Převážná část českých rodin slaví Mikuláše opravdu s oblibou a stále tuto zvyklost dodržuje a přenáší z generace na generaci. V předvečer svátku svatého Mikuláše, tedy 5. prosince, chodí ulicemi Mikuláš v doprovodu anděla a čerta. Známá trojice, která rozesměje, potěší, ale i trošku vystraší a rozechvěje všechny dětské oči a duše. A užívají si to i dospělí.

Adventní čas startuje Mikuláš

Doba čtyř týdnů byla sice odjakživa spojena s půstem a tichým rozjímáním, ovšem oslavy Mikuláše měly spíše masopustní ráz. Po vsi chodil průvod, ve kterém bylo hned několik Mikulášů, čertů i andělů a doprovázelo je nepřeberné množství dalších masek.

Podoba těchto oslav se lišila kraj od kraje. V těch chudších oblastech dávaly děti punčochu s ovocem a oříšky za okno, v bohatších Mikuláš navštěvoval stavení a děti obdaroval sám. Zjišťoval, jestli se chovali důstojně, a zkoušel je z modliteb a básniček. Hodné děti dostávaly jablíčka a cukrovinky, naopak ty zlobivé měly v punčoše syrové brambory nebo několik kousků uhlí.

Kdo je kdo a jakou roli hraje

Mikuláš, anděl a čert neodmyslitelně patří k české kultuře a lidové tradici a narozdíl od mnohých jiných mizejících a pomalu zapomenutých tradic, má tento svátek své pevné místo i nyní, v 21. století. Každá ze tří známých postav objevujících se v tento den má svůj pevně daný úkol. Čert má v dětech vzbudit obavy a odradit je od zlobení. Ovšem Anděl je laskavý a hodný asistent Mikuláše. A svatý Mikuláš? To je samozřejmě nejdůležitější postava, která je moudrá, přemýšlivá a dobrotivá zároveň. Vyptává se dětí, zda byly hodné a za pomoci čerta a anděla je ověřuje v knize hříchů. Na závěr požádá o básničku či písničku, po které děti pochválí, předá jim odměnu a slíbí, že se opět za rok uvidí.

Vždy ve stejný den

Proč ale Mikuláš chodí už 5. prosince, když je jeho svátek až následný den? Někdy do 16. století začínal den západem slunce, takže ne ránem, jak jsme zvyklí dnes. Tato tradice se zachovala až do současnosti, a proto se naše děti mohou těšit na návštěvu celé mikulášské partičky už 5. prosince. Kromě Mikuláše se často setkávají i s čertem a andělem.

Mikuláš byl spasitel a dobrák

Sv. Mikuláš byl mnich, který se vyznamenal mnoha významnými skutky. Narodil se roku 280 našeho letopočtu ve městě Patara na území dnešního Turecka. Byl to bohatý biskup, který si ovšem své bohatství nenechával jen pro sebe a svojí srdečností a dobrotu bojoval za lepší budoucnost všech, které tížila chudoba, nespravedlnost a zlo. Dodnes o něm existují legendy, které vyprávějí o tom, jak rozprodal svůj zděděný majetek a stal se tulákem, který své bohatství rozdal nemocným a chudým dětem. Zasloužil se také o záchranu tří sester, jež jejich otec prodal do prostituce a otroctví. Vykoupil je věnem, aby se mohly vdát. Stal se patronem mnoha lidí, kterým se nedostávalo zastání. A jak se Mikuláš stal svatým? Ve skutečnosti k tomu nikdy nedošlo. Za své dobré skutky byl věřícími velmi uctíván, a proto mu říkali svatý Mikuláš.

Proč zrovna čert a anděl?

V 10. století byly v klášterních školách v Porýní každým rokem pořádány chlapecké biskupské hry, ke kterým během 13. století přibyla hra na představeného kláštera, což bylo symbolizováno obdržením hole, a novinkou se stalo i rozdávání dárků. V okamžiku, kdy tuto roli získal čeledín Ruprecht, byl požádán o pokárání zlobivých dětí, a naopak o pochválení těch hodných. A právě proto tehdy vznikla postava současného čerta a anděla.

Kde potkáte v Praze letos Mikuláše?

Mikuláš 2021 se slaví na řadě míst v Praze. Koukněte na webové stránky, je nepřeberné množství nabídek. Tradiční Mikulášská nadílka proběhne například v KC Kampa, zajímavý program si připravilo i BR divadlo ve Strašnicích a svoji mikulášskou show nabídne i Divadlo Mrak. Nabídka je opravdu pestrá.

Nenechte si ujít čertovskou podívanou

Znáte průvody strašidelných čertů Krampus aneb průvod bytostí Krampuslauf? Nenechte si je ujít. Užijete si nejen cinkání těžkých řetězů, huňaté kožichy, obří rohy, ale i další masky, ze kterých tuhne krev v žilách i dospělým. Každý rok se takový průvod koná v různých zemích světa a u nás jej můžete potkat na mnoha místech po celé České republice.

Zdroje: www.zeny.iprima.cz, www.vanoce-silvestr.cz, www.rexter.cz