„Myslím si, že nebylo správné žárovky úřednickým rozhodnutím zakázat. Jejich použití vždy mělo opodstatnění a mělo by ho i v budoucnu kvůli jejich ceně, konstrukční jednoduchosti a technologické nenáročnosti. Bylo to zbrklé rozhodnutí.

Žárovka je stále vhodná tam, kde potřebujeme svítidlo s menším světelným výkonem provozované krátký čas, např. na toalety, do chodeb apod.. Přitom jde asi o třetinu prostor, které používáme a ve kterých svítíme jen nárazově, bez větší energetické náročnosti.“

(Evropská komise vydala 18. března 2009 nařízení č. 244/2009, které stanovuje do roku 2012 postupně ukončit prodej klasických žárovek. 1. září 2009 zmizely z obchodů členských zemí Evropské unie stowattové žárovky, v roce 2010 čiré žárovky o příkonu 75 W a vyšším, v roce 2011 žárovky s příkonem 60 W. V září 2012 skončily veškeré světelné zdroje pro běžné osvětlování, které patřily do horší třídy než C. Od září 2016 plán počítá se zákazem světelných zdrojů spadajících do energetických tříd horších než B s výjimkou speciálních halogenových žárovek ze třídy C).

Tam, kde potřebujeme svítit déle a více, se zase hodí zdroje, které umí přeměnit elektrickou energii ve světlo s větší účinností než žárovka nebo halogenová žárovka. Tady v současnosti jednoznačně vyhrávají zářivky. A to v jakémkoliv tvaru. K dispozici jsou

  • lineární
  • kruhové
  • jednopaticové

Předřadník je lepší ve svítidle než v zářivce

Kdo si pořizuje nové svítidlo s vyšším světelným výkonem a spíše pro základní osvětlení místnosti, měl by dát přednost výrobku navrženému pro použití zářivky, tedy vybavenému předřadníkem.

„Rozhodně nedoporučuji kupovat nové svítidlo s tím, že v něm budu používat kompaktní zářivku. To je nejnešťastnější kombinace, jaká může nastat, protože při každé výměně kompaktní zářivky pak budu nucen vyhodit i funkční předřadník, který je v ní zabudován,“ zdůrazňuje ing. Eugen Maletič, ředitel české pobočky belgického výrobce svítidel a světelných zdrojů Deltalight.

Některé typy svítidel jsou určeny pro zářivku s daným výkonem. Aby nedošlo k záměně, liší se zdroje i velikostí patic. A naopak: Existují zářivková svítidla s multifunkčními předřadníky, které umožňují využít zářivky s rozdílným výkonem.

Kde a které světelné zdroje používat

Důležité a zásadní při hledání vhodného osvětlení prostoru je vycházet z účelu toho kterého místa v bytě.

Noční ledky na chodbách

Tam, kudy jen procházíme, se výborně hodí orientační osvětlení. Svítidla umísťujeme co nejníže k podlaze, tak do výšky 20 až 30 cm. Tato poloha vytváří zajímavý psychologický efekt a současně výrazně zvyšuje účinnost osvětlení. Ovšem i v tomto prostoru by mělo být svítidlo nástěnné nebo stropní pro příležitostné využití. Třeba právě to zapovězené žárovkové.

Na orientační osvětlení se naopak hodí moderní světelný zdroj s dlouhou životností a vysokou efektivitou. K té ostatně přispívá samo umístění u podlahy − tedy blízko osvětlované plochy − a také postačující nízká hladina osvětlenosti. Pro tyto účely jsou nejlepší LED diody (z anglického Light Emitting Diode), často ne zcela správně nazývané LED žárovkami, s výkonem mezi 1 až 3 W. I nejslabší zářivky s výkony kolem 5 W jsou pro takové využití zbytečně silné. Několik světelných diod s příkonem 1 W můžeme s klidným svědomím nechat svítit přes noc. A když už osvítíme takto úsporným svítidlem chodbu, proč nepoužít jednu na toaletě?

Víceúčelový obývák − příležitost pro kouzla se světlem

Světlo může prostor sjednotit do jednoho celku, nebo ho naopak rozdělit do jednotlivých funkčních částí (kuchyně, jídelna, obývací pokoj).

„Víceúčelovému obývacímu prostoru by mělo být uzpůsobeno osvětlení tak, aby bylo schopno doplnit, podpořit nebo zabezpečit ten který provozní režim,“ říká ing. Maletič. K vaření je třeba dobré pracovní osvětlení kuchyně, ale současně by mělo být zajištěno dostatečné osvětlení celého dalšího prostoru!

Pohodová večeře u jídelního stolu

K večeři se hodí atmosféra intimity, proto bychom měli mít možnost osvětlit si jídelní kout tak, aby ve srovnání s ostatním prostorem působil výrazněji. Ale pozor − zbytek prostoru by kvůli celkové světelné pohodě neměl zůstat ve tmě. K tomu dobře poslouží například osvětlení knihovny, obrazu, části kuchyňské linky, prostě něco mimo jídelní stůl. Říká se tomu dramatické osvětlení. Neoslňuje, ale dává podvědomý obraz o velikosti a tvaru místnosti. Vytváří velmi příjemnou intimní atmosféru.

U televize si chraňte oči

Důležité je osvětlení okolí televize vhodným svítidlem, nejlépe s možností regulace jasu.

