obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Není vám životní prostředí lhostejné? Likvidujte odpady bezpečně

Nebezpečný odpad produkují nejen velké průmyslové podniky, ale i běžné domácnosti. Poznáte nebezpečný odpad a likvidujete ho správným způsobem? Vše, kde jsou těžké kovy, toxické a těkavé látky, zbytky pesticidů při nevhodné likvidaci zbytečně zamořuje naše životní prostředí.

Odpady se mají recyklovat Odpady se mají recyklovat Zdroj: Sutterstock.com / monticello

Plasty, papír a sklo házíte do kontejnerů na tříděný odpad, ostatní končí v nádobách na směsný odpad. Ale co další druhy odpadků, stejně běžných a přitom mnohem nebezpečnějších? Nebezpečné odpady produkuje každá domácnost a představují reálnou hrozbu pro životní prostředí, pro zdraví lidí i zvířat. Rozhodně se nesmí vyhazovat do obyčejných popelnic. Víte, co mezi nebezpečné odpady patří a jak takové věci správně likvidovat?

Jak poznat nebezpečný odpad?

Běžný spotřebitel pozná nebezpečné odpady podle výstražných symbolů na obalu. Celkem jasným ukazatelem je obrázek přeškrtnuté Výstražné symboly Výstražné symboly Zdroj: Shutterstock.com / ngaga popelnice, na konkrétní nebezpečné vlastnosti výrobku upozorňují odpovídající symboly.

lebka = toxická látka

křížek = drážidvá látka

plamen = hořlavost

Podívejte se na láhev čistícího prostředku, nebo ředidla a určitě podobnou značku objevíte. Takové výrobky a obaly od nich patří do sběrného dvora, nebo do mobilních sběren nebezpečného odpadu, jejich seznam najdete na webových stránkách příslušných měst a obcí. Některé odpady se však dají odložit i v obchodech, případně v kontejnerech k tomu určených a dál se zužitkují. 

Elektrospotřebiče a baterie

Jedním z nejčastějších druhů nebezpečného Elektrozařízení často končí v koši Elektrozařízení často končí v koši Zdroj: Sutterstock.com / liam1949 odpadu jsou staré elektrospotřebiče. Ty vyhazujte do speciálních červených kontejnerů, případně do sběrného dvora. Někteří prodejci také využívají akce „kus za kus“, zpětný odběr starého elektrozařízení při koupi nového. Ze starého mobilu, ledničky nebo televize se podaří ještě získat vzácné kovy a další materiály a znovu je využít. Podobně jsou na tom i vysloužilé světelné zdroje, zářivky a výbojky. Na staré a vybité baterie jsou určeny speciální boxy, které najdete v supermarketech nebo obchodech s elektro zbožím.

Léky a zdravotnický materiál

V každé domácnosti se najdou prošlé nebo nedobrané léky. Nevyhazujte je do koše a také nesplachujte do záchodu, ani čistírna odpadních vod si s nimi úplně neporadí a farmaceutické zbytky kontaminují půdu a vodu. Nejjednodušší cestou, jak se jich zbavit, je odnést je do lékárny, bez řečí je od vás přijmou a zařídí šetrnou likvidaci přebytečných léčiv. Stejně jako s léky zacházejte i se zdravotnickým materiálem, jako jsou obvazy nebo injekční stříkačky. Pokud ještě vlastníte rtuťový teploměr, můžete při odevzdání opět zvolit mezi lékárnou a sběrnou nebezpečného odpadu.

Nejen čistidla a barvy

Plechovky od barev a ředidel, mořidel Plechovky od sprejů Plechovky od sprejů Zdroj: Archiv ireceptar.cz či laků, nádobky od lepidel, to všechno obsahuje zbytky nebezpečných těkavých a hořlavých látek, často s dráždivými účinky na pokožku. Také čistidla v domácnosti, různé úklidové prostředky a dezinfekční přípravky, to jsou zdroje látek škodlivých pro přírodní ekosystémy. Všechny obaly opět odneste na místa sběru nebezpečného odpadu, přihoďte i plechovky od sprejů a repelentů. Dalším druhem nebezpečného odpadu jsou oleje, ať už kuchyňské nebo motorové. Do popelnic nevyhazujte ani tonery z tiskáren, výrobky z PVC, zbytky umělých hnojiv, herbicidů, či pesticidů.

Akční letáky