Jak vybrat vhodnou střešní krytinu?

Nejprve zkuste vyřadit typy střešní krytiny, které se na dům z nejrůznějších důvodů nehodí – například kvůli tvaru nebo únosnosti střešní konstrukce.

O výběru krytiny také velmi často rozhoduje cena, kterou může navíc o hodně navýšit doprava na místo stavby. Budete–li chtít využít k bydlení podkrovní prostor domu, myslete na to, že některé druhy střešních krytin se obtížně zateplují nebo izolují proti hluku.

A také je dobré mít na paměti, že zejména v chráněných krajinných územích se k nové střešní krytině vyjadřují úředníci stavebního úřadu i památkáři či ochránci přírody.

Před nákupem materiálu si také ověřte, zda zamýšlenou akci schválí a doporučí statik, který musí vypracovat statický posudek krovu.

Zvláště při výměně stávající střešní krytiny za jinou se vyplatí spolupracovat s nezávislými odborníky, které ovšem není snadné najít…

Co bychom o střeše měli vědět

Správné položení střešní krytiny vyžaduje praktické znalosti a zkušenosti. Proto odborníci stavebníkům doporučují, aby si zvolili některý z ucelených střešních systémů a realizaci zadali specializované, proškolené stavební nebo pokrývačské firmě.

Sklon střechy

Všeobecně platí: Má–li střecha sklon menší než 20°, neměla by na ni být použita pálená taška, pokud je sklon menší než 17°, pak ani taška betonová.

Nejdůležitějším parametrem při výběru krytiny je sklon střechy. Optimální sklon, který zaručuje správný odtok vody a nezadržuje sníh, je 45°.

Životnost

Nejčastěji požadovanou vlastností střešních krytin je dlouhá životnost. Například hliníková střešní krytina přežije desítky let. V porovnání s pálenou krytinou je sice dražší, ale ve srovnání s ostatními střešními krytinami je hliníková střecha cenově zajímavá.

Povrch

Engoba je označení pro barevné povrchové úpravy matných až pololesklých tašek, na které byl před vypálením nanesen povlak z určité keramické směsi (jíly obarvené přírodními oxidy železa). Krystalická vrstva, která se vytvoří na povrchu, je sice pórovitá, ale zvyšuje tvrdost a stálobarevnost tašky.

Glazura je sklovitá poleva, kterou jsou tašky opatřeny před vypalováním. Glazura způsobí, že po vypálení jsou tašky nejen hladké a lesklé, ale také mechanicky odolné a stálobarevné. Určitou nevýhodou je vysoký lesk střechy, který může obtěžovat sousedy.

Nejpoužívanější druhy střešních krytin

Tradiční pálená taška

Pálená střešní taška je v českých zemích tradiční materiál. Tašky lze povrchově upravovat – dobarvovat, glazovat a podobně. Výrobci ji většinou nabízejí jako kompletní střešní systém včetně střešních doplňků.

Kromě tzv. bobrovek se většinou jedná o profilované tašky nejrůznějších tvarů – např. tašky rovinné, plastické, korýtkové a další.

Podobně jako betonová střešní krytina se i pálené tašky vyrábějí s povrchovou úpravou keramickou glazurou, díky které má taška nižší nasákavost a větší mrazuvzdornost. Hladký povrch také zaručuje tašce dlouhou životnost. Kvalita pálené střešní krytiny se oproti minulosti podstatně zlepšila – její životnost by měla být minimálně padesát let.

Prostřednictvím jílových kalů se povrch tašky barví do různých odstínů (engoba).

Některé typy pálených tašek lze použít už od sklonu 12°, ovšem pouze se speciálními doplňky.

Výhodou pálené tašky je, že ji lze použít téměř na všechny druhy střech. Kvůli nepropustnosti by se měla pokládat jen na střechy se sklonem 22–40°, aby voda mohla bez problémů stékat do okapů.

Hmotnost: zhruba 40–50 kg/1 m2, (zdvojené bobrovky asi 70 kg/na 1 m2)

Cena: od 300 Kč/m2

Univerzální betonová taška

Na první pohledu je betonová krytina v přírodní barvě jen těžko rozeznatelná od pálené, vyrábí se však i v dalších barevných odstínech. Má vysokou pevnost, což je výhodné zejména při náhlých změnách počasí. Vhodná je také do drsných přírodních podmínek, neboť má nízkou nasákavost a tím pádem vysokou mrazuvzdornost.

