Podle údajů Českého statistického úřadu je v Česku zateplena již téměř polovina obytných budov a do pěti let plánuje zateplení třetina domácností, které zatím žijí v nezateplených domech. Se vstupními náklady navíc může pomoci dotace z programu Nová zelená úsporám.Zateplení se domácnostem vyplatí jak ekonomicky ve formě snížení nákladů na topení a chlazení, tak s ohledem na komfort bydlení. Toho si jsou Češi vědomi, a proto patříme mezi nejaktivněji zateplující národy v Evropě,“ vysvětluje Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR. Ale i kolem zateplování domů se objevuje řada mýtů a polopravd, které mohou spotřebitele odradit.

Dům přestane dýchat

Při zateplení fasády domu a při výměně starých netěsných oken za nová, většinou plastová okna s velmi dobrými izolačními vlastnostmi skutečně dochází ke snížení celkové průvzdušnosti obálky budovy.

Prostup vzduchu skrz obvodové konstrukce je však velmi zanedbatelný, více než 95 % výměny vzduchu zajišťují okna, dveře, rekuperační jednotky, ventilátory, digestoře a větrací prostupy zdí. Vnitřní vrstvy obvodových stěn nadále reagují na změny vlhkosti vnitřního vzduchu, čili konstrukce dýchá. V teplejších měsících vnější zateplení nebrání vysychání konstrukce směrem dovnitř. Pokud ale provedeme vnitřní zateplení s parozábranou, omezí se dýchání stavební konstrukce, ovšem na výměnu vzduchu v místnostech má velmi malý vliv (menší než 5 %). Opatrní buďte i při izolaci oken, naprostým utěsněním oken se zamezí i větrání, nejen únikům tepla.

Kondenzace par a vznik plísní

Kondenzace par na studených stěnách a oknech je dalším strašákem odrazující od zateplení budov. Skutečnost je při vnějším zateplení přitom právě opačná. Teplota vnitřní strany obvodových stěn je vyšší, čímž se vzdaluje od rosného bodu. Tím pádem je daleko menší pravděpodobnost, že vodní páry zkondenzují a voda se objeví. Pokud plíseň přece jen naroste, příčinou není působení vnějšího zateplení, situace obvykle nastává díky většímu utěsněním spár výplní stavebních otvorů (oken a dveří) a zároveň nedostatečným větráním. Zvýšená kondenzace vodních par hrozí pouze v případě vnitřního zateplení, kdy dochází k přesunu kondenzační zóny blíž k vnitřnímu povrchu obvodových stěn. Proto pokud u staršího domu není možné zateplení zvenčí, nevyplatí se zateplovat pouze zevnitř.

Polystyren v zateplení časem mizí

Velmi rozšířenou nepravdou o jednom z materiálů používaných při zateplení je mýtus o postupném mizení pěnového polystyrenu. Pověra vznikla pravděpodobně v začátcích užívání tohoto izolačního materiálu před desítkami let, kdy nesprávným technologickým postupem při aplikaci polystyrenu vznikaly problémy s jeho životností. Pokud je totiž polystyren vystaven teplotám vyšším než 80 °C a působení organických rozpouštědel, pak skutečně může docházet k degradaci materiálu a jeho „mizení“. Při správné aplikaci se však zůstává stabilní a jeho životnost je srovnatelná s ostatními stavebními materiály.

Jde to levněji

Zkombinovat nejlevnější materiály a komponenty různých zateplovacích systému se nemusí vyplatit. Vsaďte radši na zateplovací systém, který je vyvíjen a odzkoušen na optimální spolupůsobení všech svých složek. Nízká počáteční investice se nemusí vyplatit, v budoucnu ji můžete několikrát přeplatit při opravách. Z ekonomického hlediska je také nejefektivnější přistoupit k zateplení komplexně, přestože by se mohlo zdát, že nejdůležitější jsou okna, kterými uniká nejvíce tepelné energie. Kombinace zateplení fasády, zateplení stropu a výměny oken je z hlediska budoucí úspory nejúčinnější. Stejně tak se nesnažte investici snížit použitím tepelně izolačního nátěru, který slibuje zázraky. Několik mm silná vrstva izolačního nátěru se prostě nemůže rovnat dobře provedenému zateplení z kvalitních izolačních materiálů.

Navrch klasickou omítku

Na zateplovací systém určitě nepatří klasická omítka, která je křehká a nepoddajná. Materiál zateplovacího systému se vlivem změny teplot roztahuje a smršťuje, proto je na jejich pokrytí potřeba použít poddajné tmely a omítky, ve kterých je zakotvena výztužná síťovina. Ta zajistí rovnoměrné rozložení namáhání do celé plochy a předejde popraskání omítky.