Kontrola střechy po zimě by měla být samozřejmostí.
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Kontrola střechy po zimě

Střechy, i ty, které jsou provedeny sebekvalitněji, potřebují po zimě zkontrolovat. Při jejich kontrole je třeba zaměřit pozornost jak ke skladbě střešního pláště, tak i k okapovým systémům. Časté silné větry a také nánosy sněhu, stejně jako letní sluneční záření mohou způsobit nemalé škody. Problém se může projevit nejen kvůli nestálým povětrnostním podmínkám, ale i kvůli přetrvávající vlhkosti.

Poškození střech se může projevit na kterékoli vrstvě střešního pláště. Poškozen může být vnější plášť, ale i tepelná izolace, hydroizolace nebo paropropustná fólie. A to je důvod, proč by měly kontroly střechy probíhat pravidelně. Ideálně dvakrát za rok.  

Kontrola střechy po zimě by měla být samozřejmostí. Kontrola střechy po zimě by měla být samozřejmostí. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Mapa sněhových oblastí a uvažované zatížení střech

Víte, že mokrý sníh je až 4 x těžší než čerstvě napadaný prašan? Bydlíte-li v některé ze sněhem silně zatížených oblastí naší republiky, pak jste si jistě zvykli pravidelně střechu během zimy kontrolovat. Součástí normy (ČSN EN 1991-1-3/Změna Z1) je i mapa, v níž jsou zaznamenány oblasti s různým zatížením sněhem. V ČR rozlišujeme celkem 8 takovýchto oblastí. Na většině našeho území platí, že uvažované zatížení je v ČR 100–150 kg/m2.

Co kontrolovat na jaře a co na podzim

Na podzim střechu čistíme od napadaného listí a případných dalších nečistot, které tam obvykle přinesl vítr, nebo na střechu jednoduše napadaly a nezapomínáme ani na detaily, jako jsou spoje a přechody. Na jaře pak kontrolujeme střechu na rizikových místech, kde mohla sněhová pokrývka napáchat škody. Kontrolujeme prostupy na střeše, okapy a žlaby, střešní okna a světlíky. Zapomenout nesmíme hlavně na místa v úžlabí, kde jsou položeny řezané tašky. Právě tam bývají střechy namáhány nejvíce, a to tajícím sněhem sjíždějícím dolů ze střechy. S ohledem na několik cyklů, kdy během zimy sníh na střeše zmrzne a poté zase roztaje, je důležité, aby střecha dostatečně větrala. Právě v zimě proto musí být tašky vlhké co nejméně.  

Okapy a žlaby musejí zůstat prázdné, aby jimi mohla odtékat srážková voda. Okapy a žlaby musejí zůstat prázdné, aby jimi mohla odtékat srážková voda. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Proč je důležitá kontrola okapů a žlabů

Nedostatečný odtok vody podokapními žlaby bývá častou poruchou. Příčina je jednoduchá. Obvykle je na vině listí, větvičky anebo nafoukané jiné nečistoty. V zimě v takto ucpaných okapech napadaný sníh roztaje, ale už neodteče. Jakmile znovu voda zamrzne, neúměrně zatíží okapový systém a může způsobit deformaci podokapních žlabů a jejich úchytů. Tvorba rampouchů může mít za následek vlhnutí fasády a její následné poškození. Kontrolujeme i kolena žlabů a všechna další místa, kde by se mohly nečistoty zachycovat a shromažďovat. Na závěr kontroly bychom měli vyzkoušet, zda jsou žlaby v pořádku a prolít je vodou. Bez kontroly nemají zůstat ani šrouby a háky, díky nimž jsou žlaby připevněny. Máte-li s ucpáváním okapů časté problémy, využijte jako preventivní opatření krycí mřížky na žlaby.

Mech na střeše zadržuje vlhkost a může narušovat povrch materiálu střešní krytiny.  Mech na střeše zadržuje vlhkost a může narušovat povrch materiálu střešní krytiny. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Mech střechám vadí

Mech objevující se na našich střechách bychom měli pravidelně odstraňovat. Jednak se v něm trvale drží vlhkost a za druhé způsobuje mikroskopické narušení střešního povrchu. To má za následek celkově snižující se životnost střechy. Místa, která jsou porostlá většími plochami mechu, mohou být v zimě více zatěžována kumulujícím se sněhem a navíc střecha porostlá mechem mnohem hůře vysychá. Usadí-li se na střeše v jednom místě větší množství nečistot, obvykle tam začne vyrůstat také nežádoucí vegetace.

Střechy se dají čistit pomocí vysokotlakých čističů. Střechy se dají čistit pomocí vysokotlakých čističů. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Prasklé nebo ulomené střešní tašky   

Mezi další závady patří prasklé, nebo ulomené, popřípadě posunuté střešní tašky nebo hřebenáče a další poškozené klempířské prvky. Kontrolu vyžaduje i tmel a jeho stav. Tmel nesmí být zpuchřelý a popraskaný. Oprava zlomených či prasklých střešních tašek nebývá komplikovaná. Obvykle stačí odstranit rozbitou tašku a nasunout místo ní tašku novou, nepoškozenou. Drážkové tašky se musí přichytit hřebíkem, nebo upevnit příchytkou. Nejvíce pozornosti při kontrole věnujeme místům styku klempířských prvků a střešní krytiny.  

Vnitřní strana střechy  

Bez kontroly nesmí zůstat ani vnitřní vrstva střechy. Nemáme-li pod střechou obytný prostor, kontrolujeme, zda pod střechu nezatéká, jestli nejsou zasaženy krokve, latě a bednění. Zkontrolujeme i místa uložení vazných trámů ve stěně a pozednice.

Urgentní oprava střechy si někdy vyžádá hodně sil a může být i riskantní. Urgentní oprava střechy si někdy vyžádá hodně sil a může být i riskantní. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Kontrola nebo usazení protisněhových zábran  

Máme-li protisněhové prvky na střeše již instalovány, neměli bychom na ně s kontrolou určitě zapomenout. Jejich úkolem je zadržení sjíždějících sněhu a jeho udržení na střeše až do momentu tání. A co se používá jako sněhová zábrana? Jsou to různé typy protisněhových háků, protisněhové mříže nebo kované masivní háky s vloženou frézovanou dřevěnou kulatinou. Rozmisťují se na střeše v oblasti okapu. Tam, kde se přes zimu očekává velké množství sněhu, je doporučováno rozmístění protisněhových zábran i v ploše střechy.  

Akční letáky