Udělejme si nejprve základní pořádek v tom, jak se vlastně vypočítává výše důchodů. Jde o velmi složitý proces, ale ve značně zjednodušeném výkladu si můžeme říci, že se důchod skládá ze dvou částí, a to základní a procentní, tedy té, která vychází z předchozích příjmů. Zatímco základní výměra pro rok 2024 je 4 400 Kč, zbytek se již odvíjí od hrubých mezd, z nichž bylo odváděno důchodové pojištění. Průměrný důchod je přitom letos 20 700 Kč. Je to dost nebo málo? V případě manželů by se s takovým příjmem mělo dát bez větších problémů vyžít, jedinec, který zaplatí většinu za nájem, může ale mít velké problémy, které je třeba v takovém případě řešit dalšími sociálními dávkami. 

Na co máte v důchodu nárok? Napoví video na youtube od Tomáše Flasara:

Zdroj: Youtube

O kolik?

Jak se letos zvýší příjem seniorů? Jednou z vítaných možností (i když mírného) navyšování důchodů, je pravidelná valorizace, ke které stát sahá vždy k prvnímu dni v roce. V roce 2023 se jednalo o 360 Kč pro každého příjemce důchodu bez rozdílu jeho předchozí výše.

Co je to "výchovné"?

Další možností, jak si “přivydělat” k důchodu, je nyní nově, od roku 2023, zavedený příspěvek za výchovu dítěte, takzvané výchovné. Pravdou je, že tato částka ve výši 500 Kč za každé vychované dítě je primárně automaticky i bez žádosti přiznávána ženám, u nichž se stále předpokládá, že byly hlavními pečovatelkami o potomky v rodině, zůstávaly na mateřské dovolené a jejich pozdější pracovní uplatnění bylo zatíženo nutnou další péčí o děti. 

Příplatek i pro muže

V případě, že se o děti z jakéhokoliv důvodu staral buď výhradně, nebo z větší části přece jen otec a vztahují se na něj tedy stejné důvody příjmu výchovného, jako v případě ženy, pak je třeba o tento příspěvek k výši důchodu požádat a rozhodné skutečnosti doložit. 500 Kč navíc za každé dítě pak bude samozřejmě náležet i jemu. 

Mimořádné navyšování

Mimo pravidelné valorizace a nově zavedeného výchovného může vláda rozhodnout také o takzvané mimořádné valorizaci důchodů nebo o mimořádném jednorázovém příspěvku důchodcům. Jde o případy, kdy se inflace takzvaně utrhne z řetězu a její nárůst by výrazným způsobem snížil možnosti seniorů. Věřme ale, že k takové situaci nedojde. 

Jsou i další možnosti

Lidé, kteří pobírají důchod, a nejen oni, mohou mít problém již se samotným zajištěním základních životních potřeb jako je bydlení. Takovou situaci je pak možné řešit žádostí o příspěvek na bydlení. Žádost se podává na místně příslušné pobočce Úřadu práce a má na něj nárok každý, kdo zaplatí měsíčně za bydlení více než třetinu svých příjmů, a zároveň není překročen takzvaný normativní náklad. Příspěvků, o které je možné požádat, je ještě více, proto je dobré informovat se o vaší konkrétní situaci. 

Související články

Zdroje: extrafit.cz, www.penize.cz, www.mpsv.cz