Pevnost betonových střešních tašek se v průběhu let zvyšuje, což zajišťuje jejich dlouhou životnost, výrobce na ně dává až třicetiletou záruku. Další předností je jednoduchá montáž i bez použití malty a tím docílení efektu větrané nebo takzvané studené střechy.

Betonové tašky se používají na střechy se sklonem od 17°.

Hmotnost: Standardní betonová taška o rozměrech 420x330 mm váží asi 4,5 kg. Na 1 m2 je třeba 10 kusů tašek, jejich hmotnost se pohybuje v rozmezí zhruba 45–70 kg/m2. Vyrábějí se také tašky velkoformátové o rozměrech 480x365 mm, kterých se spotřebuje asi 7,5 ks/m2.

Cena: od 200 Kč/m2

Vláknocementové šablony

Kdysi tolik oblíbené eternitové šablony nahradily na první pohled podobné, ale na rozdíl od eternitu zdravotně nezávadné, lisované nebo profilované desky na bázi cementu a umělých vláken.

Používají se na zastřešení, ale také na obklady fasád a štítů. Jsou vhodné v případech, kdy konstrukce krovu nedovoluje velké zatížení střešní krytinou. Sklon střechy musí být minimálně 15–20°. Pod vláknocementovou krytinou musí být odvětraný prostor. Při dodržení stanovených podmínek je záruční doba 10 až 30 let.

Vláknocementové krytiny jsou otěruvzdorné a trvanlivé, odolávají povětrnostním vlivům. Dodávají se v široké barevné škále. Poškozené prvky se ale obtížně vyměňují, protože střecha není pochozí.

Hmotnost: asi 12–21 kg/m2

Cena: od 270 Kč/m2, vlnovky od 180 Kč/m2

Šindele z asfaltu a bitumenu

Tento druh střešní krytiny je v podstatě asfaltový pás opatřený vnitřní nosnou vložkou. Asfaltové šindele mohou mít různé tvary – mimo jiné i tvar střešních tašek.

Asfaltové šindele jsou určeny pro střechy s minimálním sklonem . Jsou vhodné pro krovy, které nedovolují vysokou zátěž krytinou, a také pro atypické stavby, protože se snadno přizpůsobují i složitým tvarům střechy.

Výhodou jsou nízká hmotnost a snadná montáž, naopak nevýhodou je nižší trvanlivost některých typů asfaltových šindelů a nízká požární odolnost.Kvalita a trvanlivost těchto střešních krytin je velice rozdílná. Jejich životnost závisí na umístění stavby a typu krytiny, sklonu střechy, síle materiálu, kvalitě položení a dalších faktorech.

Na povrchovou úpravu asfaltových šindelů se nejčastěji používá písek, dále keramická zrna, drcená břidlice či plast.

Hmotnost: krytina o síle 3 mm není těžší než 10 kg/m2

Cena: asi 200–300 Kč/m2

Vlnité bitumenové desky

Na našem trhu se prodává několik typů vlnitých bitumenových desek. Vyrábějí se z recyklovaného papíru, z buničiny a jiných organických vláken, které neobsahují azbest.

Bitumenové desky se nelepí ani nesvařují, proto je lze použít jen na šikmé střechy s minimálním sklonem , lze je instalovat i svépomocí. Nevýhodou je nižší protipožární odolnost.

Hmotnost: vlnité bitumenové desky jsou v současnosti nejlehčí ze střešních krytin – asi 4 kg/m2

Cena: zhruba 180 Kč/m2

Plechové střešní krytiny

Plechové krytiny se vyrábějí lisováním do tvaru skupiny tašek nebo jako velkoformátové rovné tabule. Jejich výhodou je nižší hmotnost než u střech z pálených či betonových tašek a poměrně snadná montáž. Lze je přizpůsobit různým tvarům střech.

