obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Jak obložit starší dveřní zárubně dřevem

Dřevěné obložení dodá starým dveřním zárubním, zejména kovovým, podstatně příjemnější vzhled. Obložkami můžeme vylepšit i volný průchod mezi místnostmi bez dveří.

Materiál

Na jednostranné obložení kovové zárubně budeme potřebovat:

  • čtyři ohoblovaná prkna v délce odpovidající výšce dveřní zárubně,
  • dvě prkna odpovídající šířce zárubně.

Přitom šířka kratšího prkna a dvou delších prken odpovídá hloubce zárubně, další trojice prken svou šířkou překryje „pohledové“ bočnice původní zárubně.

strarší zarubně strarší zarubně Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Postup

Delší pohledová prkna na jednom konci seřízneme v úhlu 45°, oba konce kratšího pohledového prkna seřízneme ve stejném úhlu tak, aby jejich prodloužení tvořilo písmeno V.

  • Tip: Horní a boční pohledové prkno přiložte na zárubeň tak, jak budou tvořit obložení. Jejich neseříznuté konce se přitom musí zcela překrývat. Tužkou na prknech vyznačte, jak se prkna překrývají, poté je na pracovním stole podle rysek dvěma svorkami stáhněte k sobě, aby mezi nimi bylo možné oba konce prken zároveň seříznout v úhlu 45°. Dosáhnete toho, že oba konce budou k sobě přesně pasovat. Stejně seřízněte i druhý roh.

„Vnitřní“ prkna připevníme ke kovové zárubni „Vnitřní“ prkna připevníme ke kovové zárubni Zdroj: Archiv ireceptar.cz

„Vnitřní“ prkna připevníme ke kovové zárubni šrouby do předvrtaných otvorů tak, aby venkovní hrana prken lícovala s čelem kovové zárubně.

K vnitřním prknům připevníme pohledová prkna v pravém úhlu dřevěnými truhlářskými kolíky.

K vnitřním prknům připevníme pohledová prkna v pravém úhlu K vnitřním prknům připevníme pohledová prkna v pravém úhlu Zdroj: Archiv ireceptar.cz

  • Tip: Do otvorů předvrtaných do boků vnitřních prken vložíme speciální trny, tzv. opichováky. Na trny pak v pravém úhlu položíme pohledové prkno tak, aby lícovalo s hranou vnitřního. Tlakem na pohledové prkno v něm opichováky vytlačí vpichy, které přesně označí místa pro vyvrtání protilehlých otvorů pro spojovací kolíky.

Do otvorů předvrtaných do boků vnitřních prken vložíme speciální trny, tzv. opichováky Do otvorů předvrtaných do boků vnitřních prken vložíme speciální trny, tzv. opichováky Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Otvory pro kolíkování vyvrtáme předem v dílně vrtákem do dřeva (má vodicí špičku) a pohledová prkna pak připevníme kolíky natřenými disperzním lepidlem na vnitřní prkna přišroubovaná k zárubni.

opichováky vytlačí vpichy, které přesně označí místa pro vyvrtání protilehlých otvorů opichováky vytlačí vpichy, které přesně označí místa pro vyvrtání protilehlých otvorů Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Obdobně postupujeme při oboustranném obložení volného průchodu mezi místnostmi s tím, že přidáme trojici pohledových prken (dvě na výšku, jedno na šířku průchodu). Zručnější kutil pak může vytvořit i obložený „klenutý“ průchod.

hotové zárubně hotové zárubně Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Pokud jde o povrchovou úpravu obložení, můžeme přiznat materiál a dřevo jen natřít průhlednou lazurou či lakem, nebo obložení opatříme krycím nátěrem v barevném odstínu podle naší volby. Hezky vypadá i obložení polepené korkovou tapetou.

Akční letáky