Opravdu kvalitní keramické obklady nebo dlažba mohou splňovat svůj praktický a estetický účel třeba i desítky let. Ale jak poznat už při nákupu, že jde o dobrý výrobek? Je třeba sledovat tato základní kritéria:

 • nasákavost
 • mrazuvzdornost
 • odolnost proti opotřebení
 • protiskluznost

Nasákavost a mrazuvzdornost

Zatímco rozměry a další parametry keramické dlažby můžete posoudit pouhým okem nebo přeměřením, nasákavost a potažmo mrazuvzdornost takto zkontrolovat nelze. Přitom jsou to velmi důležité faktory.

Určují, zda můžete keramickou dlažbu použít do venkovních prostor bez obav, že dojde k jejímu poškození působením povětrnostních vlivů, zejména mrazem v kombinaci se zatékající vodou. Mrazuvzdornost proto úzce souvisí s nasákavostí keramiky. Nasákavost se udává v procentech.

Keramické materiály se podle umístění rozdělují do dvou kategorií:

 • pouze do interiéru,
 • do interiéru i exteriéru.

Výběr do interiéru je snazší

Pro vnitřní prostory, které nejsou vystaveny povětrnostním vlivům, můžete bez obav použít jakýkoliv keramický obkladový prvek bez ohledu na nasákavost. Obkladačky s nasákavostí nad 10 % jsou na našem trhu v široké paletě glazur, formátů a dekorů, s nimiž vytvoříte koupelnu či kuchyni podle svých představ.

Do tří procent, nebo méně než půl procenta?

Druhou skupinu tvoří mrazuvzdorná keramika, kterou je možné ještě rozdělit na

 • výrobky s nasákavostí mezi 0,5 až 3 %,
 • výrobky s nasákavostí nižší než 0,5 %.

Mrazuvzdorné obklady a dlažby jsou vhodné do interiérů i exteriérů. Jejich správné použití je však nutné vidět ještě v dalších souvislostech, zejména spolu s protiskluzností a otěruvzdorností u glazovaného zboží.

Mrazuvzdorná keramika s nasákavostí 0,5 až 3 % nachází uplatnění zejména jako samostatná dlažba v obytném interiéru, nebo velmi často tvoří ucelené koupelnové a kuchyňské sety s obkládačkami.

Při vhodném spojení s dostatečnou protiskluzností a otěruvzdorností ji můžete použít i v exteriéru − například v zádveří či ve vstupu do domu nebo jako fasádní obklad.

Keramické dlažby s nasákavostí do 0,5 % a méně tvoří špičku z hlediska odolnosti proti mrazu. Platí pro ně stejná šíře použití jako pro výrobky s nasákavostí 0,5 až 3 %.

Tyto výrobky jsou velmi často spojeny s nejvyššími stupni otěruvzdornosti a se zvýšenou protiskluzností, takže je lze použít do exteriéru i interiéru na místa silně namáhaná chůzí.

Typickými místy pro použití dlažeb s extrémně nízkou nasákavostí jsou třeba vstupy do domů, venkovní terasy a balkony, a samozřejmě obytný interiér komplexně.

V katalozích osvědčených značek naleznete mrazuvzdorné výrobky označené symbolem sněhové vločky.

Při správném provedení pokládky jsou vlastnosti těchto výrobků zárukou dlouhotrvající kvality.

Ve vzorkovnách keramiky nikdy neprohloupíte nákupem českých sérií, u kterých je mrazuvzdornost garantována u všech keramických dlažeb.

Písmena pro bosé nohy, číslice pro obuv

Zejména při výběru keramických dlažeb se vyplatí mít povědomí o hledisku protiskuznosti.

Písmeno A udává základní zvýšenou protiskluznost, C značí nejvyšší dosažitelnou protiskluznost pro bezpečnou chůzi bosou nohou.

Dlažby glazované speciálními protiskluznými glazurami a reliéfy zajistí větší bezpečí v prostorách, kde hrozí zvýšené nebezpečí uklouznutí − například ve sprše, sauně, bazénu a jejich okolí. Tyto výrobky jsou označovány písmeny A, B, C.

Pro použití do sprch a podobných prostor, kde se velmi často chodí bosou nohou, vyberte dlažbu s protiskluzností A, nebo B.

Pro použití do interiéru stačí vybrat dlažbu z kategorie R9 nebo R10, jejíž piktogram boty na šikmé ploše naleznete v katalozích zavedených firem.

Na místech, kde chodíme převážně obutí, jako jsou například vstupy do domů, schody, terasy a balkony, je vhodné kombinovat různé typy reliéfů spolu s vhodnými protiskluznými glazurami. Protiskluznost keramiky určené do těchto míst se člení do skupin R9 až R13. Hodnota R9 je nejnižší zvýšená protiskluznost, R13 ukazuje naopak na nejvyšší hodnotu.