Pokládka plechové krytiny má svá specifika: Je nutné dbát také na vliv ochranných chemických prostředků na dřevo. Dřevěná střešní konstrukce se zpravidla impregnuje proti škůdcům, plísním a houbám a některé z ochranných prostředků mohou časem plechovou krytinu poškodit. Z tohoto důvodu musí být mezi dřevěnou konstrukcí a plechovou krytinou separační vrstva, která zabrání kontaktu kyselých nebo alkalických sloučenin s kovem.

Cenově nejdostupnější jsou krytiny z ocelového plechu s ochrannou vrstvou proti korozi, a také z hliníkových plechů s povrchovou úpravou nebo bez ní.

Dalším používaným materiálem je měď, poměrně drahým materiálem je titanzinek.

Ocelový plech s povrchovou úpravou

Krytinu z pozinkovaného ocelového plechu je nutno opakovaně ošetřovat proti korozi, což vzhledem k cenám nátěrových hmot není zanedbatelné. Zvýšené náklady se tak během několika roků vyrovnají ceně, kterou byste zaplatili například za krytinu z mědi.

Z tohoto důvodu je výhodnější krytina, která je již od výrobce pozinkována a opatřena několikavrstvým nátěrovým povlakem na bázi plastické hmoty. Střešní krytina z velkorozměrových desek z kvalitního ocelového plechu, na povrchu opatřeného silnou vrstvou plastu, je velice odolná a má dlouhou životnost.

Vysokou životnost má také ocelový plech oboustranně žárově pokovený slitinou zinku, hliníku a křemíku, jehož cena se pohybuje kolem 200 Kč/m2, s posypem kamennou drtí nebo keramickým granulátem pak kolem 500 Kč/m2.

Hmotnost: Plechové krytiny váží zhruba od 5 kg/m2 výš.

Hliníkový plech

Podobnou povrchovou úpravu jako ocel mohou mít i hliníkové plechy, jejichž cena se pohybuje kolem 400 Kč/m2. Tyto plechy, ale nejsou příliš vhodné do průmyslových lokalit, kde by je mohly ničit kyselé deště.

Odolnější jsou krytiny z lakovaného hliníku asi za 500 Kč/m2, popřípadě z hliníkového plechu eloxovaného nebo opatřeného polyesterovým nátěrem.

Hliníkové krytiny mají velmi nízkou hmotnost (2–3 kg/m2).

Cena rovných desek z hliníku bez povrchové úpravy je zhruba 200 Kč/m2, s barevnou lakovanou úpravou asi 230 Kč/m2. Vzhledem k elektrochemické korozi nesmí hliník přijít do kontaktu s jiným kovem s výjimkou nerezu. Hliníkové střechy nevyžadují ochranné nátěry, po čase však mohou tvrdnout a praskat.

Plechy bez povrchové úpravy

Měď

je velmi efektní. Její životnost lze počítat na staletí, což má vliv na vysokou cenu – 1 m2 měděného plechu o síle 1 mm stojí asi 1500 Kč.

Nerezová ocel

je termín pro typy ocelí, které obsahují minimálně 10,5 % chromu, často i menší množství molybdenu a niklu. Tento materiál je velmi drahý.

Titanzinek

je čistý zinek s příměsí mědi a titanu. Tento materiál nepotřebuje žádnou údržbu. Vyrábí se v pásech a v tabulích o síle 0,6 až 1,5 mm nebo v různých tvarech (vlnovka, trapézový profil a podobně). Práce s tímto materiálem je velmi náročná, protože se při ohýbání láme. Nesmí se s ním pracovat při teplotách pod 10 °C.

Štípaná břidlice

Střešní krytina z přírodní břidlice se vyrábí štípáním a řezáním. Břidlicové šablony je možno pokládat i na střechy nepravidelných tvarů, na střechy horských chalup, ovšem na současné rodinné domy se příliš nehodí. Nejmenší dovolený sklon pro krytiny ze štípané břidlice je 25°.

Břidlicové šablony jsou pevné, odolné, a lehčí než pálené nebo betonové tašky. Nevýhodou této krytiny jsou poměrně vysoké nároky na odbornost pokládky.

Cena: od 700–1200 Kč za 1 m2 (bez DPH a pokládky)

Kameninová krytina

Kameninová střešní krytina s glazurou je minimálně nasákavá, mrazuvzdorná a stálobarevná. Její hladký povrch znemožňuje usazování nečistot, takže nepotřebuje údržbu po celou dobu své životnosti. Je vhodná na střechy, na které lze položit klasické pálené tašky. Kameninové krytiny mohou mít různé barvy, rozměry a tvary, jsou ovšem mnohem dražší než pálené nebo betonové střešní tašky.

