obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

KM Beta: Plánujete novou střechu?

Při navrhování střechy hrají důležitou roli místní klimatické podmínky. Správný typ krytiny může projektant či architekt vybírat i podle požadovaného sklonu zastřešení, nosné konstrukce a dalších faktorů.

[Komerční prezentace]   

Pomoc při hledání správné střechy najdete také u odborníků KM Beta na www.kmbeta.cz

Tvar střechy

Tradičně osvědčeným typem je šikmá střecha, která snadno odvádí sníh i vodu i při mimořádně silném dešti. Atmosférické srážky, sluneční záření, vítr, vzduch a střídání teplot, to vše vystavuje materiál tzv. korozivnímu působení. Přirozené zátěží klimatickými podmínkami se sice nedá zabránit, její účinky lze však účinně eliminovat:

 • Návrh a umístění detailů střešního pláště by měly omezovat dobu extrémně zátěžových situací, při nichž může dojít ke znehodnocení krytiny.
 • Snížit agresivní vlivy okolí na střešní konstrukci je možno i vhodným výběrem střešní krytiny.

realizace střechy - KM Beta realizace střechy - KM Beta Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Efektivním řešením je betonová střešní krytina od KM Beta, která umožňuje realizaci střešních plášťů už od sklonu 12° až do 90°. Krytina je tvarově i barevně variabilní, a otevírá tak prostor pro originální a tvůrčí architektonický projev při zachování maximální funkčnosti střechy.

Návrh

Při návrhu šikmé střechy je potřeba respektovat více faktorů. Mezi nejdůležitější patří klimatické podmínky prostředí, do něhož má být stavba zakomponována. Hlavní úlohou střechy je chránit stavbu před vlivy vnějšího prostředí.

Projektant by měl návrh zpracovat tak, aby tvar střechy podporoval funkčnost a životnost krytiny, a co nejvíce se zkrátila doba, při níž dochází ke znehodnocování střešního pláště působením agresivních vlivů prostředí.

typy střešních tašek typy střešních tašek Zdroj: Archiv ireceptar.cz

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

 

Výběr je nutné podřídit nejen požadovanému konečnému vzhledu střechy, ale i jejímu typu, možnému sklonu a především však okolnímu terénu a prostředí.

Po dohodě s klientem si může vybrat ze tří modelů krytiny:

 • KMB Beta,
 • KMB Hodonka,
 • KMB Bobrovka.

Dlouhá životnost šikmé střechy

Správné zapracování kvalitních střešních systémových doplňků se podepisuje pod životnost střechy, která se odhaduje až na 100 let. V případě nejmenších sklonů (12°) je však třeba doplnit skladbu střešního pláště vhodně vybranou pojistnou hydroizolační fólií, která zabraňuje pronikání prachu a vnikání nežádoucí vlhkosti.

Střešní systém od KM Beta

Technicky kvalitní realizace střechy je stejně důležitá jako její dobrý návrh či kvalitní materiál, projektanti musejí správně zhodnotit vlivy okolního prostředí a pokrývači musejí respektovat doporučení výrobce.

Nejen technická příručka, ale i odborníci z KM Beta jsou připraveni kdykoli konzultovat jak nabídku sortimentu, tak i řešení konkrétních problémů v kterékoli fázi realizace střechy.

obrázek z archivu ireceptar.cz baravené provedení řady Elegant Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Hmotnost

Jedním ze základních kritérií, zejména při obnově krytiny na starším krovu, je její váha. Větší zatížení by mohlo způsobit statické problémy krovu, ale i celé stavby. Pokud byla na původním krovu původně pálená taška, jistě nebude problém ani s krytinou KM Beta.

Pevnost a další vlastnosti směsi, ze které se tašky KM Beta vyrábějí, totiž umožňují vyrábět střešní tašky větších rozměrů a s menší hmotností. Při deseti taškách na 1 m² jde o zatížení krovu jen 42,5 kg na 1 m², což je skutečně váha srovnatelná jak s jinými betonovými krytinami, tak s krytinou pálenou.

Spolehlivá střecha

Správná skladba střešního pláště zvolená s ohledem na funkční požadavky a dispozici budovy by nikdy nebyla úplně dokonalá bez důsledné realizace a zpracování detailů.

Rychlou a snadnou pokládku střechy od KM Beta umožňuje identický tvar jednotlivých tašek, který se nemění ani časem. Jejich drážky do sebe dobře zapadají a výrazně omezují pronikání prachu a srážkové vody pod krytinu i za mimořádně silného deště.

realizace střechy - KM Beta realizace střechy - KM Beta Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Než se pustíte do montáže

Navzdory jednoduchosti aplikace musí být dodrženo několik důležitých zásad. V prvé řadě je třeba respektovat bezpečný sklon střechy, který je pro modely KMB Beta a KMB Hodonka od 12° do 90°.

U KMB Bobrovka je od 30°. Má-li střecha nižší sklon, je třeba ji zabezpečit vhodně zvolenou pojistnou hydroizolační fólií. Životnost hydroizolační fólie ovlivňuje prach a UV záření, proto je důležité správné laťování střech, které mezi taškami nevytváří nežádoucí mezery.

Laťování musí být přizpůsobeno krycí délce a šířce betonových tašek, střešnímu sklonu a délce krokví.

 • U profilované krytiny KMB Beta a KMB Hodonka se sklonem střechy 12° až 22° je vzdálenost mezi latěmi maximálně 320—325 mm, přičemž délkové překrytí je 95—100 mm.
 • Se sklonem střechy 22° až 30° je vzdálenost mezi latěmi maximálně 320—330 mm, přičemž délkové překrytí je 90—100 mm.
 • Pro sklon vyšší než 30° je vzdálenost latí 320—340 mm a délkové překrytí 80—100 mm.

