Po létě, kdy radiátory ležely ladem, se opět vrací do plného provozu. A nemusí to být zrovna lehký návrat k teplu domova. Poté, co topení po letní sezoně znovu zapnete, překvapí vás možná podivné zvuky, které se budou z radiátoru ozývat. Někdy je to pouze jemné šumění, bublání, ale častokrát se můžete setkat i se silným klepáním nebo cvakáním, u kterého máte pocit, že se snad každou chvíli radiátor rozpadne.

Příčiny hluku

Nejčastěji se jedná o vzduchové bubliny, které vznikají v protékající teplé vodě. Když bublinka procházejí termostatickým ventilem, hluk je na světě.

Při zahřívání nebo naopak při chladnutí radiátoru, můžete slýchat jakési vrzání, které je způsobené rozpínáním kovu a je to zcela přirozený jev.

Rámus může způsobit i vysoký průtok v radiátorech, což se samozřejmě odrazí i na vaší složence.

I vodní kámen dokáže v rozvodech udělat pořádnou paseku. Nánosy vodního kamene (i oxidů železa) zhoršují prostup tepla a snižují i průtok vody.

Zavzdušnění soustavy

Ze zavzdušněného topení se velkého tepla nedočkáte, a navíc se vám teplo i dost prodraží. Tento problém vyřeší například instalace separátorů mikrobublin, ale existuje i lacinější způsob – odvzdušnění radiátorů.

Proceduru odvzdušnění byste měli každoročně vykonávat na začátku topné sezony.

Ti, co bydlí v bytovém domě, to mají trochu složitější. Aby došlo ke kvalitnímu odvzdušnění, musí se obyvatelé, co mají společnou stoupačku, domluvit. Což nebývá úplně jednoduché. V prvním kroku by měli všichni otevřít termoventily na nejvyšší možný stupeň (většinou to bývá číslo 5), tím vzduch vystoupá až do nejvyšších pater. Následuje ruční odvzdušnění, které se provádí při zahřátém topení.

Jak postupovat při odvzdušňování radiátoru

  • Než se pustíte do práce, najděte odvzdušňovací klíč, určitě jste ho někam pečlivě uložili. Pokud jste ho schovali až moc důkladně, nový zakoupíte v každém železářství. Dále si nachystejte nádobu a hadr.
  • Zapněte radiátor na nejvyšší stupeň a vyčkejte půl hodiny.
  • Kdo má možnost vypnout oběhové čerpadlo, doporučuje se ho po dobu odvzdušňování vyřadit z provozu. Ale nejsou na to jednotné názory, někdo tvrdí, že to na čerpadlo nemá žádný negativní vliv, někdo tvrdí opak.
  • Pod ventil položte hadr, aby na něj vytekla voda, která z topení bude unikat. Někteří si hadr omotají přímo kolem ventilu.
  • Nalezený nebo nově zakoupený klíč nasaďte a nezapomeňte dát pod ventil nádobu. Klíčkem pomalu otočte, a jakmile uslyšíte syčení, takto pootevřený ventil postačí, více ho otevírat nemusíte.
  • Syčení bude pomalu ustávat, pak vyteče z radiátoru voda.
  • Hotovo! Stačí zavřít ventil a znovu zapnout oběhové čerpadlo (pokud jste ho vypnuli).
  • Někdy se stává, že je nutné tuto proceduru opakovat, ale neděste se, je to naprosto běžné.

Přejeme mnoho krásných zimních dnů v teple vašeho domova!

Zdroje: www.idnes.cz, www.express.co.uk, hobby.instory.cz