Zdroj: profimedia

Proč existují modroocí lidé a další neznáme informace o fascinujícím orgánu

Oko je nesmírně důmyslná optická soustava a po mozku nejkomplexnější orgán.

OKO

* Mírně asymetrická koule přibližně o průměru 24 mm a hmotnosti 28 g.

* Je složeno z více než 2 milionů funkčních částí.

* Jeho pohyb zabezpečují 3 páry svalů.

* Rozliší 10 milionů odstínů barev a okolo 500 odstínů šedé.

* Jde o jedinou část lidského těla, která může 100% fungovat ve dne i v noci bez odpočinku. Víčka a oční svaly odpočinek potřebují.

PROCES VIDĚNÍ

Světlo vstupuje přes rohovku do oblasti vyplněné komorovou vodou a dopadá na čočku skrz zornici (panenku, zřítelnici). Ta se pomocí svalů roztahuje nebo zužuje, čímž reguluje množství procházejícího světla. Svaly také regulují čočku (jediná průhledná tkáň v těle), která zaostřuje paprsky, aby se sbíhaly přesně na sítnici, kde vytvářejí zmenšený a převrácený obraz. Do správné polohy se dostává až v mozku. Zbývající část oka je vyplněna sklivcem, který v něm udržuje stálý tlak a tvar. Na procesu vidění se podílí zhruba polovina mozku.

VADY ZRAKU

Mezi nejčastější vady zrakového ústrojí patří krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus (porucha vidění způsobená špatným zakřivením rohovky se odstraní laserovou operací) a šilhání (porucha okohybných svalů se řeší operativně). Každý 30. člověk je barvoslepý (tato vada více postihuje muže). Nejběžnějším typem barvosleposti je neschopnost rozeznat červenou a zelenou. Důsledkem špatné činnosti tyčinek je šeroslepost (omezená schopnost vidění za šera).

HETEROCHROMIE DUHOVKY

Vzácná odchylka (asi 1 % populace), kdy celé jedno oko má jinou barvu než druhé, nebo kdy se od zbytku liší jen část duhovky jednoho oka. Je způsobena rozdílným množstvím pigmentu. Barva očí je řízena množstvím pigmentu melaninu v duhovce. Většina dětí se narodí s neutrální, modrou či šedomodrou, barvou očí. Jejich duhovka totiž neobsahuje téměř žádný melanin. Teprve po vystavení očí slunečnímu záření dochází k jeho postupné tvorbě. Skutečné zbarvení se ukáže až kolem šestého měsíce věku.

ZDRAVÉ SLZY

Zvlhčují oční kouli, odstraňují nečistoty a mají antibakteriální účinky. Na rohovce vytvářejí film o tloušťce 0,005-0,12 mm, který je každých 10 sekund obnovován.

TYČINKY, ČÍPKY, SKVRNY

O přijímání a zpracování vizuálních informací se v každém oku starají miliony fotoreceptorových buněk. Tyčinky jsou buňky citlivější na světlo, umožňují vidění za šera. V sítnici je jich asi 120 milionů. Čípky jsou buňky umožňující barevné vidění, sítnice jich obsahuje asi 6 milionů. Tyčinky i čípky obsahuje vnější strana sítnice, až za nejrůznějšími nervovými buňkami. Žlutá skvrna je místo na sítnici s největší hustotou čípků, má průměr asi 1 mm. Slepá skvrna je místo bez čípků a tyčinek, kde zrakový nerv opouští oční kouli. Je vzdálená asi 5 mm od žluté skvrny. 

VZÁCNÍ MODROOCÍ

Lidé s modrýma očima mají společného prapředka. První člověk s modrýma očima, tehdy s genetickou odchylkou, žil zhruba před 7 000 až 10 000 lety. Do té doby měli všichni lidé hnědé oči. Modroocí tvoří zhruba 2,2 % populace.

Akční letáky