obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Kolik stojí vytápění

Rozhodujete se, čím budete vytápět dům nebo byt? Nejspíš už máte k dispozici základní informace, možná i názor projektanta nebo také sousedů. Nabízíme stručné shrnutí možností. Leckde ovšem výběr zúží dostupnost některých paliv a také výše pořizovacích a nakonec i provozních nákladů.

Zjednodušeně řečeno: Za vytápění platíme 70 %, za ohřev vody 20 % a za provoz domácnosti (chladnička, pračka, světlo aj.) 10 % domácích výdajů za energie. Jinými slovy: Volba typu vytápění a ohřevu vody, ale i zateplení stěn či okna a dveře s dobrými izolačními vlastnostmi rozhodují o tom, kolik v budoucnu zaplatíme za spotřebu energií. Následující roční provozní náklady jsou vypočteny pro moderní rodinný dům.

Zemní plyn

Výhody: Topení je ekologické, dobře regulovatelné a vysoce účinné (zvláště kondenzační kotle), zajišťuje efektivní ohřev užitkové vody.

Nevýhody: Do budoucna lze předpokládat vyšší provozní náklady.

Klasický plynový kotel dosahuje účinnosti spalování 90 až 95 %, což v praxi znamená úsporu spotřeby plynu 5 až 15 %. Téměř rovnocennou alternativu představují moderní plynová topidla pro jednotlivé místnosti.

Pořizovací náklady:
kotel od 35 000 Kč, topidlo pro jednu místnost 5000 až 15 000 Kč.

Provozní náklady: 18 000 Kč (obě varianty).

Kondenzační plynový kotel využívá nejen výhřevnost paliva, ale také část kondenzačního tepla páry obsažené ve spalinách, čímž dosahuje účinnosti 105 až 109 %; úspora spotřeby plynu je díky tomu 15 až 30 %.

Pořizovací náklady: od 60 000 Kč.

Provozní náklady: 16 000 Kč ročně.

Propan

Výhody: ekologické vytápění s pohodlnou obsluhou a nízkými nároky na údržbu, účinnost přes 90 %.

Nevýhody: vyšší pořizovací náklady, nutnost pravidelných revizních prohlídek tlakových zásobníků.

Pořizovací náklady: 150 000 Kč.

Provozní náklady: asi 25 000 Kč (spotřeba 1200 kg plynu)

Poznámka: výhodnější je instalace zásobníku s kapacitou na roční spotřebu, což bývá 4,85 m³ = 2,1 tuny propanu.

Lehký topný olej

Výhody: ekologické vytápění s pohodlnou obsluhou, vyžaduje minimální údržbu, účinnost je asi 90 %; při použití vhodného kotle lze kombinovat se zemním plynem.

Nevýhody: vyšší pořizovací náklady, nutnost pravidelných revizí a doplňování paliva jednou za sezonu.

Pořizovací náklady:
150 000 Kč (kotel + projekt, montáž, nádrž na skladování paliva a rozvody).

Provozní náklady: 20 000 Kč (1300 kg oleje).

Elektřina − přímotop, elektrokotel

Výhody: nízké pořizovací náklady, v místě spotřeby ekologické vytápění; účinnost kotle přes 95 %.

Nevýhody: vyšší provozní náklady, při přerušení elektrické energie nevytápí.

Pořizovací náklady: od 2000 Kč na jednu místnost, elektrokotel od 20 000 Kč

Provozní náklady: Více než 25 000 Kč.

Elektřina − akumulace

Výhody: provoz je levnější než u přímotopů (akumulační nádrže mají kvalitní systém řízení), v místě spotřeby je vytápění ekologické; účinnost asi 95 %.

Nevýhody: akumulační kamna v místnosti jsou hlučná, náklady na pořízení elektroakumulační kotelny jsou vyšší (od 60 000 Kč), systém klade vyšší požadavky na prostor a při provozu stále nedosáhnete ceny zemního plynu.

