V následujícím článku naleznete v bodech odpovědi na nejčastější otázky, které se v souvislosti s rekonstrukcí nebo novou výstavbou střechy objevují, a to včetně vysvětlení omylů, které mohou zapříčinit špatnou volbu technologie nebo materiálu.

Firmu vybírejte pečlivě

 • Pro kompletní opravu střechy si necháme udělat rozpočet nejméně od dvou firem, a to nezávisle na sobě. Pokud se budou značně rozcházet, je to signál, že není něco v pořádku.
 • Do smlouvy na kompletní opravu střechy napíšeme veškerý materiál, který bude firma potřebovat, pevnou cenu, za kterou opravu zhotoví a sankce za nedodržení. Pokud to firma odmítne, raději najdeme jinou.

Dřevo a krovy

 • Než na střeše vyměníme původní krytinu za jinou, musíme si spočítat, jestli ji konstrukce střechy unese.
 • I když má dům při rekonstrukci střechy krovy v pořádku, přesto vyměníme všechny latě.
 • Každé dřevo, které na stavbu nebo rekonstrukci střechy použijeme, musí být chemicky ošetřeno. Jinak hrozí, že do konstrukce zavlečeme škůdce nebo choroby a všechno se pak zbytečně prodraží.
 • Špatná dřevěná konstrukce může podstatně snížit trvanlivost šikmé střechy. Proto bychom se měli přesvědčit, zda do krovů nezatéká, zda není poškozená krytina a jestli dobře funguje odvětrávání půdy. Konstrukci také mohou poškodit trvale vlhké stropní trámy a napadení dřevokaznými houbami nebo hmyzem.

Tašky pálené a betonové

 • Pálené tašky jsou vhodné prakticky pro všechny šikmé střechy (optimální 10 až 30°)
  • Vyrábějí se v mnoha tvarech a v různých barvách
  • Snadno se pokládají.
  • Vliv venkovních podmínek jim neškodí, mají tudíž dlouhou životnost.
  • Vyžadují však pevnou konstrukci krovu, protože jsou těžké.

 • Betonové tašky mají podobné vlastnosti jako pálené, to znamená dlouhou životnost, snadnou montáž a nutnost pevné konstrukce krovu. Některé typy jsou však těžší než pálené tašky. Mohou se také podobat tvarem a barvou. Moderní betonové tašky mají povrch, který odolává agresivním chemickým látkám obsaženým ve vzduchu a v dešti a který rovněž zabraňuje tvorbě mechů. Doporučují se však pro sklon střechy od 22° výše. Jde o recyklovatelnou hmotu.

Vláknocementové desky

Krytina dříve zvaná eternit se dnes vyrábí moderní technologií, takže už není zdraví škodlivá. Desky jsou trvanlivé a velmi lehké. Tuto jejich vlastnost můžeme využít zejména při rekonstrukci domu, při které nemusíme zpevňovat krov. Jde o ekologicky šetrný materiál.

Plechové střechy

V minulosti se dělaly z rovného nebo vlnitého pozinkovaného plechu, který se většinou musel natřít barvou, aby se prodloužila jeho životnost. Moderní plechové krytiny jsou však už vyrobené tak, aby odolaly všem povětrnostním vlivům, aniž bychom je museli po položení nějak upravovat. Ocelové jádro je oboustranně pozinkované a opatřené plastovou antikorozní vrstvou anebo akrylátovou základní barvou.

Dalšími hmotami tohoto typu jsou

 • měděné plechy
 • vícevrstvá ocel
 • ocel trapézová
 • upravené hliníkové plechy (např. alukryt).

K přednostem patří dlouhá životnost, minimální údržba, snadná montáž a lehkost materiálů. Pod některé materiály je však vhodné položit nepískovanou asfaltovou lepenku nebo jinou podobnou střešní fólii. Nutné je rovněž dobré odvětrávání střechy. Jde o recyklovatelný materiál.

 • Některé plechové krytiny se tvarem i barvou podobají páleným taškám, takže se laik může snadno splést. Oproti skutečným páleným taškám jsou ale levnější a hlavně nesrovnatelně lehčí. Je s nimi dokonce možné vytvořit jakousi další střechu. Tu původní, poškozenou nemusíme sundávat, jen na ni položíme latě a na ně pak kovové tašky.

Krytina z přírodní břidlice

Relativně plochá krytina, která vyžaduje, aby každá jednotlivá taška byla ke konstrukci střechy přibita hřebíky. Díky tomu se břidlice používají i na svislé střechy anebo obklady stěn.

Břidličné tašky jsou stoprocentně přírodní, trvanlivé, mrazuvzdorné, pružné odolávají kyselým dešťům a střechu dobře tepelně i zvukově odizolují. Architektonickým prvkem je i jejich nezaměnitelná šedá barva.

Dřevěné šindele

Bývají dražší než jiná krytina, protože se vyrábějí s velkým podílem ruční práce a navíc se musí složitě impregnovat.

Plastová krytina

Některými svými vlastnostmi se vyrovná ostatním krytinám. Je pevná, velmi lehká, nekoroduje, odolává kyselinám i oxidům a izoluje dobře tepelně i zvukově. Krytiny mohou být průhledné, ale nejčastěji se vyrábějí jako napodobenina pálených tašek nebo vlnitého plechu.

