Až 90 % požárů komínů je způsobené nedostatečným nebo neodborným vyčištěním komína. Kontrola a čištění spalinové cesty přitom patří k zákonným povinnostem majitele nemovitosti. Při jejím nedodržením vám hrozí nejen pokuta, ale i problémy s pojišťovnou, která může odmítnout pojistné plnění.

Nepodceňujte kontrolu a čištění komína

I přes každoroční varování vyjíždějí hasiči každou topnou sezónu k tisícovce požárů komínů. V roce 2018 to bylo 1074 požárů a celková výše škody činila 57 miliónů korun. Většina z těchto případů (937 požárů) byla způsobená vznícením nevyčištěných sazí. Kontrolu a čištění spalinových cest používaných jen po několik měsíců je nutné provádět alespoň jednou ročně, u celoročně používaných zařízení se doporučuje vymetat komín dvakrát až třikrát za rok. Pokud váháte, jak často nechat komíny čistit, se správnou četností a rozestupy jednotlivých kontrol vám pomůže odborník. Kontrolujte a udržujte všechny spalinové cesty, tedy nejen komíny od krbů a kamen na tuhá paliva, ale také kouřovody nebo komíny od různých spotřebičů. Na tuto povinnost raději pamatujte včas, začátkem podzimu jsou kominíci tradičně přetížení a těžko hledají volné termíny.

Zákonná povinnost

Povinností majitele nemovitosti je udržovat spalinové cesty ve funkčním a bezpečném stavu, od ledna 2016 je tato skutečnost pevně zakotvena v zákoně (zákon č.133/1985 Sb.). Na čištění komínu si zavolejte odborníka, případně si můžete komín vyčistit svépomocí (pokud se jedná o topidlo na tuhá nebo kapalná paliva o výkonu do 50 kW), někdy je to nutné až třikrát ročně . I v tomto případě se však bez odborníka neobejdete, osoba odborně způsobilá musí provést alespoň jednou ročně kontrolu komínu a kominíka si tedy musíte stejně objednat. V případě, že spalinová cesta není provozována v souladu se zákonem, může být majiteli uložena pokuta do 10 tisíc korun.

Revize nebo čištění?

Cena za čištění komína a jeho kontrolu se pohybuje v řádech několika stovek korun, revize komínu je několikanásobně dražší. Revize a kontrola komínu přitom neznamenají to samé. Kontrola komínu se provádí pravidelně jednou ročně, revizi musíte objednat jen v určitých případech. Tuto povinnost máte například před uvedením komínu do provozu po stavebních úpravách, pokud změníte druh používaného paliva nebo před výměnou spotřebiče paliv a samozřejmě při podezření na výskyt trhlin v konstrukci spalinové cesty. Nezapomeňte si také řádně prověřit osobu, která u vás kontrolu či revizi komína provádí a vystavené potvrzení si řádně uložit. To, zda se jedná o skutečného odborníka, který má potřebná oprávnění zjistíte například pomocí aplikace HZS ČR. Zde zadáte číslo osvědčení, jméno a příjmení pracovníka a snadno ověříte, zda se jedná o kvalifikovaného revizního technika spalinových cest nebo laika, který vám za draho poskytuje bezcennou službu.

Co dělat, když komín zahoří?

Vrstva sazí usazená v komíně přináší velké riziko požáru, uvnitř panují velmi vysoké teploty a stačí zbloudilá jiskra, která celou směs zapálí. Uhasit hořící saze v komíně je veliký problém, se kterým si sami neporadíte.

  • Okamžitě zavolejte tísňovou linku 112 nebo hasiče na čísle 150.
  • Odstraňte z okolí komína vše hořlavé.
  • Nikdy nehaste oheň v komíně vodou, mohl by popraskat nebo dokonce vybuchnout, voda se totiž změní na páru, která se v uzavřeném prostoru komína rozpíná.
  • Jedním z možných prostředků, jak krotit plameny v komíně je písek, házený do prostoru komína.