Pořizovací náklady: akumulační kamna pro 1 místnost 15 000 až 30 000 Kč (vytopí asi 20 m²), kamna s akumulačním zásobníkem od 60 000 Kč výše

Provozní náklady: 24 000 Kč.

Tepelné čerpadlo

Výhody: komfortní ekologické vytápění vyrobí až čtyřikrát více energie, než spotřebuje na svůj provoz.

Nevýhody: vysoké pořizovací náklady, závislost na vstupní energii (zpravidla elektrické).

Pořizovací náklady: podle typu čerpadla: typ voda/voda (z vrtu) od 250 000 Kč, typ země/voda od 300 000 Kč, typ vzduch/voda od 150 000 Kč.

Provozní náklady: 10 000 Kč.

Uhlí

Výhody: cenově přijatelné vytápění. Místo klasického kotle je dnes perspektivnější automatický s rotačním roštem a zásobníkem.

Nevýhody: relativně nízká účinnost (65 až 70 %), spalování v klasických kotlích na uhlí je neekologické a špatně regulovatelné; automatický kotel má větší nároky na prostor a je výrazně dražší; z hlediska legislativy EU je to neperspektivní palivo.

Úspora: při použití automatického kotle až 30 % provozních nákladů (kvalitní technické řešení lépe využije teplo ze spáleného paliva, výrazně sníží objem emisí a prodlouží životnost komínové vložky i kotle).

Pořizovací náklady:
klasický kotel od 15 000 Kč, automatický kotel od 60 000 Kč.

Provozní náklady:
hnědé uhlí a brikety 9000 Kč, černé uhlí 13 000 Kč, koks 16 000 Kč.

Dřevo

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz Výhody: lepší regulace než u klasického kotle na uhlí; z kvalitního dřeva je málo popela, který lze použít jako hnojivo.

Nevýhody: velký skladovací prostor (ročně se spotřebuje zhruba 15 m³ dřeva), nízký komfort obsluhy.

Pořizovací náklady: Liší se podle typu: krbová kamna 15 000 až 35 000 Kč, kotel na dřevo od 40 000 Kč výše, kotel na dřevo a na pelety 80 000-120 000 Kč, krb, krbová nebo kachlová kamna 60 000 až 300 000 Kč.

Provozní náklady: Od 8000 Kč (kusové dřevo).

Biomasa

Pevné palivo vzniklé na bázi dřevní či rostlinné hmoty, tedy odpad ze dřeva (piliny, hobliny, štěpka), pelety (lisované ze dřeva nebo z rychle rostoucích plodin – např. šťovíku či řepky), dřevěné brikety, obilí nebo sláma.

Výhody: ekologické vytápění, relativně levný provoz. Za příplatek je možný i komfort obsluhy (např. dopravník s automatickým doplňováním paliva).

Nevýhody: potřeba většího prostoru (skladování paliva + kotel), vyšší náklady na pořízení automatického kotle.

Pořizovací náklady: od 80 000 Kč výše

Provozní náklady: podle druhu paliva:dřevní štěpka asi 13 000 Kč, dřevěné peletky či brikety 10 000 až 12 000 Kč, obilí od 8000 Kč, rostlinné peletky od 6000 Kč.

Slunce

Výhody: ekologický ohřev, vysoká životnost materiálů; jako jediný zdroj ze všech lze termický solární systém (kolektory) kombinovat s kterýmkoli jiným zdrojem

Nevýhody: v zimě snížená účinnost.

Poznámka: ohřev užitkové vody pro čtyři osoby vyžaduje zásobník na 300 l vody a plochu kolektorů 6 m²; v zimním období je nutné solární systém kombinovat s jiným zdrojem ohřevu vody.

Pořizovací náklady: komplet jen pro ohřev vody 90 000 až 130 000 Kč (úspora až 70 % energetických výdajů na ohřev vody), komplet pro ohřev užitkové vody a přitápění od 180 000 Kč (úspora asi 70 % výdajů na ohřev vody + až 30 % nákladů na vytápění)

Provozní náklady: do 2000 Kč..

Ze speciálu Receptáře 3/2008: Stavíme a přestavujeme dům i byt

Akční letáky