Půdu má mnoho lidí jen pro úschovu nepotřebných věcí, a proto nevadí, když nějaký ten prostor ztratíte zateplením. Správné zateplení je cesta k úspoře za spotřebu energií. Rovněž se díky tomu zvýší uživatelský komfort, a naopak se sníží riziko růstu plísní na stropech. Říkáte si, že nejste zrovna typ velkého kutila? Pečlivost spolu s trpělivostí vám bohatě postačí.

Zateplení půdy svépomocí

Existují dva způsoby, jak zateplit půdu. Buď budete izolační materiál připevňovat na šikmou střechu, anebo na podlahu půdy. V případě, kdy je však půda neobydlená, můžete zateplovat pouze horizontální strop pod, již zmíněnou, šikmou střechou. Oddělíte tak nevytápěný prostor od vytápěného, čímž zajistíte příjemnou teplotu uvnitř vašeho interiéru.

Zkontrolujte stav půdy

Ještě než začnete před samotnou realizací zateplení, je důležité, abyste prošli celou půdu a zkontrolovali, zda nejsou trámy napadeny vlhkostí či dřevokaznými houbami. Také se podívejte, v jakém stavu se nachází zhlaví trámů a kolik je místa mezi podlahou půdy a šikminami střechy.

Máte funkční parotěsnící zábranu?

Další krok při zateplení půdu se rozděluje na dvě varianty podle parotěsnící zábrany. Pokud ji nemáte ve stávající stropní konstrukci, pak je potřebné zábranu doplnit. Nejdříve očistěte podlahu půdy. Poté pokládejte parotěsnící vrstvu souvisle. Napojte ji na pásy folie mezi sebou, na veškeré pronikající konstrukce, obvodové zdi a jiné. Navrch položte dřevěný rošt, který následně vyplňte minerální izolací. Pokud byste krok s parotěsnící zábranou vynechali, mohlo by docházet ke kondenzaci v konstrukci, čímž by začaly hnít trámy.

Vhodné izolující materiály

Pro zateplení půdy je ideálním materiálem především minerální vata. A proč právě ta? Umožňuje procházet vodní páře konstrukcí. Použít ale můžete také skelnou vatu, recyklovanou celulózu nebo lehké polystyrenové desky. Pokud půdu opravdu nebudete využívat, pak namísto dřevěného roštu postačí překrytí geotextilií proti prachu. Počítejte s tloušťkou izolačního materiálu od 20 do 40 cm.

Minimální zatížení stropu

Jak už jsme zmínili, tak v případě neobydleného podkroví si ušetříte práci s dřevěným roštem, který by jinak zbytečně zatěžoval strop. Pokud se v budoucnosti rozhodnete půdu přeci jen obývat, pak izolační materiál lze jednoduše z podlahy odebrat a využít ho například pro zateplení šikmé střechy.

Zdroj: m.magazinplus.cz, fachmani.cz, isover.cz