Tradice montovaných domů je u nás dlouhá. Doba pro jejich realizaci přímo na stavebním pozemku je často kratší než jeden měsíc. Jsou proto ideální volbou všude tam, kde je třeba zajistit kvalitní bydlení v krátkém čase. Montované domy poskytují svým obyvatelům vyšší uživatelský standard, a to při dodržení nízkých provozních nákladů. Na začátku však stojí důležité rozhodnutí, které z variant montovaných domů dát přednost.

Co je to montovaný dům

Montované domy a domky se skládají až na stavebním pozemku z hotových stěn, stropů a střešních panelů. Montovaný dům může být velká i malá stavba z prefabrikovaných částí, u kterých je kladen maximální důraz na rychlost výstavby. U montovaných domů odpadá nutnost nevyhnutelných technologických přestávek z důvodu vysychání a vyzrávání stavby.

Výhody montovaných domů

 • šetří čas i peníze
 • splňují standardy nízkoenergetických budov
 • jsou rovnocennou alternativou zděných staveb
 • zajišťují zdravé bydlení bez zátěže škodlivinami
 • bydlení v nich je bez teplotních výkyvů (v létě se nepřehřívají, v zimě neprochladnou)
 • možnost stavby na klíč i svépomocí
 • možnost poradenství a konzultace v průběhu výstavby
 • dřevostavby jsou nejen módní, ale jsou i ekologicky zodpovědné

Nevýhody montovaných domů

Za hlavní nevýhodu je považován typizovaný vzhled a tedy vzájemná podobnost s dalšími domy. Základem této nevýhody je konstrukční princip montovaných domů. Aby se docílilo nízkých nákladů a rychlosti stavby, je třeba zajistit velký objem konstrukčně stejných dílců. Individuální úpravy pak vždy navýší cenu a prodlouží doby výroby. Jako nevýhodu lze vnímat i to, že na stavební pozemek, kde má dojít ke konstrukci montovaného domu, musí mít přístup jak kamion pro dovoz materiálu, tak stavební jeřáb.

Materiály pro výstavbu montovaných domů

Materiály pro výstavbu montovaných domů jsou velmi rozmanité. Nabízí se například keramický beton, lehčený beton, sádrovláknité desky, nebo dřevovláknité desky.

 • Velkoplošné dílce z přírodního keramického betonu se využívají pro stavbu domu jedním tahem.
 • Sádrovláknitý Europanel umožňuje alternativní založení domu.
 • Prefabrikované dílce z LiaporBetonu mají jako základní složku 100% přírodní keramické lehké kamenivo Liapor.
 • Dřevovláknité desky, panely ze slámy a konopná izolace patří k výhradně přírodním a ekologickým stavebním materiálům.

Postup výstavby montovaného domu

Dopředu je třeba promyslet budoucí dispozici nábytku, což má vliv na umístění topných těles, světel, elektrospotřebičů a zásuvek. V kompletní stěně bývá již zabudována elektroinstalace i venkovní fasáda. Jednotlivé panely montovaného domu se realizují ve výrobních závodech. Připravují se ve velikostech, které zajistí možnost nakládky panelů na kamion. Investor zajišťuje možnost dojezdu kamionu a jeřábu na pozemek, kde jeřáb bude pracovat na zpevněném povrchu. Jednotlivé panely mohou mít odlišnou fázi dokončení. Na pozemku dochází k samotné montáži domu na již hotovou základovou desku. Její zhotovení si obvykle zajišťuje investor sám. Montáž domu na základovou desku trvá obvykle 2 – 3 týdny. Poté již následuje nastěhování. Montáž je možné provádět celoročně. Obvykle jen finální barevné úpravy fasády se provádějí na jaře.

Dům může stát už za 4 dny

Například montované dřevostavby na klíč se dnes může investor dočkat již za 3 týdny. Rychlostí nelze tento stavební systém zatím předčít jakoukoli jinou formou stavebního systému. Stavby jsou již ve výrobě připravené natolik precizně a navíc logistika a zásobování materiálem jsou perfektně naplánované, že každou konstrukci montovaného domu jen urychlí. Domy montované takzvaně jedním tahem, a to z prefabrikovaných lehčených dílů, mohou mít hotovou hrubou stavbu dokonce už za 4 stavební dny.

Tepelná izolace pro zateplení montovaného domu

Polyuretanová pěna, EPS polystyren, nebo minerální vlna, to jsou materiály vhodné pro zajištění tepelné izolace montovaných domů. EPS polystyren najde využití v podobě střešních spárových klínů. Minerální vlna RockWool anebo minerální vlna ISOVER Domo, se hodí pro izolace velkých plochých částí.

Energetická náročnost montované stavby

Pokud je věnována patřičná pozornost správné orientaci montovaného domu a také jeho důsledné projektové přípravě, může montovaný dům ušetřit až 70 % energie na vytápění oproti běžně konstruovaným domům.

Materiály pro obklad fasády

Ve výrobně dílců vznikají často již hotové montážní panely s opláštěnou jednou stranou. Využít je možné ale i samostatně dodávané fasádní desky, ať už dřevěné nebo hliníkové. Jejich uchycení se provádí pomocí nýtů a je možné díky nim zajistit rovněž instalaci speciálních detailů.

Dům jako stavebnice

Některé firmy zaměřující se na stavbu montovaných domů nabízejí možnost vyjít zákazníkům maximálně vstříc a objednat si tak u nich stavu v různých fázích rozpracovanosti. Díky tomu je možné realizovat stavbu svého domu svépomocí podle vlastních představ a její konstrukci urychlit využitím prefabrikovaných částí. Některé firmy dodávají i montované základové desky. Jedná se o takzvané stavebnicové domy určené ke stavbě domu svépomocí.