Styl a účel

Na vzhledu fasády záleží architektovi, investorovi a každému dalšímu majiteli. Ale minimálně stejně důležitým úkolem fasády je, aby dobře chránila dům před vlivy počasí zaručila mu dlouhou životnost.

Při výběru fasády (jejího vzhledu a způsobu provedení) by měl stavebník přihlédnout také k okolní zástavbě. Určitě se bude rozhodovat také podle ceny fasády a náročnost její údržby v dalších letech.

Vhodných fasádních materiálů je na trhu celkem velký výběr:

 • Fasádními nátěrovými hmotami počínaje
 • přes klasické tvrdé omítky či zateplovací systémy
 • až po fasádní obklady keramické, plastové, dřevěné nebo třeba z umělého kamene.

Výhodou obkladových materiálů je jejich pěkný vzhled a minimální údržba. Mezi nevýhody patří vyšší cena a také vyšší hmotnost – dřevo, sklo, keramika, cihla nebo kámen něco váží...

Fasádu mohou tvořit i prosklené stěny nebo hliníkové obkladové panely. Obkladové materiály na fasády mohou být organického i anorganického původu. Výběr je tak velký, že záleží jen na vkusu a finančních možnostech investora.

Pozor na úřady

Protože fasáda ovlivňuje a pozměňuje nejen vzhled domu samotného, ale také jeho nejbližšího okolí, nemůžete ji realizovat jen podle své fantazie. Její provedení většinou podléhá schválení příslušného stavebního úřadu.

Při výběru fasády je nutno zvážit, zda zamýšlená proměna nepoškodí vzhled nejbližšího okolí domu. To se týká nejen novostaveb, ale také rekonstrukcí starších domů.

U novostaveb je fasáda již součástí projektu, tudíž je i součástí řízení o udělení stavebního povolení. Změny podoby a barvy fasády podléhají většinou ohlašovací povinnosti místnímu stavebnímu úřadu. Stanoviska stavebních úřadů se však mohou lišit místo od místa. Proto je dobré se předem informovat, a předejít tak nepříjemným tahanicím s úředníky – v krajním případě by totiž mohli nařídit již hotovou fasádu změnit podle svých nařízení na náklady investora!

Fasádní nátěrové hmoty

Nejjednodušší povrchovou úpravou fasády je nátěr speciální fasádní barvou. V současné době můžeme poměrně často vidět domy i s vícebarevnou fasádou. Barevné provedení je vhodné konzultovat s architektem, který poradí možné kombinace aby stěny ladily s okny, dveřmi, střešní krytinou, okapy a dalšími prvky.

Fasádní barvy se podle vlastností dělí na:

 • akrylátové – nepropouštějí vodu a jsou prodyšné,
 • silikátové neboli minerální – odpuzují vodu a propouštějí vlhkost ven, vytvrzují starou omítku,
 • silikonové – chrání proti povětrnostním vlivům, jsou prodyšné a omyvatelné,
 • latexové a plastové – jsou méně prodyšné, ale odolné proti chemikáliím,
 • vápenné – jsou paropropustné, odolné proti vlhkosti, povětrnostním vlivům, hodí se pro vlhké omítky),
 • speciální nátěry – například protiplísňové, protipožární, otěruvzdorné a podobně.

Keramické fasády

Cihly lícovky a keramické pásky používané na lícové zdivo se vyrábějí z pálené hlíny. Pásky se upevňují maltou přímo na jádro omítky nosné zdi, nebo se lepí na stávající fasádu. Tímto způsobem lze celkem jednoduše a za rozumnou cenu změnit původní fasádu.

Při použití keramických pásků se však nedosáhne tepelně izolačního účinku, proto se tato metoda často kombinuje s jinými fasádními prvky.

Jádrové omítky

Tvrdé jádrové omítky (např. břízolit) jsou v našich zemích tradičním a osvědčeným materiálem. Jejich výhodou je přijatelná cena a prodyšnost. Naopak nevýhodou jádrových omítek je minimální tepelný odpor (schopnost izolovat).

