Tlející listí může v okapu zůstat překvapivě dlouho. Během podzimního mrholení se přilepí ke žlabům a časem se přemění v prostředí vhodné pro klíčení a růst nežádoucích travin, ba i dřevin. Stačí však už to, že žlab není čistý a neplní svůj účel — zadržuje vodu, místo aby ji rychle dovedl ke svodu.

  • Blátíčko, které se z prachu a organických nečistot v okapu tvoří, může ucpat i svod nebo zapříčinit korozi a poškození plechového žlabu.

Místo žebříku a smetáku

K rychlému vyčištění čerstvě napadaného listí postačí prkénko opatřené patřičně dlouhou násadou a vytvarované podle rozměru žlabu tak, aby se s ním dalo listí vystrkat ven. (Vlastně jde o šablonu v rozměrech bokorysu žlabu.)

Posloužit může i v případě, když se okap ocitne pod sněhem ze střechy. Výhodou je pohodlné čištění ze země bez potřeby stavět k okapu nebo zdi žebřík.

Text a foto Josef Musil