Při výpočtu energetických úspor ve spotřebě tepla na vytápění hraje svoji roli také tzv. obvyklý tepelný zisk. Tento parametr zahrnuje:

  • teplo od spotřebičů, udává se zhruba 100 W/byt,
  • a teplo od lidí, tzv. citelné metabolické teplo. Na jednu přítomnou osobu se počítá se 70 W.

Zmíněné položky se stávají významnými činiteli jen v tepelné bilanci pečlivě zateplených domů, které dosahují pasivního energetického standardu.

Fakt, že tělesná teplota psů je vyšší než lidská, a současně i statistický údaj jednoho milionů psů v českých domácnostech před časem zaujal tvůrce dodatku Nová zelená úsporám.

Kvůli výborným tepelněizolačním parametrům domu bývají i malá kamínka příliš výhřevná. A tak je třeba topit málokdy a teplo ukládat do akumulační nádrže čili koupit další nezbytnou součást vytápění moderního domu. A jistě i systém elektronické regulace. Krom toho topidla s nízkým výkonem od renomovaného výrobce mohou být dražší než výkonnější modely téže značky.

Úředníci hledali cestu, jak aspoň některým stavebníkům snížit tzv. vynucenou technickou investici: Vzhledem k nízkým tepelným ztrátám objektu musí investor do systému vytápění vložit mnohem víc, než kdyby nezateploval.

  • Pro dotační výpočty byla zvolena zaokrouhlená průměrná hmotnost obyvatele České republiky z roku 2010, tedy 77 kg (muži 83,6, ženy 69,2).
  • Výhřevnost 1 kg živé váhy člověka pak odpovídá 0,91 W, ovšem při průměrné lidské tělesné teplotě 36,6 °C. Ta dosahuje jen 95,56 % průměrné tělesné teploty psa.
  • Čili: Tepelnězisková výhřevnost 1 kg živé váhy psa představuje hodnotu 0,95 W. Dvacetikilogramový psík přináší do domácnosti skoro 20 W tepelného zisku.

„K číslům však musíme přistupovat realisticky,“ připomíná šéf týmu Vladimír Josefčík. „Odhadujeme, že polovina psů v domácnostech žije v městských bytech a že u rodinných domů bývají velcí psi často ubytováni ve venkovním kotci. Domníváme se proto, že pro účely dotovaného tepelného využití psů v domácnostech zbývá jen menšina statisticky podchycených chlupatých přátel z těch odhadovaných dvou milionů. Navíc jejich přítomnost bude cítit pouze v dobře zateplených domech."

Příspěvek na krmivo na deset let

Komise nyní prosadila příspěvek majitelům rodinných domů, jejichž pes nebo psi v něm prokazatelně obývají vytápěné místnosti. Objekt musí mít zateplenu podlahu, strop a obvodové stěny podle norem odpovídajících roční potřebě tepla na vytápění do 20 kWh/m².

Úředníky lze žádat o dotaci až 2000 Kč ročně na jedno zvíře bez ohledu na jeho hmotnost, a to opakovaně vždy po uplynutí roku od minulé dotační výzvy.

Doložit je třeba platný očkovací průkaz s datem očkování a čestné prohlášení o pobytu psa uvnitř vytápěné obytné prostory, nejlépe s fotografií. Žádost lze najít na internetu v den vyhlášení aktuální dotační výzvy (1. dubna).

Pes přítel v zatepleném paneláku

Pro rok 2016 hodlá dotační komise analyzovat i možnosti finanční podpory chovatelů psů v dobře zateplených panelových domech. Tam totiž mají psiska dobrou šanci nahradit snižující se tepelný zisk stále úspornější, tím i chladnější výpočetní techniky a světelných zdrojů.

„Vystopujeme-li faktické důvody k dotacím v zateplených městských bytech, jsme rozhodnuti podpořit rozpočet celého domu, tedy zprostředkovaně i majitele a uživatele bytů, kteří psy nevlastní,“ prozrazuje úředník. „Budou se mít s pejskaři více rádi.“