Asfaltový šindel - střecha
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Jednoduchá renovace střechy asfaltovými šindeli

Při renovaci střechy nemusíme použít tentýž typ střešní krytiny. Mohou ji nahradit cenově dostupné asfaltové šindele. Kdo je už na střeše má, může jen přidat novou vrstvu přes tu původní..

Celkové náklady na novou střešní konstrukci, práci i materiál jsou při použití asfaltových čili bitumenových, tzv. kanadských šindelů o něco nižší než u betonových krytin a podstatně nižší než u krytin pálených či kameninových.

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Další výhodou bitumenových střešních šindelů je dlouhá životnost a vysoká odolnost proti větru a hluku.

Díky nízké hmotnosti šindelů lze ušetřit zhruba 15 % nákladů za méně dimenzovanou nosnou střešní konstrukci.

Ovšem pozor: Přestože asfaltové šindele jsou lehká střešní krytina (zhruba 11 kg/m²), vždy bychom měli nechat zkontrolovat profesionálem, zda střešní konstrukce unese dohromady

  • dřevěný záklop,
  • podkladní pás,
  • asfaltové šindele.

Asfaltový šindel se vyrábí v noha tvarech i povrchových úpravách. Asfaltový šindel se vyrábí v noha tvarech i povrchových úpravách. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Podkladní pás slouží jako pojistná hydroizolace, která chrání střechu před pokládkou a během ní. Současně vyrovná drobné nerovnosti v záklopu. Před instalací podkladního pásu je třeba dolní okraj střechy oplechovat, aby se do dřeva nedostávala vlhkost.

Renovace šindelové střechy

Pokud je původní střecha šindelová, je její renovace většinou jednoduchá a cenově nenáročná, vždy bychom však měli dodržet postup doporučený výrobcem. Před započetím prací zkontrolujeme, zda stávající původní vrstva šindelů může zůstat na střeše (na střeše mohou být položeny až tři vrstvy šindelů, aniž by bylo nutné je odstranit).

  • Střešní konstrukce musí být dostatečně pevná, aby unesla další vrstvu šindelů. Povrch střechy musí být rovný, případné nerovnosti je potřeba vyrovnat.

Vyměníme nebo opravíme shnilé dřevěné desky v záklopu, poničené komíny a plechování, v případě nutnosti zpevníme záklop hřebíky.

Šindele přibíjíme pomocí hřebíků se širokou hlavičkou Šindele přibíjíme pomocí hřebíků se širokou hlavičkou Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Šindele přibíjíme pomocí hřebíků se širokou hlavičkou

Zkontrolujeme odvětrání, které musí být dostatečné pro renovovanou střechu, a vybereme odpovídající produkt podle doporučení výrobce pro co nejlepší funkčnost střechy: Některé typy šindelů mohou lépe „schovat“ možné nerovnosti stávajícího střešního pláště.

Stávající střecha musí být suchá a proschlá, neboť vlhkost může podstatně zkrátit životnost celé střechy. Odstraníme mech a lišejníky. Na stávající střechu nepokládáme žádné podkladní pásy. Odstraníme nárožní a hřebenové šindele. Nové zde instalujeme až po pokládce nové vrstvy šindelů.

Pokud je to třeba, vyměníme staré plechování za nové. Veškeré vstupy do střechy musí být ze stávajícího pláště vyjmuty a znovu nainstalovány do nového pláště.

Druhá vrstva šindelů

Jednou z doporučených pokládek bitumenových šindelů je metoda Nesting neboli dvojí pokrytí střechy šindeli. Ta minimalizuje nerovnost tím, že se nové šindele zarovnávají na spodní konce stávajících šindelů.

pokládka šindele pokládka šindele Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Pokládka 

Začneme startovací řadou, kdy odřízneme tabule a případně ještě kousek tak, aby byl zbytek nového šindele stejně vysoký jako expozice starých šindelů.

Samolepivé body jsou podél okapové hrany. Startovací řada by měla přesahovat staré šindele nebo nově instalované okapní plechování.

U startovací řady odřízneme polovinu tabule, takže vertikální spoje nejsou ve stejné úrovni s původními šindeli ani s následující první řadou, což by mohlo způsobit zatékání.

  • Při pokládání první řady musíme odříznout tolik materiálu, aby se šindel vešel mezi spodní hranu starého šindele ve třetí řadě a spodní část druhé řady nové vrstvy.

Od druhé řady již používáme celé šindele, a pokračujeme stejně, jako když pokládáme novou střechu: Vždy na doraz vrchní stranu nového šindele oproti spodní viditelné části starého šindele.

Výměna staré střšní krytiny za asfaltový šindel Výměna staré střšní krytiny za asfaltový šindel Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Odřezáváme v každé řadě polovinu tabule prvního šindele, abychom neměli konce obou řad ve stejné úrovni. Šindele pokládáme z jedné strany na druhou a diagonálně nahoru podle návodu.

  • Při pokládce hřebene získáme jednotlivé části jednoduše ze základních šindelových listů. V tomto případě před pokládkou odstraníme staré šindele — v této části střechy nesmí být dvojité překrytí.

Nové otevřené úžlabí se tvoří položením úžlabního pásu přes staré úžlabí (a částečně i přes staré šindele) ve stejné barvě jako je barva šindelů, dále postupujeme stejně jako u nového úžlabí.

  • Pokud jsou stávající odvětrávače v dobrém stavu, mohou být opět použity: Odstraníme staré šindele kolem odvětrávače tak, abychom jej mohli odstranit ze střechy. Překryjeme vzniklou mezeru novými šindeli, vyřízneme nový ventilační otvor a nainstalujeme odvětrávač zpět. Položíme nové šindele až k odvětrávači a překryjeme montážní desku šindeli.

Asfaltový šindel se pokládá velmi snadno Asfaltový šindel se pokládá velmi snadno Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Šindel místo jiné krytiny

Nahrazujeme-li šindeli jinou krytinu, musíme ji před renovací odstranit.

  • U střechy bez záklopu nejprve zkontrolujeme kvalitu latí — jsou-li v pořádku, můžeme na ně položit nový dřevěný záklop (přichytit hřebíky či přišroubovat). Nekvalitní latě vyměníme za nové. Poté můžeme pokládat šindele.
  • Pokud byla stávající krytina instalována na záklopu, zkontrolujeme jeho kvalitu. Pod záklopem necháme mezi latěmi odvětrávací mezeru.

Odvětrávací mezera mezi tepelnou izolací a záklopem musí být široká asi 4 až 6 cm. Vzduch musí být nasáván u okapové hrany, proudit celou odvětrávací mezerou a být odváděn ve hřebeni střechy.

Proudění vzduchu mezi prostory pro nasávání a odvádění vzduchu nesmí být přerušeno (izolací nebo trámy), aby větrala celá střecha.

Akční letáky