Délka krokví je pro příslušný střešní sklon různá a blíže je popsána v technické příručce. Podkladová konstrukce musí být úplně rovná bez jakýchkoli průhybů.

Snadná montáž

Před montáží je zapotřebí si ujasnit způsob přichytávání krytiny a rozmístění střešních doplňků.

střešní doplňky střešní doplňky Zdroj: Archiv ireceptar.cz

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Tašky se pokládají od pravých okrajových tašek.

Pro opticky rovné pokrytí střechy na všech jejich plochách se využívá vertikální šňůrování. Tašky se ukládají v řadách tak, aby lícovaly s liniemi rozměřenými na latích. Postupuje se zprava doleva, vždy od okapu ke hřebeni.

Okrajové tašky musejí být stejně jako speciální tašky a hřebenáče připevněny ke konstrukci bez ohledu na sklon střechy.

Všechny montážní informace k jednotlivým prvkům střešního systému KMB Beta jsou uvedeny v technické příručce. Zvláště je třeba také dbát na zabezpečení správného odvětrávání střechy, které má vliv na životnost betonové krytiny.

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Na speciální tašky, jako jsou prostupové, odvětrávací apod., se stoupat nesmí.

Ihned po položení tašky je střecha pochozí, stoupat je ale třeba na střední část tašky, aby se neulomily krajní části.

Spočítejte si náklady

Jihomoravský výrobce střešních krytin KM Beta připravil výpočtové programy a bezplatný kalkulátor pro zájemce, kteří se chystají pořídit novou střechu a zjišťují si, kolik je bude stát. 

spočítejte si náklady na novou střechu spočítejte si náklady na novou střechu Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Jednoduchý program KM Beta je určený pro orientační výpočet střechy, který lze díky němu provést během několika minut. Proto je určen především budoucím investorům a laikům.

 • Všichni, kdo si v tomto jednoduchém programu spočítají střechu a uvedou své kontaktní údaje, mohou vyhrát atraktivní tablet.

Pro přesný výpočet střešních prvků i nákladů se hodí program KM Beta kalkulátor. Profesionálům podrobně spočítá, kolik materiálu je třeba na realizaci střechy a kolik peněz bude celá střecha stát. Zejména pokrývači a projektanti ocení širokou variabilitu programu, díky které mohou výpočet upravovat na míru investorovi. Kalkulaci lze provádět i offline, tj. bez přístupu k internetu, a přes internet jen aktualizovat ceníky.

V programu je přednastavena sleva odpovídající cenám na e-shopu s možností upravit ji dle potřeby. Výslednou kalkulaci lze získat v několika variantách podle individuální potřeby. 

kalkulátor KM Beta kalkulátor KM Beta Zdroj: Archiv ireceptar.cz

KM Beta kalkulátor je k dispozici zdarma na webu www.kmbeta.cz, nebo na instalačním CD, které lze získat od regionálních manažerů KM Beta.

Další variantou získání přesného výpočtu množství potřebných střešních prvků je zaslání výkresové dokumentace e-mailem na adresu

bsk@kmbeta.cz

nebo poštou na adresu

KM Beta, a. s.
Obchodní oddělení
Brněnská 59/A
695 03 Hodonín

Zpět získá zákazník zcela zdarma přehled potřebných prvků i jejich cenu, navíc se započtením aktuálních slev a akčních nabídek.  

Sortiment stavebnin

Protože společnost KM Beta nabízí vedle střešních krytin také široký sortiment materiálů pro hrubou stavbu, lze obdobně zasláním projektu získat také kalkulace pro spotřebu prvků a malt při zdění, realizaci stropů nebo omítek.

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

KM Beta v současné době nabízí produkty celkem ze čtyř oborů stavebních materiálů, ze kterých lze postavit kompletní hrubou stavbu domu:

 • spolehlivý střešní systém,
 • zdicí systém Sendwix pro vysokou úsporu energií za vytápění,
 • tradiční cihelný systém Profiblok, který doplňují i keramické stropy, 
 • široký sortiment maltových a omítkových směsí.

Stavební materiály výhodně na e-shopu

Přehled prvků získaný výpočtovými programy či kalkulacemi lze jednoduše použít jako nákupní seznam na e-shopu KM Beta.

E-shop KM Beta představuje maximální komfort při nákupu i zákaznické služby od již zmíněného výpočtu potřebných prvků krytiny a zdiva či objemu malt a omítek až po objednání dodávky či montáže.

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Na e-shopu jsou uvedeny i kontakty na realizační firmy v daném regionu. Internetový obchod KM Beta nabízí slevy až 40 % z ceníkových cen.

Dodávku materiálu zákazníkovi za cenu sjednanou na e-shopu zajistí nejbližší smluvní prodejce společnosti KM Beta.

Prodej přímo z výroby

Od léta roku 2013 nabízí KM Beta také možnost zakoupit veškeré stavební materiály v jednotlivých výrobních závodech, a to za ceny odpovídající internetovému obchodu. Pokud jste z okolí, vypravte se do Bzence–Přívozu pro betonovou střešní krytinu KMB Beta, vápenopískové zdivo Sendwix a suché maltové směsi Profimix.

cementové omítky Profimix cementové omítky Profimix Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Betonová střešní krytina KMB Hodonka se vyrábí a nově prodává v Kyjově, pálené zdivo lze zakoupit v Cihelně Hodonín, ul. U Cihelny. Zboží je možné zakoupit každý všední den, vždy od 8 do 17 hodin. Jiný termín lze dohodnout na telefonním čísle: 518 307 119.

Více na www.kmbeta.cz nebo bezplatné infolince 800 150 200.

Akční letáky