnost?

Drtič zpracuje většinu kuchyňského odpadu

Kuchyňský drtič odpadu umožňuje zbavovat se rychle a pohodlně organických zbytků. Toto zařízení se upíná na výtokový otvor dřezu. Zbytky jídla pak jednoduše shromáždíte ve dřezu, pustíte vodu, uvedete přístroj do chodu a shrnujete odpad do komory drtiče. Kvalitní zařízení je schopno zpracovat téměř všechen bioodpad vzniklý při přípravě jídla. Zapnutý přístroj spolehlivě rozmělní slupky od ovoce a zeleniny, skořápky, kuřecí kosti, odřezky, zbytky pečiva, pecky z ovoce, kávovou sedlinu i s filtry apod. Prací drtiče vzniknou malé částečky, které společně s vodou odcházejí z drtící komory odpadovou trubkou do kanalizace. Zařízení vám bezesporu usnadní a urychlí úklid kuchyně a sníží celkové množství odpadu, který odnášíte do kontejneru na směsný odpad.

Hodí se drtič i pro vás?

Ačkoli drtiče odpadu jsou v některých zemích hodně rozšířené, u nás je používá jen málo domácností. Instalace přístroje není složitá, přestože vyžaduje splnění některých parametrů. Například průměr otvoru v dřezu musí být 90 mm, průměr odpadního potrubí 40 mm a více. K dispozici musí být také přívod elektrické energie zakončený v zásuvce nebo vyvedený pod dřezem a dostatek místa. Cena zařízení pro běžnou domácnost se pohybuje kolem 7 tisíc korun. Obavy nemusíte mít ani z hlučnosti, při maximálním výkonu je hluk srovnatelný s výkonným mixérem.

Problematickým bodem bývá následný odvod rozdrceného odpadu do kanalizace. Uživatelé veřejné kanalizační sítě musí dodržovat smluvní podmínky s provozovateli kanalizace, která stanovuje pravidla a limity pro odpadní vodu. I když zákon o odpadních vodách použití drtiče nezakazuje, provozovatelé kanalizací na něj většinou pamatují a ve smluvních podmínkách jeho použití nedovolují. Tuto situaci nemusí řešit obyvatelé domů napojených na žumpu bez odtoku nebo ti, kdo mají vlastní malou domovní čistírnu odpadních vod.

Spláchnuté biologické odpady

Samotný ekologický přínos použití drtiče odpadu je diskutabilní. Představa, že se celkově sníží produkce odpadu z domácnosti, je značně zavádějící. Odpad pouze odchází jinou cestou, hmota nepřestane existovat v tu chvíli, když ji uložíte do popelnice, ani pokud ji spláchnete do kanalizace. Rozmělněné částečky bioodpadu se s vodou dostávají do čistíren odpadních vod, kde se stanou součástí vyprodukovaných kalů. V tu chvíli se váš odpad skládající se z organických zbytků vhodných ke kompostování stává součástí hmoty problematické kvality, znečištěné vším, co do kanalizace spláchli ostatní uživatelé.

Dřív se vyprodukované kaly převážně skládkovaly, dnes se legislativa snaží o jejich maximální využití. Přesto je nakládání s kaly nanejvýš obtížné, jedná se o materiál potenciálně toxické povahy (záleží na množství znečištění například těžkými kovy apod.). Jejich smysluplné využití například v zemědělství pak vyžaduje mnoho technologicky náročných procesů vedoucích k čištění a úpravě tohoto materiálu.

Kompostování v první řadě

Kompostér Urbalive naplněný materiálem. Foto Plastia Kompostér Urbalive naplněný materiálem. Foto Plastia Zdroj: Plastia / Foto

Nejlepší možností likvidace organického odpadu tak zůstává kompostování, které vás nejen zbaví zapáchajícího odpadu, ale vznikne díky němu i kvalitní kompostová zemina s vysokým obsahem humusu. Vlastníci zahrady nemusí váhat, vlastní kompostér je ideální pro ukládání organických zbytků z kuchyně, ale i posekané trávy, spadaného listí, vytrhaného plevele a jiného odpadu ze zahrádky. Ani lidé ve městech nejsou nuceni na kompostování rezignovat, k dispozici jsou komunitní kompostéry, odpad lze též odkládat do hnědých popelnic na biodpad, ze kterých je odvážen k dalšímu zpracování do kompostáren. Řešení nabízí také vermikompostér do bytu, kde se o likvidaci biologického odpadu postarají žížaly.

Akční letáky