Recyklace olejů: Pokuta jako bič

Víte, že pokud přepálený nebo vyjetý olej nelikvidujete správně, může vám hrozit i velmi vysoká pokuta? To může být sice pro mnohé šok, na druhou stranu je to jen donucovací prostředek k tomu, abychom se začali chovat rozumně.

Rozhodně také nejde jen o nějaký český výmysl. Recyklace olejů je celosvětový problém. Proto vzniklo také toto video, kde autoři z YouTube kanálu SF Water Power Sewer vysvětlují, jak si při likvidaci olejů počínat.

Zdroj: Youtube

Co s přepáleným olejem?

Ač u nás nemáme sběrné SFGreasecycle jak uvádí příspěvek, rozhodně mají Češi možnost odevzdat olejem naplněné lahve ve sběrných dvorech či speciálních kontejnerech. Mapu sběrných kontejnerů určených na recyklaci oleje najdete například na tridimolej.cz, kde se dozvíte také celou řadu důležitých informací.

Třeba i to, že sbírat bychom měli i oleje z potravin, jako je olej z nakládaných rybiček nebo rajčat. Rozhodně totiž nejde jen o olej, ale i další tuky.

Sběrná místa i speciální kontejnery jsou po republice rozmísťovány intenzivně od roku 2020. Pokud ve vašem okolí kontejner na sběr olejů chybí, můžete zažádat o nápravu u zastupitelstva vaší obce či čtvrti.

Proč třídit oleje?

Pokud třídit nebudete, může se tento zlozvyk velmi prodražit. Oleje i další mastnota jsou pro odpadové hospodářství hotovou pohromou. Netýká se to však jen toho, kolik se ročně musí vynaložit financí na zbavení odpadních vod olejů, ale může jít také o vaše odpady, které se zanesou a oleji i další mastnotou zneprůchodní.

Tuky se totiž v kanalizaci hromadí a nabalují, tvrdnou a stávají se nepřekonatelnou překážkou, kterou je pak nutné mechanicky odstranit. A to se může týkat celé kanalizační sítě, a tedy i vašeho domova. Pokud se ucpou vaše odpadové trubky, budete se muset plácnout přes kapsu a zaplatit za nápravu. Navíc vám hrozí také pokuta a to ve výši 100 000 korun za vypouštění látek, které do odpadu nepatří.

V každém případě tříděním také napomáháte zmenšit množství nutných vynaložených prostředků k čištění odpadních vod, chováte se ekologicky, šetříte přírodní zdroje a nepřímo také redukujete množství produkovaného CO2. Vytříděný olej je následně opět zpracovaný a použitelný například pro výrobu biopaliv.

Související články

Zdroje: adbz.cz, recyklujolej.cz, tridimolej.cz