Milostivé léto je termín, který se používá k označení období, kdy jsou poskytovány určité výhody či úlevy pro dlužníky. Obvykle se jedná o období, ve kterém jsou sníženy poplatky nebo jsou nabídnuty speciální programy na řešení dluhů. Pro dlužníky to tak může být příležitost k tomu, aby si lépe zorganizovali a řešili své finanční obtíže. Patříte mezi ně? Pak zbystřete!

Co je milostivé léto, koho se týká a jak můžete tuto akci využít, zjistíte z videa na YouTube, na kanálu Charita Česká republika:

Zdroj: Youtube

Nové podmínky pro dlužníky

Letní období se blíží a s ním i nové podmínky pro dlužníky. Jedna z hlavních změn se týká přístupu k dluhům. Banky a finanční instituce začínají být méně tolerantní vůči dlužníkům a uplatňují tvrdší postupy při vymáhání pohledávek. To znamená, že pro ty, kteří se ocitli v dluhové pasti, může být situace obtížnější, než kdy dříve.

Dluhy na odvodech zdravotního pojištění

V letošním milostivém létu budou hrát v hlavní roli dluhy na zdravotním pojištění, včetně souvisejících penále, úroků a exekučních nákladů, které mají fyzické osoby u zdravotních pojišťoven.

V případě včasného podání žádosti o mimořádné odpuštění příslušenství daně nebo penále z pojistného a následného uhrazení dlužné částky či rozdělení v dohodnutém splátkovém režimu, si tak zejména dlužníci VZP mohou finančně polepšit. To však neplatí pro ty, kteří splácejí svůj dluh dobrovolně.

Snížení životních potřeb

Pro někoho však může být mnohem významnější změna co se týče základní neboli nezabavitelné částky. Ta letos klesla o 933 Kč až na částku 12 705 Kč. Toto snížení postihne především ty dlužníky, kteří mají nařízenou exekuci, soudní výkon rozhodnutí nebo se nachází v oddlužení. K zajištění životních potřeb jim tak zbyde méně než dříve.

Tvrdší podmínky pro oddlužení

Poslední změnou by měla být zkrácená délka oddlužení z 5 let na 3 roky, což poskytuje dlužníkům jistou úlevu. I to ale však má své určité podmínky. Soudem bude určena částka, kterou by měl dlužník z počátku splatit, a zároveň bude kontrolovat, zda dlužník své závazky splácí zodpovědně. Dlužník také bude muset dokládat přehled příjmů a v případě vzniku dědictví nesmí odmítnout.

Poslední milostivé léto?

Existuje spekulace, že letošní léto by mohlo být posledním milostivým létem pro dlužníky. Někteří odborníci dokonce varují, že se může blížit období ekonomické nestability, které by mohlo vést k ještě tvrdším opatřením vůči dlužníkům. Proto je důležité, aby si lidé uvědomili svou finanční situaci a přijali včas nezbytná opatření k řešení svých dluhů.

Související články

Zdroje: extrafit.cz, kurzy.cz, penize.cz