Před výběrem elektrocentrály je třeba si ujasnit, co od ní očekáváme čili stanovit:

  • jak často ji budeme používat,
  • jak velký energetický výkon udávaný v kilovoltampérech (kVA) by měla poskytovat.

Přitom bychom měli počítat s určitou rezervou, ovšem zároveň bychom neměli požadavky sčítat. Tedy počítat požadovaný výkon s tím, že generátor bude napájet současně televizi, ledničku, vrtačku, počítač, žehličku případně další spotřebič. Obvykle totiž všechny elektropřístroje nepoužíváme najednou.

Elektrocentrály pro domácí použití jsou nabízeny v rozmezí výkonu od 0,6 kVA až do 10—12 kVA, což již dokáže zálohovat spotřebu rodinného domku.

Výkon v rozmezí 3—5 kVA dokáže zálohovat životní funkce domu (například chod oběhového čerpadla vytápění, tepelného čerpadla apod.).

Velké statické elektrocentrály pro profesionální použití mohou dodávat až 20 kVA výkonu.

Elektrocentrály podle způsobu regulace

Pokud jde o výkon, elektrocentrály se do značné míry prolínají.

Podstatnějším kritériem pro jejich rozlišení je způsob regulace vyrobené energie. Podle toho je lze rozdělit do tří základních kategorií:

1. Rámové (klecové) elektrocentrály 2—10 kW

s kapacitní regulací. Jde o základní řadu robustních statických nepříliš odhlučněných zdrojů s jednoduchou konstrukcí. Tyto elektrocentrály jsou určeny pro točicí motorové stroje či tepelné a světelné zdroje.

Jsou cenově nejdostupnější, ovšem kapacitní regulace neumožňuje napájet těmito zdroji spotřebiče citlivější na kvalitu výstupu, jako jsou televizor, počítač, DVD přehrávač či nabíječka.

Bohatě vystačí k provozu ledničky, občasnému napájení zahradní sekačky, nářadí v dílně či vodního čerpadla k zalévání zahrady.

2. Elektrocentrály o výkonu 2—12 kW

s vyspělejší regulací AVR (Automatic Voltage Regulator) poskytují obsluze větší komfort vybavení a ovládání.

Mají například větší nádrž a není tedy třeba tak často doplňovat palivo, jsou vybaveny digitálními displeji zobrazujícími provozní data, počítačem motohodin, mají i výstupy na 12 V, takže je možné používat je jako dobíječky akumulátorů.

Také jsou již velmi často vybaveny elektrickým startováním, mají podvozky umožňující snadný transport, jsou dodávány s propojovacími kabely. Mají rovněž rámovou konstrukci a často již bývají částečně odhlučněny.

Jako záložní zdroj jsou již schopny pokrýt větší výpadek proudu (10—15 hodin) a je možné je zapojit do systémů alarmu, které je automaticky spustí při výpadku proudu a vypne při obnovení dodávky.

Dokážou takto například v opuštěném domě při havárii elektrického vedení udržet v provozu mrazicí box, chladničku, elektronický bezpečnostní systém či elektronicky řízené temperování domu.

3. Invertorové a cykloinvertorové elektrocentrály

představují nejmodernější vývojový stupeň v oboru. Tento typ elektronické regulace má významný vliv na snížení hmotnosti, hlučnosti a spotřeby paliva stroje při jeho zvýšeném výkonu. Zároveň zajišťuje v současné době výstup elektrické energie, který je kvalitnější než výstup z běžné elektrické sítě.

Systém vyvinula japonská Honda, která v tomto typu elektrocentrál na našem trhu dominuje. Multipólový alternátor výrobce integroval přímo do motoru místo klasického setrvačníku.

Velmi snadno lze také vzájemně propojit dva i více těchto generátorů a znásobit tak jejich výkon. Ceny kompaktních kufříkových generátorů začínají na 15 000 korun, ceny strojů vyšší třídy se pohybují kolem 60 000 korun.

Elektronická jednotka PWM (Pulse Wave Modulator) pak zajišťuje, že generátor této kompaktní konstrukce je schopen vyrábět vysoce kvalitní energii v různých režimech otáček podle aktuální spotřeby elektrospotřebičů napojených na generátor.

Generátory klasické konstrukce toto neumožňují; k výrobě elektrického proudu potřebují konstantní otáčky motoru a dodávaný proud je stejný jak v případě, že generátor rozsvítí pouze jednu šedesátiwattovou žárovku, tak ve chvíli, kdy pohání tisíciwattový vysavač.

Elektřina z kufříku

Nízká váha a malé (dalo by se říci kufříkové) rozměry činí z těchto strojů, které se vyrábějí s výkonem do 2 kW, takřka ideální přenosné a zároveň výkonné a tiché zdroje elektřiny pro obytné karavany, lodě a podobně.

Jedna nebo tři fáze?

Všechny generátory o výkonu do 5 kVA vyrábějí výhradně jednofázový proud 230 V/50 Hz. Vyšší výkonové kategorie pak mohou vyrábět i třífázový motorový proud 400 V/50 Hz.

Většina spotřebičů je však dimenzována na jednofázový proud a při koupi je tedy třeba zvážit, zda dražší třífázový generátor skutečně využijeme.

