Lidé, kteří jsou chytřejší než mnozí, ani často nevědí, že tomu tak je. Zatímco podprůměrní lidé se domnívají, že jsou inteligentnější právě oni. Tato skupina totiž neví, co všechno nechápou. Oproti tomu osoby se zvýšeným intelektuálem mají sklony se podceňovat. Pokud i vy používáte některé z následujících frází, pak se nebojte a ukažte okolí, že chytřejší jste tady vy!

Proč mají inteligentní lidé méně přátel a raději preferují samotu, můžete zjistit z videa na YouTube, na kanálu TopTrendingCZ:

Zdroj: Youtube

Logické myšlení při hovoru

Jednou z frází, kterou inteligentní lidé často říkají, je otázka: „Počkej, můžeš to dokázat fakty nebo daty?“. Poukazuje to na kritické přemýšlení, jelikož se dotyčný zajímá, zda je hovor podložen skutečnými důkazy. Zvědavost a zájem přiučit se něco nového je pro chytrého člověka charakteristickým rysem.

Zájem o ostatní myšlenky

Další fráze spočívá v obdivování myšlenek, argumentů a teorií druhých. Pokud někdo řekne: „Nalézám tvoji moudrost a názory opravdu fascinujícími.“, je zaujatý do hloubky znalostí druhého člověka. Vyslovením této věty mu dodává také svou podporu a povzbuzení, aby nadále pokračoval ve sdílení své moudrosti i mezi ostatními.

Nadšení z nových poznatků

Chytrý člověk ví, že je pořád se co učit, a proto ho zájem o nové věci pohání kupředu. Není proto ani divu, když často používá frázi: „Vždy se něco zajímavého naučím, když si spolu povídáme.“. Nadšení z nahlížení na věc z rozdílných úhlů, možnost rozšířit si své dosavadní schopnosti nebo obliba různorodých zájmů je u chytrého člověka na denním pořádku.

Prosba o vysvětlení

Když něco inteligentní člověk nechápe, neostýchá se a vždy se rád zeptá na vysvětlení. Fráze: „Jsem zvědavý, co tě k tomu vedlo.“ je proto důkazem snahy o porozumění pohledu na danou věc z druhé strany. Chytrý člověk tím rovněž naznačuje, že hodlá vést uváženou konverzaci s respektem možného nejednotného pohledu.

Chápání a oceňování perspektivy

Poslední frází je typický výraz, který sám o sobě naznačuje o člověku, že je chytrý. Věta: „Rozumím, z čeho vycházíš“ ukazuje na schopnost empatie a inteligence, které pozitivně vyvolávají v ostatních povzbuzení k další diskusi. Dovednost mluvit otevřeně a se zaujetím tak dodává chytrým lidem obrovskou sílu.

Související články

Zdroje: ideapod.com, psychologie.cz, idnes.cz