Cena: asi 700 Kč/m2 (bez DPH a montáže)

Trávník na střeše

Pokud se rozhodnete pro rovnou střechu, je tu příležitost pro vegetační, tzv. zelenou střechu. Zelená vegetace plní nejen ekologickou a estetickou funkci, ale především zlepšuje zvukovou i tepelnou izolaci střechy, chrání ji před nepříznivými vlivy počasí, reguluje vlhkost a podobně.

Došková krytina

Došek lze jednoduše charakterizovat jako svazek slámy dlouhý 60–140 cm. Na jeden metr čtvereční je potřeba asi 15 došků. Aby dešťová voda po doškové střeše snadno stékala, musí být sklon krokví alespoň 45°.

Jedná se o velmi lehkou krytinu, která má dobré tepelně izolační vlastnosti. Dlouho však nevydrží (jen asi 2–4 roky) a navíc hrozí, že lehce vzplane.

Kupodivu je to jedna z nejdražších střešních krytin, jenom materiál na střechu o ploše 100 m2 by stál asi 65 000 Kč!

Dřevěný šindel

Šindel je úzké dřevěné prkénko, které má na jedné podélné straně drážku a na druhé ostří, jimiž se k sobě šindele sesazují podobně jako palubky. Jejich pokládka ale není jednoduchá.

Šindele se vyrábějí ručně nebo strojově ze smrkového, modřínového nebo jedlového dřeva. V porovnání s došky jsou trvanlivější, mají lepší vzhled a nejsou tak snadno zápalné. Jejich tepelně izolační vlastnosti jsou však nižší a výroba je náročnější.

Cena strojově vyráběných šindelů je asi 400 Kč/m2.

Plastové krytiny

Plastové střešní krytiny se na českém trhu objevily teprve v 90. letech. Vyrábějí se z recyklovaných plastů a přísad, vytvářejících ochranu před UV zářením a snižujících hořlavost.

Vylisované šablony mohou mít tvar klasických střešních tašek nebo dřevěných šindelů. Pokládají se na střechy s minimálním sklonem 20°. Standardně se vyrábějí v antracitové či černé barvě.

Jejich kladem je nízká hmotnost (4,5–7 kg/m2) a velká odolnost, nevýhodou je částečná hořlavost.

Cena (zhruba 280 Kč/m2) se zvyšuje o náklady na bednění.

Důležité jsou střešní doplňky

Pokud má střecha z jakékoliv krytiny správně fungovat, musí obsahovat různé doplňky. Nejdůležitější jsou ty, které zajišťují dobré odvodnění a odvětrání střechy a umožňují její údržbu a ochranu před sesuvem sněhu.

U pálené nebo betonové krytiny je běžnou součástí systému originální příslušenství:

 • poloviční tašky,
 • levé, pravé a krajní tašky,
 • hřebenáče,
 • koncové hřebenáče,
 • odvětrávací tašky,
 • větrací mřížky,
 • protisněhové tašky, zachytávače sněhových sesuvů
 • prostupy (tašky) na anténu.

Dalšími potřebnými doplňky jsou například

 • kominické výlezy,
 • stoupací (montážní) plošiny, nášlapy a lávky
 • průchody,
 • úžlabí,
 • upevnění,
 • háky a držáky,
 • napojení na komín,
 • kompletní okapový systém.

Mezi speciální doplňky patří

 • světlovody,
 • transparentní tašky z organického skla,
 • ozdobné prvky,
 • tepelné těsnicí fólie,
 • parozábrany aj.

Proti sněhu

Střešní plášť musí být odolný vůči klimatickým vlivům a účinkům sněhu hromadícího se na střešním plášti. K zamezení skluzu sněhu ze střechy se používají zachytávače a zábrany, jeichž typ a rozmístění by měl určit odborník, aby systém měl správnou účinnost a náležitou nosnost. Volbu a rozmístění vlivňuje klimatická oblast, plocha střechy, délka krokve, typ krytiny.

Foto Shutterstock a archiv