obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Nenápadný design vypínačů a zásuvek

Vypínače se většinou v bytě montují až jako poslední krok po stavbě nebo rekonstrukci, po malování. Málokdo si ale uvědomí, že vhodnou volbou vypínače může dotvořit celý interiér – dávno se už totiž nemusíte omezit na jeden nebo dva typy.

Koupě vypínačů a zásuvek dnes neznamená pouhou instalaci silových zařízení. Stále více projektantů v návrhu automaticky počítá s tím, že do každého pokoje budete chtít připojit i telefon, anténní zásuvku.

Vyplatí se také alespoň do budoucna udělat přípravu pro propojení domácí počítačové sítě. Ač se to někomu může zdát zbytečné, dnešní děti si už ve škole zvykají na práci s počítačem, na internetu vyhledávají informace pro své studium. A když rodiče zemdlení pracovním procesem zmizí ve své ložnici, mnohé děti ještě dlouho do noci hrají po síti hry.

Jen pod dozorem

I když si možná myslíte, že jste natolik šikovní, že byste elektroinstalace zvládli sami, stavební zákon vyžaduje i při svépomocném způsobu výstavby odborné vedení oprávněnou osobou.

Tou je vždy autorizovaný architekt, inženýr, technik. U drobných staveb místo odborného vedení postačí odborný dozor. Ten zabezpečuje takzvaná kvalifikovaná osoba dohlížející na dodržování bezpečnostních předpisů, stejně tak by měli provádět veškeré elektroinstalační práce odborníci – elektrikáři mající oprávnění v podobě vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb. „O odborné způsobilosti v elektrotechnice“.

Vícenásobný rámeček

Protože přibývá spotřebičů, potřeba větších počtů zásuvek a spínačů vede k umisťování hned několika vedle sebe nebo pod sebou, s mezerami nebo i bez nich. Nevypadá to právě pěkně, proto je lepší koupit společné vícenásobné rámečky. Lepší je mít čtyři zásuvky ve společném rámečku než třeba dvě dvojité zásuvky vedle sebe.

Existuje pro to i další důvod: ten vychází z maximálního možného počtu zásuvkových vývodů jištěných jedním jističem. Předpisové normy dovolují v jednom okruhu společně jistit nejvýše deset zásuvkových vývodů. Ovšem co je zásuvkový vývod, to evropské normy ještě nedefinovaly.

Proto se obecně uvádí, že dvě těsně vedle sebe namontované dvojnásobné zásuvky se hodnotí jako dva zásuvkové vývody, zatímco pět dílčích zásuvek v jednom společném rámečku bude hodnoceno jako jeden zásuvkový vývod.

Co vadí 

Pokud možno se vyhněte použití odbočovacích krabic v takzvané horní instalační zóně, tedy asi 30 cm pod úrovní stropu. Bývají většinou i po vymalování dost vidět a působí rušivě. Vypínače pro světla se vždy umisťují v blízkosti dveří, v montážní výšce od 1200 do 1400 mm od podlahy. Dobré elektromontážní firmy mají kvalitní (a drahé) nástroje, s nimiž snadno a rychle vytvářejí drážky pro kabely nebo trubky a kruhové otvory pro krabice (a také neudělají tolik nepořádku jako živnostník používající sekáček a hrubou sílu).

Pozor na zóny

obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: archiv " alt="obrázek z archivu ireceptar.cz" title="obrázek z archivu ireceptar.cz"/>

V koupelnách, umývacích prostorách a bazénech hrozí vyšší nebezpečí úrazu elektrickým proudem než v ostatních částech bytu. Rizikové prostory se proto dělí do zón.

V koupelnách, sprchových koutech a umývacích prostorech jsou stanoveny zóny podle ČSN 33 2000-7-701:

  • v zóně 0 nesmí být žádné spínače ani zásuvky
  • v zóně 1 mohou být elektrická zařízení pouze na bezpečné malé napětí se střídavým napájením do 12 V nebo stejnosměrná do 25 V, přičemž zdroj bezpečného napětí musí být mimo zóny 0,1 a 2
  • v zóně 2 mohou být jednotky napájející holicí strojky podle ČSN IEC 742 a spínače a zásuvky na bezpečné malé napětí SELV, přičemž jejich napájecí zdroj musí být opět mimo zóny 0 až 2
  • v zóně 3 mohou být zásuvky chráněné oddělovacím transformátorem; jsou na bezpečné malé napětí nebo chráněny samočinným odpojením od zdroje při použití takzvaného proudového chrániče se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem nepřesahujícím 30 mA
  • přístroje umístěné v téže místnosti mimo zónu 3 musí být zabezpečeny stejným způsobem jako v zóně 3

Pro Receptář napsal Radek Starý

Akční letáky