„Snížením kontrastu mezi obrazovkou a pozadím vlastně ubíráme množství informací, které zrak automaticky zpracovává, a tím mu vytváříme lepší podmínky pro snazší vnímání. Méně ho namáháme,“ vysvětluje specialista na osvětlování interiérů. Proto ani při sledování televize není třeba utápět vzdálenější prostory ve tmě, i v kuchyňské části může zůstat malé světlo.

Aby si děti měly kde hrát, světlem nešetřete!

Do dětského pokoje patří hodně světla, třeba víc, než se zdá být třeba. Vždyť děti si dokážou hrát i pod postelí a měly by na to vidět. Pro celkové osvětlení místnosti je vhodné svítidlo produkující měkké, rozptýlené světlo. Osvětlení pracovní plochy stolu může být doplněno místním osvětlením. Vhodnou kombinací lze docílit úsporného řešení osvětlení bez zbytečných kontrastů a různých úrovní jasů, které zbytečně zatěžují zrak.

Hlavní a místní osvětlení

Zářivka dokáže celkový prostor dokonale zaplnit světlem. V lineárním provedení mají dnešní zářivky až šestkrát vyšší účinnost (120 lm/W) než halogenové žárovky (kolem 20 lm/W).

„Zatímco pro celkové osvětlení místnosti jednoznačně doporučuji zářivky ve vhodných svítidlech s rozptylnými vlastnostmi, pro místní osvětlení pracovní plochy svítidla s jednopaticovými zářivkami.

Pro osvětlení různých objektů (obrazy) a ploch dramatickým světlem jsou stále nejvhodnější reflektory s halogenovými žárovkami,“ radí ing. Maletič.¨

Jak je to s výkonnými LED diodami

Nicméně přibývá LED diod, které jsou schopny osvětlit omezený prostor interiéru a které jsou vybavené různými připojovacími paticemi. Postupně se zlepšuje i poměr ceny a výkonu.

Světelné diody bez patřičného konstrukčního chlazení, tedy například jen zabudované ve skleněném obalu, nemohou mít deklarovanou účinnost, životnost ani teplotu chromatičnosti, tedy barevné podání světla.

Výrobci se musí vypořádat s technickou komplikací − s odvedením značného množství tepla z čipu velkého jen milimetry čtvereční. Musíme si uvědomit, že i když je LED zdrojem, který je schopen přímo emitovat světelné záření, je to pořád jenom asi 30 % ze spotřebované elektrické energie. Zbytek se mění na teplo, které není z LED vyzářeno, ale musí se odvést. To znamená, že u LED s výkonem 3 W je nutné uchladit tepelné ztráty kolem 2W! Proto mají výkonné diody masivní chladič anebo jsou umístěny ve svítidle, které je umí účinně chladit (na pracovní teplotu asi 70 °C), například pomocí výrazného kovového žebrování. To je také viditelný prvek, který při koupi může napovědět, že jde o kvalitní výrobek.

Ložnice: žádný problém se stmíváním

Hodí se samozřejmě intimní osvětlení, ale pokud je v ložnici i skříň s oděvy, neměla by tam chybět možnost výraznějšího osvětlení, nejlépe s neutrální barvou světla.

„Dnes je navíc naprostá většina zářivek stmívatelných, díky předřadníkům se mnohé navíc dají velmi jednoduše ovládat tlačítkem,“ upozorňuje ing. Maletič.

Barvu světla vnímáme rozdílně

Obecně platí, že pokud osvětlujeme prostor na vyšší hodnoty, barva světla by měla být bělejší, pro méně osvětlené prostory naopak, teplejší (červenější). Tak nás to naučila příroda. Ráno a večer je světlo jiné než v poledne.

Tomu bychom měli podřídit i volbu zdrojů interiérového osvětlení. Přitom platí:

  • Do přesvětleného prostoru se nehodí zdroje teplých odstínů světla s nízkou teplotou chromatičnosti 2500 K.
  • Naopak málo světla a zdroj s teplotou chromatičnosti 5000 K se hodí spíš do márnice než do bytu.

Při nákupu zářivek se můžeme řídit číselnými údaji na obalech. Vedle teploty chromatičnosti z nich lze vyčíst také index barevného podání. Ten napovídá, jak jsme schopni jednotlivé barvy od sebe rozlišovat. Obyčejná žárovka má index 100. Ostatní světelné zdroje určené pro interiéry se snaží tomuto parametru co nejvíc přiblížit. Příklady:

  • Kdo má dobře vyvinutý barvocit a potřebuje spolehlivě rozeznávat barvy, měl by používat zdroje s indexem barevného podání mezi 90 a 100.
  • V domácnostech, školách apod. postačí index vyšší než 80.

Na obalech zářivek bývá trojčíslí, například 940, v němž první číslo prozrazuje index barevného podání, zde vyšší než 90, a další dvojice čísel značí teplotu chromatičnosti, tady 4000 K; jde o neutrální bílou.

Při výběru barvy světla je však určující to, co bylo řečeno na začátku. Účel, ke kterému bude zdroj světla sloužit. Příklady:

  • Pro intimní osvětlení se hodí zdroj s teplejší barvou světla (do 3000 K, označení např. 827, 830).
  • Na pracovní stůl použijeme neutrální až studené světlo (4000 až 6500 K, označení např. 840, 854, 865).

Foto katalog svítidel Deltalight The Lighting Bible 8, autor a Shutterstock