Voda se sice dá průzračně čistá, kromě samotných molekul H2O v ní však najdeme spoustu dalších látek. Za tvrdost vody jsou odpovědné ionty vápníku a hořčíku, které se vyluhují do vody, když prostupuje půdou.

Měkká voda se mění na tvrdou

Dešťová voda dopadající na zem je voda měkká, s nízkým obsahem minerálních látek. Jak prosakuje terénem do hlubších vrstev, dostávají se do ní látky způsobující její tvrdost. Jedná se hlavně o vápenaté a hořečnaté kationty. Ty pak způsobují nepříjemnosti při užití v domácnosti. Z praxe známe hlavně vodní kámen v pračce nebo rychlovarné konvici a snížení účinnosti mýdla a pracích prostředků. Tvrdost vody rozlišujeme na přechodnou, která je způsobena uhličitany (hydrogenuhličitan vápenatý) a trvalou, za kterou jsou odpovědné hlavně sírany. Vodní kámen, který pozorujeme na kuchyňském nádobí a sanitárním vybavení, je vlastně teplem vysrážený uhličitan vápenatý.

Jakou vodu máte doma?

Jestli máte doma vodu měkkou nebo tvrdou asi víte. Pokud ne, není tak obtížné to zjistit. Tvrdost vody vám odhalí balení indikačních papírků, které jsou běžně k dostání. Kromě toho vás na vodu s vysokým obsahem minerálních látek upozorní i běžné jevy, ke kterým ve vaší domácnosti dochází. Pokud se vám často a rychle zanáší vodním kamenem topné těleso v rychlovarné konvici, pozorujete bílé stopy na nádobí, ve dřezu, na kohoutcích a sprchách, jestli vám méně pění mýdlo a vyprané a usušené prádlo je tužší než obvykle, tak máte doma tvrdou vodu. Vodní kámen se usazuje i tam, kde není vidět, například na topném tělese uvnitř pračky nebo bojleru, zanáší třeba i průtokové ohřívače. Zvyšuje se díky tomu spotřeba elektrické energie (vrstva vodního kamene působí jako izolant), ohřev je delší a časem je nutná oprava nebo výměna spotřebiče.

Jak si s tvrdou vodou poradit?

Negativním účinkům tvrdé vody lze přitom zabránit. Dají se použít různé změkčovače vody, které jsou důležitou pomůckou hlavně při praní prádla v pračce. Čištění a odstraňování vodního kamene pomocí octa také není nijak složitou záležitostí. Pokud se chcete tvrdé vody úplně zbavit, pokusíte se o trvalé změkčení vody používané ve vaší domácnosti. Pro toto řešení se používají dva způsoby, a to změkčení vody při kterém se odstraňují z vody minerály způsobující tvrdost vody, nebo změkčení vody při kterém zůstává obsah vápníku a hořčíku ve vodě před změkčením i po změkčení stejný, mění se ale forma sloučenin, ve kterých jsou tyto prvky obsaženy. Na trhu je značné množství přístrojů, které slouží ke změkčení vody, některé principy se využívají jak v domácnostech, tak i v průmyslu.

Odstraňování tvrdosti vody

Ke změkčování vody se dají používat filtry, které pracují na principu změny iontů. Při průtoku vody přes náplň filtru dochází k výměně iontů vápníku a hořčíku obsažených ve vstupní vodě za ionty sodíku. Tento způsob odstraňování tvrdosti vody je dosti finačně nákladný a filtry je také nutno pravidelně obnovovat. Kromě toho dochází ke zvýšení obsahu sodíku v pitné vodě, což může způsobit zdravotní problémy (například zvyšování krevního tlaku).

Další možností změkčování vody je dávkování velmi malého množství fosforečnanů do vody. U tohoto způsobu řešení problémů s tvrdou vodou nedochází ke změkčení vody odstraněním vápníku, ale přesným dávkování fosforečnanů se tvrdost tzv. "maskuje". To znamená, že přestože ve vodě tvrdost zůstává, voda se chová jako měkká. Tento způsob úpravy je možno použít lokálně, například před pračku nebo myčku. Upravená voda je totiž bohatá na fosforečnany a nehodí se pro stálou konzumaci jako pitná voda.

Odstranit nežádoucí ionty z vody pomohou i fyzikální principy. Při fyzikální úpravě vody nedochází k odebírání ani přidávání žádných látek do vody, ale mění se krystalická podoba vápníku. Tyto změny se vyvolávají pomocí magnetického, anodového nebo katalytického zařízení.

Další z možností je úplné odstranění vápníku a hořčíku z vody, ovšem tato metoda se provádí především v průmyslu.