Odolnost proti opotřebení

Této vlastnosti se říká také otěruvzdornost a pomůže vám odhadnout, jakou životnost bude mít vybraná dlažba vzhledem k frekvenci pohybu osob, které po ní šlapou.

Otěruvzdornost je parametr přesně daný normou, která dělí glazované keramické materiály do skupin PEI 1 až PEI 5: Čím je stupeň PEI vyšší, tím je dlažba odolnější.

Keramická dlažba navíc může reagovat nejen na množství procházejících lidí, ale například v chodbách navazujících na vstup do domu může být znečišťována i pískem, drobnými kamínky a jinými nečistotami z ulice.

 • Do koupelen a na WC proto můžete vybrat dlažby se stupněm PEI 2 (seriózní výrobci dlažbu s otěruvzdorností PEI 1 již ani nevyrábějí).
 • Například do chodeb, kuchyní nebo do předsíní už vybírejte raději dlažby ze skupiny PEI 3.
 • Pro místa více namáhaná chůzí a vystavená navíc zanesení nečistot zvenčí, jako jsou venkovní terasy, vstupy do domů nebo zádveří, se vyplatí vybrat dlažbu z kategorie PEI 4 nebo PEI 5. Vysoká otěruvzdornost zaručí dlouhodobou životnost výrobku.

Obkladačské práce svěřte raději odborníkovi

Nic proti zlatým českým ručičkám, ale v případě obkládání složitějších prostorů nebo třeba celé koupelny se doporučuje svěřit tuto práci odborníkovi.

Skutečný profesionál se nevrhne bezmyšlenkovitě do práce, ale nejdřív si zmapuje prostor a důkladně si promyslí průběh spáry. Spára musí probíhat nejlépe celou půdorysnou plochou z místnosti do místnosti a pokud to dovolí stejný formát obkladu a dlažeb, měla by probíhat ze stěny do podlahy a obráceně. Také se musí snažit o co nejmenší dořez v koutě, aby spáry probíhaly přes roh, aby u zárubní nevznikaly úzké pruhy obkladů nebo dlažeb a jiné nešvary.

Dominantou může být vana, hezké zrcadlo, okno, nebo i třeba pěkná řada listel v keramickém obkladu.

Ještě než se obkladač pustí do práce, měli byste si s ním ujasnit, zda vnímáte stejně dominantu daného prostoru − místo, ke kterému chcete přitáhnout pozornost hned po vstupu do místnosti.

Velikost prostoru ovlivní velikosti obkladu

 • Módní velké formáty obkladů i dlažeb se zdaleka nehodí všude. Do menší koupelny volte raději rozměry 25 x 33 cm, případně doplněné mozaikou.
 • Do větších místností si můžete dovolit na stěny třeba 25 x 45 cm a na podlahy 40 x 40 cm i víc.

Při nákupu keramických obkladů nebo dlažby počítejte s tím, že se mohou některé kusy poškodit a část materiálu padne na prořez. Optimální je nakoupit o 10 až 15 % materiálu více.

Sokly, rozety, listely

Každá ze sérií keramických obkladů nebo dlaždic je doplněná funkčními i designovými doplňky, které dotvoří žádaný dojem. U dlažeb jsou to nejčastěji sokly, schodové lišty, bordury nebo třeba rozety schopné vytvořit právě onu žádanou dominantu prostoru.

Rozeta je centrální podlahový dekorační prvek, uzpůsobeny svým formátem tak, aby bez jakéhokoliv dalšího řezání nahradil čtyři sousední prvky v obkladu či dlažbě.

V koupelnách jsou základní obkladačky doplňovány hladkými nebo reliéfními listelami, které mohou někdy mít skutečně nápaditý design.

Aby obklad dobře držel

Při nákupu keramického materiálu je nejlepší, pokud si současné koupíte i vhodné prostředky stavební chemie nebo si necháte poradit od svého obkladače. V žádném případě není rozumné na těchto materiálech šetřit. Správný obkladač vám vysvětlí, jaké parametry musí splnit jak lepidla, tak tmely, ale i jak má být upravený podklad.

Obkládání na křivý a nevyrovnaný podklad se vám totiž může vymstít − kdo by chtěl koupelnu, kde se na dlažbě kymácí skříňky, stěny házejí falešné stíny a koutová spára se rozbíhá do nepřijatelné šířky?

Jednou a dost

Při těchto částečných opravách je nutné si uvědomit i další podstatnou skutečnost: Původní a nové dlaždice mívají často nestejné rozměry, po vyspárování se nestejná rozměrovost ještě zvýrazní.