Jejich povrch je také náchylný k poruchám – například praskliny vzniklé mrazem mohou být důvodem zatékání vody do stěn domu.

Ještě v poměrně nedávné minulosti (před rokem 1990) většina stavebníků rodinných domů tepelnou ochranu obvodového zdiva nevnímala jako příliš závažný problém.

V současnosti jsou na trhu uzavřené, tepelněizolační fasádní systémy, které splňují současné normativní nároky na tepelnou izolaci a kromě toho mají i odpovídající moderní vzhled.

Proto bylo nejčastějším řešením fasády tradiční omítání obvodových zdí nejprve vrstvou tzv. jádra, na které se nanesla vrchní omítka.

Zateplovací systémy jsou vzhledem k trvale stoupajícím cenám energií stále častějším řešením pro novou fasádu domu. Výhodou zateplovacích systémů (polystyrenu, minerálních vláken aj.) je vysoký tepelný odpor (schopnost izolovat), nižší váha a pěkný vzhled. Nevýhodou zateplovacích systémů je jejich vyšší cena a menší prodyšnost některých používaných obkladových materiálů.

Zavěšená fasáda

Zavěšená fasáda je konstrukce se zadním odvětráním a izolační vrstvou z tvrzené pěny nebo desek z minerálních či rostlinných vláken. Zavěšený vnější plášť může být z desek s vrstvou minerální omítky nebo z desek dřevěných, vláknocementových, plastových nebo z kamenných panelů, ale použít lze i jiné materiály, které se upevňují na laťovou konstrukci.

Mezi tepelnou izolací a vnějším pláštěm je nutný větrací prostor, takže případná vlhkost, která by pronikla pod zavěšený vrchní plášť fasády, může vysychat a nepoškozuje ani izolaci, ani zdivo.

Předezděná fasáda

Jedná se o takřka bezúdržbovou fasádu robustní konstrukce. Po konstrukční stránce může mít tento druh fasády několik řešení:

 • jednoduchý představěný vnější plášť,
 • předezdívka s vnitřní izolací (bez vzduchové vrstvy)
 • předezdívka s izolací a vzduchovou vrstvou.

Tyto představěné fasádní stěny se stavějí většinou z lícových cihel, vápenopískových cihel nebo z přírodního kamene, které dům nejen účinně chrání před nepřízní počasí, ale také stylově dotvářejí jeho vnější podobu.

Fasády jako předezdívky se většinou realizují u novostaveb, kde se s jejich zatížením základů počítá již v projektu. Při sanaci starších domů je lze využít jen tehdy, má–li dům pevné základy.

Dřevěné fasády

Oblíbeným materiálem pro úpravu fasád je dřevo, protože nejen chrání a izoluje, ale navíc i hezky vypadá. Dřevo však musí být pečlivě ošetřeno.

Dřevěné fasády lze kombinovat s omítkami, lícovými cihlami, skleněnými prvky a dalšími. Dřevěná fasáda se instaluje na laťování, které je upevněné na nosné vnější zdi a na něž se připevní prkna s různou povrchovou úpravou – například hoblovaná nebo s rýhovaným povrchem.

Zelená fasáda

Zelený porost obrůstá stávající fasádu a vzniklý meziprostor funguje jako tepelně izolační vzduchová vrstva. Další výhodou je ochrana domu před deštěm, protože voda se přes rostliny nedostane až na omítku. V letním období zelená fasáda brání přehřívání domu.

Zelená fasáda sice chrání omítku před mechanickým poškozením, ale před ozeleňováním je třeba stávající fasádu staršího domu důkladně prohlédnout a případně opravit trhliny, protože popínavé rostliny stávající fasádu zatěžují. Zelená fasáda se uchycuje buď přímo na zdi, nebo na laťové konstrukci.

Foto archiv