Na konci letošního března skončil státní rozpočet ve schodku 166,2 miliardy korun. Jen na důchodovém účtu tak bude scházet něco kolem osmdesáti miliard. Stát momentálně připravuje prodloužení věku pro odchod do důchodu a zatím to vypadá, že časem se nejspíš i sníží důchody ve srovnání s průměrnými mzdami.

Pokud se tedy nechcete ve stáří náhle ocitnout v chudobě, raději se přestaňte spoléhat jen na stát a hledejte jiné, výhodné a efektivní alternativy. Téma důchodů je často spojené s mnoha mýty, polopravdami a nejasnostmi a některé omyly či neznalost by mohly mít neblahý dopad na vaše důchodové nároky. Kterých je 5 nejčastějších mýtů o důchodech?

Zajímavé tipy, jak se připravit na důchod, se dozvíte v následujícím videu:

Zdroj: Youtube

Jak zjistit výši možného důchodu

V tomto případě je lepší vyhnout se kdejakým mýtům a raději znát konkrétní fakta. Starobní důchod je tvořen ze dvou částí - ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměru mají všichni stejnou, je to 10 % průměrné mzdy v ČR. V letošním roce se jedná o částku 4040 Kč.

Procentní výměra vychází z výdělků za celý život a počtu odpracovaných let. Zprůměrují se veškeré hrubé výdělky, z nichž bylo odváděno důchodové pojištění a přepočítají se na výpočtový základ. Čím více roků jste odpracovali, tím bude procentní výměra důchodu vyšší.

Jaké jsou nejčastější mýty o důchodech?

1. Na důchod má ve stáří nárok každý

Pokud jste se již s tímto názorem setkali, nenechte se jím zmýlit! Starobní důchod nemusí být přiznaný všem a samozřejmostí na jeho nárok není ani dosažení řádného důchodového věku. Nárok na starobní důchod má jen ten, kdo splnil minimální délku důchodového pojištění, které je momentálně 35 let. Jakmile této doby nedosáhnete, nebude vám přiznán ani důchod.

2. Když hodně vydělávám, je to na můj důchod

Další z omylů, který se mezi lidmi vyskytuje. Přitom situace je poněkud jiná. V naší republice totiž funguje plně průběžný důchodový systém. Penze lidem v důchodu financují lidé, kteří jsou v produktivním věku a z hrubé mzdy odvádějí příspěvky na důchodové pojištění.

3. Posuzuje se posledních 10 let

Další z častých omylů, který koluje v podvědomí některých lidí. Výše důchodu se totiž odvíjí z celoživotních příjmů. Pro výpočet státního důchodového příspěvku se používá vyměřovací základ z rozhodných příjmů v letech 1986 až 2022 až do roku, který předchází roku přiznání důchodu. Příjmy dosahované před rokem 1986 se do výdělkového průměru nezahrnují, z této doby se hodnotí výhradně pojištění.

4. Důchod se počítá z čisté mzdy

Starobní důchod vypočítává z čisté mzdy? Ne, je výpočtem ze mzdy hrubé nebo z příjmů před zdaněním. Pokud jste byli či jste zaměstnanci, jedná se o hrubé roční příjmy a v případě OSVČ o roční vyměřovací základ. Navíc jsou ještě násobené koeficienty mzdového nárůstu.

5. Nelze zjistit předběžný důchod

Mnozí v předdůchodovém věku se domnívají, že není možné znát přibližnou částku svého budoucího důchodu. Sice to bude vyžadovat trochu času a energie, ale k předběžné částce se nakonec dostanete.

Je nutné zkontrolovat výpisy důchodového pojištění, které je možné si ověřit v evidenci ČSSZ, kde jsou úředním dokladem k rozhodnutí o uznání důchodu. Na základě žádosti vám zašle ČSSZ tzv. Informativní list. Pokud chcete získat orientační informaci, můžete využít i důchodovou kalkulačku, kterou i s přehledným návodem najdete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí zde:www.mpsv.cz

Související články

Zdroje: www.mpsv.cz, www.kurzy.cz, www.osh.cz