Cenové relace

Pořizovací náklady jsou velmi různorodé. Lze narazit na levné centrály již od 4000 Kč, jejichž kvalita je ovšem v převážné většině problematická.

Základní skupina robustních rámových strojů od renomovaných výrobců začíná přibližně na 15 000 Kč. Nižší ceny by již měly budit podezření. U těchto centrál není taková záruka bezpečnosti, a že naskočí, jakmile to budeme potřebovat — třeba i po roce nečinnosti.

Renomované značky elektrocentrál s kapacitní a AVR regulací na našem trhu: SDMO, Endress, Genmac, Güde, EuroPower, Hitachi, Honda, Medved, Vari, Mitsubishi

U značkových strojů je pravděpodobnost výpadku minimální.

Navíc renomovaní výrobci poskytují kvalitní třístupňový servis, který vedle kvalifikované pomoci s výběrem vhodného stroje zahrnuje poradenské služby a záruční a dlouholetý pozáruční servis (například Honda až 25 let).

Motory

U elektrocentrál je důležité, aby byly poháněny průmyslovým motorem, který je konstruován a vyroben na vysoký náběh motohodin. Rozhodně nejsou vhodné například motory do zahradních sekaček s provozní životností v řádu stovek hodin.

Podobně jako benzinové automobilové motory, lze i motory elektrocentrál nechat přestavět na propan-butan (LPG).

Převažují čtyřtaktní benzinové pohonné jednotky, dnes obvykle vybavené rozvodem OHC.

Spotřeba

U výkonové skupiny elektrocentrál v rozmezí 0,6—1 kVA se spotřeba pohybuje kolem 0,5 l paliva na motohodinu. Pokud jde o centrály o výkonu nad 2 kVA s kapacitní regulací, se spotřebou se již nedostaneme pod 1 l paliva na motohodinu. Stroje o výkonu mezi 5—6 kVA spotřebují přibližně 2—2,5 l na motohodinu.

Úspornější (až o 30 %) jsou elektrocentrály s dieselovými motory, které jsou k dispozici již od 5 kVA výkonu. U nich však tuto výhodu stírá dvojnásobná pořizovací cena. Zatímco benzinové elektrocentrály s výkonem 5 kVA dnes seženeme v cenové relaci 30 000 až 40 000 Kč, ceny stejně výkonných kvalitních dieselových strojů začínají na 70 000 Kč.

Tato investice se proto vyplatí jen u generátorů s opravdu velkým proběhem, určených do míst bez možnosti napojit se na běžnou síť – například pro stánkovou prodejnu u frekventované silnice, kde generátor běží osm hodin denně šest dní v týdnu. Jako záložní zdroj nebo pro soukromé příležitostné použití se dieselové centrály rozhodně nevyplatí.

Nároky na umístění

Elektrocentrále je vždy nutné zajistit dostatečný přístup vzduchu pro chlazení a sání motoru a samozřejmě i pro bezpečný odvod spalin vhodným přídavným výfukovým systémem (obvykle hadice propojená s motorem pevnými spojkami a kolínky).

Důležité je rovněž odhlučnění: Elektrocentrály lze umístit například do sklepních místností či zvukově izolovaných přístavků.

Výpočet potřebného výkonu elektrocentrály

Elektrospotřebiče odporového typu

jako například klasické žárovky, různé typy ohřívačů, kávovary a podobně patří k bezproblémovým spotřebičům a lze je připojit ke každému typu elektrocentrály.

Výkon, který budeme od elektrocentrály potřebovat, pak odpovídá výkonu ve wattech, který najdeme na štítku spotřebiče. Pokud je výkon odporového spotřebiče například 1 kilowatt (kW), budeme potřebovat provozní výkon elektrocentrály nejméně 1 kVA.

Elektrospotřebiče indukčního typu

(elektromotory a stroje jimi poháněné, jako jsou ruční nářadí, kuchyňské mixery, vodní čerpadla a podobně) potřebují ke svému napájení za chodu nejméně o 30 % vyšší výkon elektrocentrály, než je uváděný štítkový výkon spotřebiče. K jejich rozběhu je pak nutný i několikanásobný maximální výkon elektrocentrály, než je štítkový výkon spotřebiče.

Například u spotřebičů štítkového výkonu do 1,5 kW musí být maximální výkon elektrocentrály 1,5—3x větší. Elektromotory vyšších výkonů vyžadují maximální výkon elektrocentrály 3—5x vyšší než je štítkový výkon spotřebiče. Spotřebiče s velmi vysokými energetickými nároky na rozběh (například mrazničky, ledničky) někdy vyžadují dokonce 5—10x vyšší maximální výkon elektrocentrály.

Spotřebiče kapacitního typu

(například zářivky, mezi něž patří také tzv. úsporné žárovky, fotoblesky, fluorescenční lampy) nelze zařadit ani mezi odporové ani mezi indukční a z hlediska napájení elektrocentrálami patří mezi kritické. Je vhodné napájení takového spotřebiče konzultovat s autorizovaným odborným prodejcem či elektrikářem specialistou. Celkový potřebný výkon pak stanovíme nejlépe opět společně s odborníkem ve specializované prodejně.

Foto Shutterstock, Honda