Důležitým ukazatelem je trvanlivost střechy. Podle typů izolací a krytin se u plochých střech uvádí 15 až 50 let, přičemž se předpokládá revize po 10 až 25 letech. Platí, že dvouplášťové ploché větrané střechy s hydroizolační vrstvou z pryžové fólie mají až třikrát vyšší životnost než jednoplášťové ploché střechy s hydroizolační vrstvou položenou na konstrukci. Moderní šikmé střechy by měly s drobnými opravami vydržet až 70 let, v jejich případě je rozhodující nejen krytina a doplňkové prvky, ale také nosná konstrukce.

Asfalt na střeše

Variantou dřevěných jsou asfaltové šindele, které vyžadují dobré odvětrávání střechy. Na šikmé střechy se také používá lepenková krytina, třeba asfaltové pásy, hmoty na bázi dehtu, živice a podobně.

Štěrk na betonu

Správná střecha by neměla propouštět vodu, teplo, respektive chladno, ale ani hluk. Takzvané ploché inverzní střechy se používají všude tam, kde střecha unese větší zátěž. Princip spočívá v tom, že na podklad (obyčejně beton) položíme izolaci, na ni umístíme vrstvu extrudovaného polystyrenu, který nepropouští vodu, zakryjeme vrstvou textilie a zasypeme štěrkem. Takový systém zaručuje delší životnost, protože štěrk vlastně eliminuje sluneční záření a zabraňuje mechanickému poškození.

S takovou střechou budeme spokojení, pokud si ji necháme vyprojektovat tak, aby byla dostatečně odvětrávaná. V zimě se na stropě domu nebude srážet pára a v létě se zase nebudou místnosti přehřívat.

Dnešní materiály pro rovné plochy jsou elastické, takže jim nevadí, když se v průběhu dne mění teploty. Modifikované asfalty také můžeme

barvit, domy tedy nemusí mít jen onu typickou černou střechu.

Nezapomeňte na úřady

Před opravou střechy, kdy zachováme její původní tvar a použijeme stejnou krytinu, ohlásíme tuto práci na stavební úřad. Pokud budeme při opravě střechy měnit konstrukci, krytinu či instalovat střešní okna, potřebujeme projekt a schválení stavební úřadem.

Plusy a minusy

Šikmé střechy

+ prodyšnost, dlouhá životnost, snadná údržba, snadný přístup ke krytině, libovolné architektonické ztvárnění

– nutnost stavby krovu, neplnohodnotné prostory v podkroví, nebezpečí požáru.

Ploché střechy

+ nižší náklady na pořízení (v porovnání se šikmou střechou), nemusí se stavět krov, snadná přístupnost, požární bezpečnost, stoprocentní využití vnitřního prostoru.

u starších střech kratší životnost (v porovnání se šikmou střechou), složitější oprava, nutnost řešit odtok vody a extrémní střídání teplot, preciznost při práci, zejména zabudovávání komínů, střešních větracích oken, odtoků a podobně.

Opravník nejčastějších omylů

Není pravda, že...

 • ... moderní vláknocementové desky obsahují zdraví škodlivá azbestová vlákna. Tato vlákna najdeme pouze ve starším eternitu.
 • ... se pro šikmé střechy používá pouze pálená či betonová taška, eternit a plech. Výběr je daleko širší.
 • ... moderní ploché střechy mají výrazně kratší životnost a horší izolační vlastnosti než střechy šikmé. Dříve tomu tak bylo, protože se používala pouze lepenka, na kterou se nanášely vrstvy asfaltu obohaceného různými pryžovými přísadami. Dnešní technologie pracují například s dvouplášťovými větranými plochami s hydroizolační vrstvou z pryžové fólie zatížené násypem. Takové střeše pak nevadí extrémní střídání teplot, kterému je vystavena, prodlužuje se její životnost i izolační vlastnosti.
 • ... na betonových taškách roste mech. Na starých taškách možná ano, ale na ty moderní se po vylisování nanáší akrylátová vrstva, která ucpává póry a která nejen znemožňuje usazování nečistot, ale také zvyšuje mrazuvzdornost tašky.

Minislovníček

Hydroizolace = vrstva, která zabraňuje pronikání vody.

Obrácená střecha = technologie ploché střechy, kdy je tepelná izolace položená nad vodotěsnou izolaci.

Parozábrana = vrstva, která brání pronikání vodních par z vnitřního prostoru domu do dalších vrstev střešního pláště.

Polystyren = tvrdá, čirá umělá hmota se získává polymerací styrenu. Při teplotách 140°C se dá tvarovat. Slouží k výrobě spotřebních předmětů. Lehčený pěnový polystyren se používá v na obaly a jako izolační materiál.

Separační vrstva = skelné rouno, které se vkládá mezi hydroizolační fólii a tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu.

Schopnost tepelné dilatace = nutná podmínka pro krytiny plochých střech. Hmota se musí vlivem střídání teplot smršťovat a roztahovat, aniž by se porušily její vlastnosti.