Výměnu starých nebo instalaci nových obkladů si důkladně rozmyslete a vyberte si takové, které vás ani po letech nebudou svým designem nudit. Pokud je potřeba předělat například elektroinstalace, připravte vše předem.

Není nic horšího než následné opravy nebo také následné výměny částí obkladu.

Pozdější opravy v obložené ploše jsou velmi složité. Při odstraňování několika dlaždic je poměrně velké umění neponičit ostatní.

Je-li nový materiál vyšší než původní, nelze jej aplikovat vůbec, v případě, kdy je nový materiál slabší, musíte podklad vyrovnat. To samé platí i pro vkládání nových listel nebo bombat.

Kolik zaplatíte

Cena je samozřejmě závislá na druhu obkladového materiálu, na regionu i na počtu metrů. Příliš nízká cena, zhruba pod 200 Kč za metr čtvereční − by vás ovšem měla varovat, kvalita zřejmě nebude příliš vysoká. Za slušné obklady zaplatíte průměrně kolem 250 Kč za metr čtvereční a výš.

Pokládka keramické dlažby krok za krokem

Zodpovědný výběr krásné a současné funkčně dokonalé dlažby je teprve prvním krokem ke kvalitnímu výsledku. Před pokládkou dlažby v exteriéru musíte věnovat velkou pozornost přípravě podloží, na které se bude dlažba pokládat, dále je třeba dbát na výběr hydroizolace, lepidla a spárovací hmoty.

Co je třeba udělat při pokládce venkovní dlažby

 1. Nejdříve vykopeme 60 cm vrstvu z podloží.
 2. Dno výkopu zavezeme vrstvou kameniva do výšky max. 40 cm, což umožní volný pohyb vody.
 3. Další vrstva drobnějšího kameniva nebo drtě do výšky 10 cm znemožní průnik betonu do spodních vrstev.
 4. Takto připravené podloží zalijeme betonem do výšky 15 až 20 cm.
 5. Dostatečně vyzrálý beton opatříme penetračním nátěrem – nejvhodnější je nakoupit penetraci, lepidla a spárovací hmoty přímo v prodejně keramických obkladů a dlažeb, kde kupujete mrazuvzdornou dlažbu.

Dilatační spára musí probíhat jak v dlažbě, tak i v betonu nad sebou. Betonovou dilatační spáru nelze překrýt dlaždicí, ta by mohla prasknout.

Pro spárování je vhodné použít flexibilní spárovací hmotu. Při této činnosti je důležité nezapomenout na dilatační spáry – doporučuje se dodržovat dilatační pole o velikosti cca 3 x 3 metry.

Venkovní terasu nebo balkon lze designově sjednotit s podlahou ve vnitřním prostoru a vytvořit tak jednolitou plochu bez přechodů.

Keramické dlažby a obklady se dobře udržují

Také na keramice se usazují nečistoty, v koupelně navíc i vodní kámen. Myslete na to, že čím déle běžnou péči zanedbáte, tím silnější a agresivnější čisticí prostředky budete muset použít. Pravidelná péče o keramiku je naopak velmi snadná.

Generacemi prověřený je kuchyňský ocet, který dovede odstranit zbytky spárovacích hmot nebo cementu po pokládce. Octová voda je nejúčinnějším prostředkem i na odstranění vodního kamene.

Při údržbě keramiky si většinou vystačíte s běžnými čisticími prostředky, které by však neměly obsahovat abrazivní složky – písek by mohl povrch keramiky poškrábat. Na čištění keramiky jsou vhodné saponáty, v případě silnějšího znečištění prostředky s obsahem kyselin.

Silnější (kyselé) prostředky jsou velmi vhodné na odstraňování zbytků železitých usazenin (rzí). V drogerii jsou dostupné 1% až 3% roztoky kyseliny chlorovodíkové, které jsou velmi účinné.

Při používání roztoků kyseliny chlorovodíkové je třeba dodržovat bezpečnostní pokyny a zabránit styku této látky s pokožkou.

Po použití roztoku kyseliny chlorovodíkové povrch následně opláchněte větším množstvím vody a setřete teplou vodou, aby toto agresivní čistidlo dále nerozrušovalo spárovací hmotu.

Na vyčištění a dezinfekci spár v keramice stačí klasický rýžák a běžný dezinfekční prostředek (například Savo).

Pozor na špatně větrané koupelny a sprchové kouty, kde může ve spárách docházet k růstu zdravotně závadných plísní – Savo nebo podobné prostředky je spolehlivě na několik měsíců zlikvidují.

Karel Stánek (s použitím tiskových informací od společnosti Lasselsberger), foto Rako, Bernold a archiv