Stále stoupající ceny a všeobecné zdražování se bohužel týkají i nákladů potřebných na bydlení. Hlavním důvodem, který možná od pronajímatele uslyšíte, je rychlý růst cen energií a inflace. Zvýšení nájmu má však svá přísná pravidla a existuje několik způsobů, jak se mu můžete bránit. Kdy a za jakých podmínek je to možné a co je nutné dodržet?

Na užitečné rady na téma „Nájemní smlouva na byt či dům“ se podívejte v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Nájem je čím dál dražší

Ceny nájemního bydlení se stále zvyšují a zpravidla k nim dochází na přelomu roku. Váš pronajímatel jej může učinit buď automaticky s inflační doložkou ve smlouvě, stejně tak navrženou dohodou nebo v souladu s pravidly slučujícími se s občanským zákoníkem.

Co je to inflační doložka

Každý pronajímatel může nechat ve smlouvě zakotvit tzv. inflační doložku. Jedná se v podstatě o to, že může jedenkrát do roka navýšit částku nájemného o vyčíslenou inflaci. V tuto chvíli se pak bude nájem automaticky navyšovat, a to v závislosti na vyhlášené sazbě inflace zveřejněné Českým statistickým úřadem. Pokud máte uzavřenou smlouvu na dobu určitou, pak má pronajímatel možnost cenu změnit po uplynutí stanovené doby dle smlouvy. V tomto případě pak není nijak ve zvyšování ceny omezen.

Zvýšení na základě dohody

Pronajímatel vám ke zvýšení nájmu může také předložit dohodu, ovšem vy byste museli vyjádřit souhlas s jejím obsahem. Vždy se musí jednat o písemné ujednání, kde je přesně vyčíslena daná částka nebo transparentní způsob jejího výpočtu. Zvyšovat může pronajímatel pouze jedenkrát do roka. Nájemné může navýšit také v případě, že došlo ke zvýšení standardu bydlení rekonstrukcí nebo nějakými stavebními úpravami. Nemělo by však být nikdy vyšší než 10 % původního nájemného.

Zkontrolujte, zda je zvýšení nájmu v souladu se zákonem

Ne každý nájemce má právo na zvýšení nájmu. Zákon stanovuje určité podmínky, které musí být splněné, aby bylo opravdu platné. Nejenže musí být písemné, ale musí být také oznámeno nájemci předem a nesmí být vyšší než 20 % ročně. Pokud zjistíte, že zvýšení nájmu není v souladu se zákonem, můžete se proti němu bránit a obrátit se na ombudsmana nebo na soud.

Vyjednávejte o nižší nájemní částce

Když je zvýšení nájmu v souladu se zákonem, můžete se s pronajímatelem pokusit vyjednat nižší částku nájemného. Například lze pronajímateli nabídnout, že si v bytě uděláte nějaké úpravy, nebo budete platit nájem včas a bez problémů.

Začněte se ohlížet po novém bydlení a odstupte od smlouvy

Pokud se nemůžete dohodnout s pronajímatelem na nižší částce, raději si začněte hledat nové bydlení a najděte si byt s adekvátním nájmem. V některých případech máte právo odstoupit od nájemní smlouvy, když se vám pronajímatel pokusí zvýšit nájemné nad stanovenou hranici. Opět je nutné použít písemnou formu.

Co se sazeničkami jahodníků, až zapustí kořeny, a proč je právě na podzim dobré jahodníky namnožit? To všechno se dozvíte v podcastu přímo ZDE:

Související články

Zdroje: www.renetreu.cz, www.prozeny.cz, www.seznamzpravy.cz