Označení výrobku

Správné a úplné označení dětské postýlky signalizuje, že výrobce zná požadavky příslušné normy. Postýlka musí být trvale označena:

  • Odkazem na evropskou normu EN 716, kterým výrobce deklaruje, že postýlka vyhovuje požadavkům normy.
  • Zřetelnou značkou (například ryskou) na vnitřní straně postýlky nebo jiným označením, které uvádí maximální výšku matrace.
  • Jménem (značkou) výrobce, distributora nebo prodejce — údaje umožňují identifikaci výrobku.

Instalace

Pokud lze postýlku demontovat a opět sestavit, musí být vybavena předvrtanými otvory a čepy. Na postýlce se nesmějí provádět žádné změny a úpravy (např. perforace dna, vyřezávání tyčí). Výška dna postýlky musí být nastavena pouze nářadím, které je k tomu určeno.

Matrace nesmí přesahovat značku (obvykle rysku) nebo jiný typ označení na vnitřní straně postýlky. Toto označení uvádí maximální výšku matrace.

Rozměry

Délka vyráběných postýlek se pohybuje od 900 mm do 1400 mm. Vzdálenost mezi tyčkami postýlky musí být mezi 45—65 mm. Pokud tomu tak není, může se mezi nimi zachytit hlava, ruce nebo nohy dítěte.

Vzdálenost mezi příčkami dna postýlky je maximálně 60 mm. Dno (rošt) s mřížkami nebo perforací musí mít otvory o maximálním průměru 85 mm. Vzdálenost mezi okrajem dna a bočnicemi a čely postýlky musí být maximálně 25 mm.

Matrace má těsně kopírovat vnitřní rozměry postýlky. Musí být pevná a vysoká maximálně 100 mm. Vzdálenost povrchu matrace k horní hraně rámu postýlky musí být minimálně 500 mm v nejnižší poloze dna/lehací plochy a minimálně 200 mm v nejvyšší poloze dna/lehací plochy. Při nedodržení uvedených minimálních vzdáleností existuje nebezpečí, že dítě přepadne nebo přeleze.

Pro dítě do 6 měsíců věku: V nejvyšší poloze dna/lehací plochy musí být minimální vzdálenost mezi horní stranou dna/lehací plochy a horní hranou bočnice nebo čela postýlky 300 mm.

Pro dítě od 6 měsíců věku nebo od doby, kdy začne být pohyblivé (samo se posadí, klekne si nebo se postaví): V nejnižší poloze dna/lehací plochy musí být vzdálenost mezi horní stranou dna/lehací plochy a horní hranou bočnice nebo čela postýlky minimálně 600 mm. Přístupné mezery a otvory musí být buď menší než 7 mm, nebo mezi 12—25 mm a nesmí být hlubší než 10 mm.

Má-li postýlka sklápěcí bočnice, musí být vzdálenost mezi vodicí tyčí sklápěcího mechanismu a tyčkou postýlky mezi 0—7 mm nebo mezi 12—25 mm.

Vlastnosti

Dno z příček, mřížek nebo s perforací zajišťuje dostatečné provětrání matrace. Také prostor mezi tyčkami zabezpečuje dostatečnou cirkulaci vzduchu. Ideální je proto postýlka, která má tyčky na všech čtyřech stranách.

  • Postýlka s plnými čely může poskytnout dostatečnou ventilaci za předpokladu, že dvě tyčkové bočnice nejsou umístěny u zdi nebo nábytku.

Konstrukce postýlky musí být pevná a stabilní. Dřevo nesmí být poškozeno a nesmí vykazovat stopy napadení hnilobou nebo hmyzem. Kovové materiály musí být odolné proti korozi. Nátěr musí být odolný proti poškrábání, nesmí být toxický.

Ostré rohy, hrany a hroty musí být zaoblené nebo zakryté.

  • Postýlka nesmí mít otvory, mezery, kraje nebo výčnělky, kterých by se mohlo dítě chytit nebo na ně vylézt.
  • Má–li postýlka stahovací bočnice, musí být zajištěny tak, aby je dítě nemohlo samo stáhnout. Způsoby zajišťovacích mechanismů se musí lišit; pokud se mechanismy spouštějí stejným způsobem, pak od sebe musí být umístěny minimálně 850 mm.
  • Postýlky musí mít buď čtyři pevné nohy, nebo dvě pevné nohy a dvě nohy s kolečky. Pokud má postýlka čtyři nohy s kolečky, musí být dvě kolečka zajistitelná proti pohybu.
  • Na šroubech nesmí být umístěny plastové krytky, které by dítě mohlo sejmout. Malé části nesmí dítě uvolnit prsty ani zuby. V opačném případě existuje riziko, že je může spolknout nebo vdechnout.

Bezpečné používání

Neumisťujte postýlku do blízkosti tepelného zdroje a udržujte nízkou pokojovou teplotu. Nepoužívejte pro dítě příliš teplé textilní materiály, jako jsou zateplené oblečení, dvojitě přeložená přikrývka nebo příliš teplá přikrývka. Vždyť právě přehřátí je dáváno do souvislosti se syndromem náhlého úmrtí kojenců. Více případů se stává v zimních měsících, přehřátí kojence je rizikové zejména v kombinaci se spánkem na bříšku.

Nepoužívejte žádné upevňovací systémy, nenapínejte přes postýlku sítě. Preventivně odstraňte veškeré věci, kterými by se mohlo dítě udusit, nebo na kterých by se mohlo uškrtit (například stužky, provázky, držátko dudlíku, kusy látky).

Usíná–li dítě s plyšovou hračkou, po usnutí ji vyndejte; umístěte ji ale tak, aby na ni dítě mohlo vidět.

Nepoužívejte ochranné mantinely kolem postýlky. Zabraňují cirkulaci vzduchu a zvyšují tak riziko syndromu náhlého úmrtí kojenců.

Používání polštářku se nedoporučuje do dvou let věku dítěte. Doporučuje se používat spací pytel s otvory na ruce upravený dle věku dítěte. Ve spacím pytli je pro dítě složitější převrátit se na bříško. Dáte–li přednost přikrývce, dítě vždy položte tak, aby mělo nožičky u dolního kraje postýlky, zamezíte tak přikrytí hlavičky dítěte; do 12 měsíců věku dítěte se nedoporučuje používat syntetické a prošívané přikrývky.

Ke každodennímu používání se nedoporučují cestovní postýlky. Důvodem je především neprodyšné dno postýlek a většinou příliš měkké matrace potažené nepropustným plastovým materiálem.

Zajistěte, aby v postýlce nebylo nic, co by dítě mohlo použít jako oporu pro nohu a co by následně mohlo zapříčinit pád dítěte z postýlky.

Převzato z www.dTest.cz (redakčně upraveno)