Výkup láhví je samostatné oddělení v prodejnách s potravinami, které zajišťuje zpětný odběr obalů na nápoje, které jsou zálohované. Podle legislativy je každý prodávající maloobchodník povinen je vykupovat zpět a zároveň platí, že množství vykoupených obalů nesmí být vázáno na počet obalů prodaných.

Ekologická úspora

Vratné zálohované láhve určené pro opakované použití šetří životní prostředí a díky nim je značně sníženo množství odpadů. A navíc současně dochází k úspoře energie a dalších mnoha zdrojů, které jsou potřebné k výrobě nových lahví. A jistě víte, že vykupovat se dají také přepravky na lahve, uvědomují si to především milovníci piva.

Technologie vládne všude

V současné době je často klasická výkupna lahví s obsluhou nahrazována automatem. Takže už se o vás nestará člověk, ale moderní technologie, která dokáže rozpoznat a roztřídit láhve na základě tvaru, případně i dalších parametrů. Bohužel si s tímto šikovným strojkem moc nepopovídáte, jako s vykupujícím. Je to rychlé, ale neosobní.

Sklo mění nejen tvar, ale je nahrazeno plastem

Za posledních několik let se sortiment skleněných láhví značně rozšířil. Došlo k tomu proto, aby byly nepřehlédnutelné a atraktivní, a tím pádem i mnohem lépe prodejné. Důvodem byla i jejich jistá originalita, aby se od sebe navzájem odlišovaly. Během toho nastal odklon od standardizovaných lahví a zároveň i přechod na větší počet lahví plastových, přestože sklo splňuje mnohem více ekologické požadavky.

Které lahve jsou vratné?

Většina lahví od vína či od jiných lihovin v současné době vratné nejsou. Jste milovníky piva? Tak to můžete chodit vracet lahve o sto šest a samozřejmě i s přepravkou. Pravidla pro zacházení s vratnými obaly stanovuje zákon 477/2001 Sb o obalech a vyhláška 116/2002 Sb. Každá vratná lahev by měla být podle normy ČSN 77 0053 přímo na obalu nebo na etiketě označena slovy "vratný obal“. Bohužel tomu tak není vždycky, a tak není jednoduché se v tom vyznat. Ostatně tady máte malý přehled:

  • 1 l Láhev na víno 3,- Kč
  • 0,7l Láhev na minerální vod 1,- Kč
  • 0,7l Láhev na ovocný sirup 1,- Kč
  • 0,5l Láhev na pivo s korunkovým uzávěrem 3,- Kč
  • 0,33l Láhev na limonádu a sodovou vodu 3,- Kč
  • 0,33l Láhev na minerální vodu 3,- Kč

Co s nevratnými lahvemi?

Prostě a jednoduše vyhodit, ale určitě ne do smíšeného odpadu. V každém případě vždy do kontejneru určeného na sklo a samozřejmě třiďte bílé a barevné sklo. Budete tak přívětiví k životnímu prostředí.

Zdroje:

www.bezpecnostpotravin.cz, www.cs.wikipedia.org, www.veronica.cz